Ballast Nedam Trading Update Eerste Kwartaal 2012

25 Apr, 2012, 06:30 BST Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, April 25, 2012 /PRNewswire/ --

MARKTEN ONDER DRUK, ORDERPORTEFEUILLE TOEGENOMEN, HANDHAVING PROGNOSE 2012

  • Markten verder onder druk
  • Orderportefeuille toegenomen tot € 2,0 miljard
  • Handhaving van prognose: ongeveer gelijkbijvende resultaten als in 2011

Gang van zaken eerste kwartaal 2012

Ballast Nedam handhaaft zich in de verder verslechterende marktomstandigheden en behaalde een omzet en resultaten die ongeveer in lijn waren met die over het eerste kwartaal van 2011. Prima resultaten werden behaald op een aantal grote langjarige projecten en in niches. De regionale infrabedrijven en de vastgoedontwikkeling stelden teleur en maakten verlies. De strategie van Ballast Nedam richt zich op integrale projecten en op de nichemarkten industriebouw, ziekenhuizen, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen.

De markten zijn in het eerste kwartaal verder verslechterd en blijven gekenmerkt door toenemende concurrentie, prijsdruk en aantal faillissementen. Voor de komende tijd gaan we er van uit dat dit beeld niet zal veranderen. Naast de lopende herstructurering van de regionale infrabedrijven zal de capaciteit bij een aantal business units verder worden aangepast aan deze marktomstandigheden. Daar staat tegenover dat in het eerste kwartaal de installatiekennis werd versterkt met de overname van T&H B.V., een hooggekwalificeerd adviesbureau op het gebied van gebouwgebonden installatietechniek met 10 medewerkers. Deze overname past prima in de strategie omdat de installatiekennis een steeds belangrijkere plaats inneemt bij de integrale projecten. Ook werd deelgenomen in een doorstart van de modulaire bouwsystemen Ursem. Dit sluit goed aan op de bestaande modulaire producten Modupark® en iQwoning®. Het stelt Ballast Nedam in staat om de verschillende markten voor woning- en utiliteitsbouw, nieuwbouw en renovatie te bedienen met modulaire concepten.

De orderportefeuille nam toe van € 1 950 miljoen eind 2011 tot € 2 000 miljoen. Zo werd de Openbaar Vervoer Terminal in Breda door Prorail definitef gegund voor ruim € 130 miljoen (50% Ballast Nedam) en werd de opdracht verworven voor een multifunctioneel woon- en servicecentrum Sassembourg in Sassenheim voor € 21 miljoen. Daarnaast zal een aantal projecten binnen de orderportefeuille niet meer in 2012 starten door vertragingen in het afronden van de financiering bij de klant.

Gedurende het jaar bestaat er een grotere werkkapitaalbehoefte dan op jaareinde. De netto financieringspositie nam dan ook in het eerste kwartaal met € 108 miljoen af tot een schuld van € 153 miljoen. De daarin begrepen netto liquide middelen bedroegen € 54 miljoen. Aan het einde van het eerste kwartaal 2011 bedroeg de netto financieringspositie nog een schuld van € 326 miljoen.

Handhaving van resultaatsprognose voor 2012

De Raad van Bestuur handhaaft de eerder uitgesproken prognose voor 2012 van ongeveer gelijkblijvende resultaten bij een omzet van € 1,4 miljard. In 2011 werd een operationeel resultaat van € 19 miljoen en een nettoresultaat van € 9 miljoen behaald bij een omzet van € 1 382 miljoen.

Ballast Nedam heeft een leidende positie in de bouw en infrastructuur. De onderneming is met (integrale) projecten voor bedrijven, overheden en woonconsumenten vooral in Nederland actief op de gebieden van mobiliteit, wonen, werken, recreatie en energie. Internationaal is Ballast Nedam actief in een aantal expertisegebieden. Ballast Nedam levert project-, proces- en contractmanagement in de fasen ontwikkeling, realisatie en beheer. Daarnaast levert de onderneming specialistische kennis en (deel)producten. Ballast Nedam is genoteerd aan de NYSE Euronext-beurs in Amsterdam. Het aandeel is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index.

BRON Ballast Nedam NV