Ballast Nedam trading update derde kwartaal 2011

28 Okt, 2011, 06:30 BST Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, October 28, 2011 /PRNewswire/ --

Orderportefeuille toegenomen, handhaving prognose 2011

  • Orderportefeuille toegenomen tot € 1,8 miljard
  • Handhaving van prognose: operationeel resultaat van ongeveer € 15 miljoen tot € 20 miljoen voor 2011

Gang van zaken derde kwartaal 2011

Ballast Nedam handhaaft zich goed onder de uitdagende marktomstandigheden en behaalde een omzet en resultaten die ongeveer in lijn waren met die over de eerste drie kwartalen van 2010. De orderportefeuille nam toe van € 1,7 miljard halverwege het jaar tot € 1,8 miljard. Ballast Nedam ligt hiermee op schema om de resultaatsprognose voor 2011 te behalen.

De markten zijn in het derde kwartaal verre van verbeterd en blijven gekenmerkt door toenemende concurrentie en prijsdruk. Door de aanhoudende turbulentie op de financiële markten gaan we er van uit dat dit beeld de komende tijd niet zal veranderen.

Zowel Infrastructuur als Bouw & Ontwikkeling behaalden prima resultaten op een aantal grote langjarige projecten en in niches. De strategie van Ballast Nedam om zich te richten op integrale projecten en op de nichemarkten zoals de industriebouw, de ziekenhuizen, de offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen werpt daarmee zijn vruchten af. De regiobedrijven en de vastgoedontwikkeling konden zich niet onttrekken aan de slechte marktomstandigheden en maakten verlies.

Ook de marktomstandigheden voor de specialistische bedrijven zijn wat verslechterd. Voor geheel 2011 wordt voor Specialismen een ongeveer break even resultaat verwacht.

Het resultaat van Toelevering stond verder onder druk door de verliezen bij de prefabbedrijven. De productiecapaciteit wordt dan ook aan de slechte marktomstandigheden aangepast. Hierdoor vervallen 100 arbeidsplaatsen. Dit is ongeveer 25% van het totaal aantal arbeidsplaatsen van de vier prefabbedrijven. De grondstoffenbedrijven leverden een goede bijdrage aan het resultaat.

In het derde kwartaal zijn projecten verworven die aansluiten op onze strategische focus. Zo is in de niche industriebouw de opdracht voor een Bio Energie Centrale in Delfzijl verworven. Deze opdracht (€ 45 miljoen voor het Ballast Nedam-deel) bestaat uit het begeleiden van het vergunningentraject en design & construct van de bouwkundige onderdelen van het project.

Voor een aantal grotere projecten is Ballast Nedam als preferred bidder geselecteerd, zoals bijvoorbeeld voor het offshorewindmolenpark Butendiek in Duitsland (€ 250 miljoen) en de Openbaar Vervoer Terminals in Breda (€ 130 miljoen) en in Arnhem (€ 37 miljoen). Deze projecten zijn nog niet voor het aandeel van Ballast Nedam in de orderportefeuille opgenomen.

Ballast Nedam heeft zijn positie op de Nederlandse markt voor publiek-private samenwerkingsprojecten versterkt met het fonds Benelux Secondary PPP Fund I. Ballast Nedam participeert voor 20% en verzorgt het management van het fonds. De aandelenbelangen van drie pps-projecten van Ballast Nedam zijn aan het fonds overgedragen. Hiermee is kapitaal vrijgemaakt voor investeringen in nieuwe pps-projecten en wordt de balans versterkt.

De netto financieringspositie nam in het derde kwartaal met € 17 miljoen af tot € 336 miljoen. De daarin begrepen netto liquide middelen bedroegen € 47 miljoen. Door de overdracht van de pps-projecten in het vierde kwartaal aan het fonds zal de netto financieringspositie met ongeveer € 180 miljoen verbeteren.

Handhaving van resultaatsprognose voor 2011

De Raad van Bestuur handhaaft de eerder uitgesproken prognose van een operationeel resultaat van ongeveer € 15 miljoen tot € 20 miljoen bij een omzet van ongeveer € 1,4 miljard.


Ballast Nedam heeft een leidende positie in de bouw en infrastructuur. De onderneming is met (integrale) projecten voor bedrijven, overheden en woonconsumenten vooral in Nederland actief op de gebieden van mobiliteit, wonen, werken, recreatie en energie. Internationaal is Ballast Nedam actief in een aantal expertisegebieden. Ballast Nedam levert project-, proces- en contractmanagement in de fasen ontwikkeling, realisatie en beheer. Daarnaast levert de onderneming specialistische kennis en (deel)producten. Ballast Nedam is genoteerd aan de NYSE Euronext-beurs in Amsterdam. Het aandeel is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index. Voor meer informatie kijk op http://www.ballast-nedam.nl

BRON Ballast Nedam NV