Ballast Nedam trading update eerste kwartaal 2013

26 Apr, 2013, 06:30 BST Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, Nederland, April 26, 2013 /PRNewswire/ --

Markten onverminderd onder druk, handhaving prognose 2013

  • Markten onverminderd onder druk
  • Stabiele orderportefeuille van € 1 732 miljoen
  • Handhaving van prognose voor 2013

De markten stonden in het eerste kwartaal onverminderd onder druk met als gevolgen grote concurrentie, prijsdruk en faillissementen. Met name in de door capaciteit gedreven markten bleef de concurrentie moordend. Deze marktsituatie was  de aanleiding om eind 2012 het tempo te verhogen van de uitvoering van de strategie die gericht is op de groeimarkt van integrale projecten en op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. De daaruit volgende stevige herstructurering van met name de regiobedrijven en een aantal specialistische bedrijven ligt op schema.  

Ballast Nedam behaalde een omzet en resultaten die wat achter liepen op die van het eerste kwartaal van 2012. Door de timing van de uitvoering van met name de grote projecten valt een groot deel van het verwachte resultaat in de tweede helft van het jaar. Voor het eerste halfjaar wordt dan ook nog geen positief operationeel resultaat verwacht. Voor geheel 2013 handhaaft de Raad van Bestuur de eerder uitgesproken prognose van een operationeel resultaat van ongeveer € 15 miljoen. In 2012 werd een operationeel resultaat van € 31 miljoen verlies behaald.

In het eerste kwartaal werden positieve resultaten behaald op de grote langjarige projecten en in de niches alternatieve brandstoffen en secundaire grondstoffen. De regiobedrijven, specialistische bedrijven en de toeleveringsbedrijven maakten onder invloed van het seizoenpatroon en de slechte marktomstandigheden verlies.  

De netto financieringspositie nam in het eerste kwartaal met € 78 miljoen af tot een schuld van € 127 miljoen. De daarin begrepen netto liquide middelen bedroegen € 47 miljoen. Aan het einde van het eerste kwartaal 2012 bedroeg de netto financieringspositie € 153 miljoen schuld.  Het is overigens een normaal patroon dat er gedurende het jaar een grotere financieringsbehoefte bestaat dan op jaareinde.

De orderportefeuille bleef stabiel op € 1 732 miljoen. Eind 2012 bedroeg die  € 1 761 miljoen. Positief was dat in het eerste kwartaal het volume aan orders in de orderportefeuille waarvoor de financiering van de klant nog niet geheel afgerond was daalde van ongeveer € 350 miljoen tot € 130 miljoen.

In het eerste kwartaal werden goede projecten verworven in de nichemarkt offshore windmolens. Zo werd het contract getekend voor het installeren in 2013 van 39 funderingen van het offshore windpark EnBW Baltic2 in Duitsland. Eveneens verwierf Ballast Nedam een contract voor het ontwerpen, leveren en in 2015 installeren van de funderingen voor 48 windturbines voor een windmolenpark in de Noordoostpolder. Daarnaast werd de financiering voor het grote Duitse offshore windmolenproject Butendiek afgerond en is het ontwerpen en leveren van de 80 funderingen gestart. De installatie zal in 2014 plaatsvinden.  

In het eerste kwartaal zijn er weer verschillende projecten gestart. Zo werd  begonnen met de bouw van het nieuwe Hilton hotel dat een echt icoon voor de luchthaven Schiphol wordt. Na de succesvolle afronding van de eerste fase van 88 woningen is de bouw gestart van de tweede fase van Strand Resort Nieuwvliet-Bad.


Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.

Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde.

Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor haar klanten en de samenleving. http://www.ballast-nedam.nl

PRN NLD

BRON Ballast Nedam