Ballast Nedam verhoogt prognose 2010

16 Dec, 2010, 07:37 GMT Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, December 16, 2010 /PRNewswire/ -- De Raad van Bestuur verhoogt de prognose voor 2010 tot een operationeel resultaat van EUR 15 miljoen tot EUR 20 miljoen door de voortgang in een aantal lopende procedures.

In deze prognose is mede rekening gehouden met de voortgang van claims bij een beperkt aantal projecten, de in 2009 opgelegde boete door de Engelse mededingingsautoriteit, alsmede met een getroffen schikking in een langjarige civiele procedure met aan een voormalige directeur gelieerde personen.

In het vierde kwartaal is het grootste contract dat ooit door Rijkswaterstaat is aanbesteed getekend en in de orderportefeuille opgenomen. Het betreft de verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein en de bouw van een nieuwe Botlekbrug. Het consortium A-Lanes A15 is verantwoordelijk voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van het project met een waarde van circa EUR 1,5 miljard. Ballast Nedam neemt voor 24% deel in dit consortium en is verantwoordelijk voor een derde deel van het ontwerp, de bouw en het 20-jarig beheer en onderhoud. Met dit project bevestigt Ballast Nedam haar vooraanstaande positie in de publiek-private samenwerkingsmarkt in Nederland.

De in maart van dit jaar uitgesproken prognose was een operationeel resultaat van EUR 10 miljoen tot EUR 15 miljoen.

PRN NLD

BRON Ballast Nedam NV