Ballast Nedam Trading Update Eerste Kwartaal 2010

07 Mei, 2010, 07:30 BST Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, May 7, 2010 /PRNewswire/ --

- Orderportefeuille licht gedaald tot EUR 1,7 miljard

- Handhaving prognose 2010: operationeel resultaat van ongeveer EUR 10 miljoen tot EUR 15 miljoen

Gang van zaken eerste kwartaal 2010

In het eerste kwartaal zijn de markten voor vastgoed en infrastructuur niet verbeterd. Door de lagere marktvolumes neemt de concurrentie toe en dalen de marges in de aanbestedingen.

Het prijsniveau van de woningen lijkt zich wat te stabiliseren. Het volume in de woningmarkt blijft daarentegen laag en is sterk afhankelijk van het consumentenvertrouwen. De onzekerheid over de fiscale behandeling van de hypotheekrente tast dit vertrouwen aan. Daar tegenover staat dat het structurele tekort aan woningen, zowel kwantitatief als kwalitatief, nog verder zal toenemen door het lagere aantal nieuwbouwwoningen op de korte termijn.

Het aanbod van grote projecten op de infrastructuurmarkt is groter door de geplande extra uitgaven door de centrale overheid. Het volume van de kleinere infrastructuurprojecten van de lokale overheden staat onder druk.

De behaalde omzet en het resultaat in het eerste kwartaal waren licht hoger dan die van het eerste kwartaal 2009 door met name de hogere bijdragen van de grote projecten. De resultaten van de prefabbedrijven staan onder druk door een verwachte omzetdaling van 20%.

De orderportefeuille daalde conform onze verwachting in het eerste kwartaal met 5% van EUR 1 818 miljoen eind 2009 tot EUR 1 729 miljoen. Deze daling kwam geheel voor rekening van de divisie Bouw en Vastgoed. De divisie Infrastructuur wist de orderportefeuille te handhaven op het hoge niveau van eind 2009.

In het eerste kwartaal werden ondermeer de volgende projecten in de orderportefeuille opgenomen met een gezamenlijke contractwaarde voor Ballast Nedam van ongeveer EUR 35 miljoen.

- Een Gewestkantoor en een parkeergarage voor de gemeente Bussum.

- Een kantoor en een productielocatie van 5 400 m2 in Eindhoven.

- Verkoop van het nieuwbouwkantoor voor Eiffel op bedrijventerrein IJsseloord 2 in Arnhem.

- Installatie van 90 fundaties voor Sheringham Shoal Offshore Windfarm in het Verenigd Koninkrijk voor de Deense aannemer MT Højgaard.

De netto financieringspositie nam in het eerste kwartaal met EUR 93 miljoen af tot EUR 185 miljoen. De langlopende leningen namen met EUR 12 miljoen toe tot EUR 215 miljoen door de toename van de pps-leningen. De in de netto financieringspositie begrepen netto liquide middelen daalden conform het normale seizoenspatroon met EUR 81 miljoen tot EUR 30 miljoen.

De totale investering in de onverkochte vastgoedprojecten, opgeleverd en in aanbouw tezamen, is in het eerste kwartaal verminderd van EUR 30 miljoen tot EUR 27 miljoen. Daarbij daalde ook de afbouwverplichting van het nog onverkochte in aanbouw zijnde vastgoed van EUR 20 miljoen eind 2009 tot EUR 15 miljoen. Het aantal onverkochte woningen daalde van eind 2009 van 184 woningen naar 172 woningen en de voor 15 jaar aan Eiffel verhuurde commerciële ruimte van 2 700 m2 in aanbouw is in het eerste kwartaal verkocht.

Handhaving prognose 2010

De Raad van Bestuur handhaaft de in maart 2010 uitgesproken prognose van een operationeel resultaat van EUR 10 miljoen tot EUR 15 miljoen over 2010 bij een lagere omzet dan in 2009.

PRN NLD

BRON Ballast Nedam NV