Ballast Nedam versterkt positie op groeiende pps-markt

12 Sep, 2011, 06:30 BST Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, September 12, 2011 /PRNewswire/ --

Ballast Nedam versterkt zijn positie op de Nederlandse markt voor publiek-private samenwerkingsprojecten met het fonds Benelux Secondary PPP Fund I.

Benelux Secondary PPP Fund I is een fonds waarin Ballast Nedam voor 20% en DG Infra voor 80% participeren. Het fonds investeert in aandelenbelangen van pps-projecten. Inmiddels heeft het Benelux Secondary PPP Fund I de aandelenbelangen van drie operationele pps-projecten van Ballast Nedam overgenomen. Ballast Nedam maakt daarmee kapitaal vrij voor investeringen in nieuwe pps-projecten, versterkt de balans en blijft toch langjarig betrokken bij de projecten.

Deze transactie toont aan dat het pps-businessmodel van Ballast Nedam werkt. De intentie is om de volgende operationele pps-projecten van Ballast Nedam ook in dit fonds onder te brengen.

De overdracht van aandelenbelangen betreft de projecten die op basis van DBFMO* contracten ter beschikking worden gesteld aan het Ministerie van Defensie, de Rijksgebouwendienst en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het omvat ondermeer de participaties in de pps-projecten de Kromhout Kazerne in Utrecht in gebruik als hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht, en DUO2, het nieuwe kantoor van de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Belastingdienst in Groningen. De projecten waar het om gaat hebben een totale waarde van ongeveer € 700 miljoen en hebben een contractuele looptijd na de bouwfase van 20 tot 25 jaar. Ballast Nedam verzorgt het management van het fonds, blijft daardoor als partner verbonden aan deze projecten en is verantwoordelijk voor het langjarig beheer en onderhoud.

Door deze transactie dalen de partieel geconsolideerde activa van Ballast Nedam met ongeveer € 180 miljoen. Het 20% belang in het fonds wordt tegen de deelnemingswaarde in de balans opgenomen. De aan het fonds overgedragen pps-projecten worden dus niet meer partieel geconsolideerd in de balans van Ballast Nedam.  

Theo Bruijninckx, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam, over het pps-fonds: "Ballast Nedam wil in alle fasen van een project betrokken zijn om de best mogelijke life cycle oplossing voor alle stakeholders te bieden. Dit strekt zich van ontwerp, bouw, beheer tot ook financiering van projecten. Ik ben dan ook verheugd dat we door deze transactie onze ambities ten aanzien van integrale projecten kracht bij kunnen zetten. Het is een logische stap in de verdere uitrol van het pps-businessmodel, want ook in deze samenwerking blijven we het management langjarig uitvoeren om de belangen van onze opdrachtgevers te dienen."

"Wij zijn zeer tevreden met deze eerste concrete stap van DG Infra op de Nederlandse pps-markt en het commitment van Ballast Nedam om zich naast DG Infra voor langere tijd aan deze projecten te verbinden. In navolging van België, positioneren we ons hiermee nu ook in Nederland nadrukkelijk als financiële partner van bouwbedrijven," aldus Chrisbert van Kooten, Investment Director DG Infra.


Deze transactie onderschrijft de strategie van Ballast Nedam om zich te richten op integrale projecten en op de nichemarkten als industriebouw, ziekenhuizen, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen.Over Ballast Nedam

Ballast Nedam heeft een leidende positie in de bouw en infrastructuur. De onderneming is met (integrale) projecten voor bedrijven, overheden en woonconsumenten vooral in Nederland actief op de gebieden van mobiliteit, wonen, werken, recreatie en energie. Internationaal is Ballast Nedam actief in een aantal expertisegebieden. Ballast Nedam levert project-, proces- en contractmanagement in de fasen ontwikkeling, realisatie en beheer. Daarnaast levert de onderneming specialistische kennis en (deel)producten. Ballast Nedam is genoteerd aan de NYSE Euronext-beurs in Amsterdam. Het aandeel is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index. Voor meer informatie kijk op http://www.ballast-nedam.nl.

Over DG Infra

DG Infra+ en DG Infra Yield zijn niet-genoteerde investeringsfondsen die zich richten op infrastructuur en aanverwante activa. Hieronder vallen onder andere investeringen in Publiek Private Samenwerkingen en andere kapitaalintensieve projecten in (veelal) gereguleerde of door lange termijncontracten onderbouwde activiteiten in sectoren zoals energie, transport, afval, communicatie, zorg en selectieve vastgoedprojecten. DG Infra+ en DG Infra Yield worden beheerd door een samenwerking  tussen Dexia en Gimv. Meer informatie over DG Infra kunt u vinden op http://www.dginfra.com.

Over de pps-projecten

Over Komfort

Het pps-project Kromhout Kazerne omvat de realisatie van een modern kantorenpark met circa 3.000 werkplekken voor defensiemedewerkers op het terrein van de Kromhout Kazerne te Utrecht. Op het 19 ha grote terrein komen ook andere voorzieningen zoals legering voor 150 medewerkers. sportfaciliteiten, parkeergarage, gezondheidscentrum en een vergadercentrum. Op het terrein wordt het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht gevestigd alsmede onderdelen van het Commando Diensten Centra en de Defensie Materieel Organisatie. De DBFMO-overeenkomst  heeft een looptijd tot 2035.

Over DUO2

Het pps-project DUO2 omvat de realisatie van een nieuw kantoorgebouw en parkeergarage voor circa 2.600 medewerkers van de Informatie Beheer Groep en de Belastingdienst in Groningen in opdracht van de Rijksgebouwendienst.

In 2013 komt boven de parkeergarage een openbare stadstuin met een multifunctioneel paviljoen voor commerciële functies. Gedurende de looptijd van het DBFMO-contract (20 jaar) zullen leveringen en huisvestingsdiensten worden verricht. Hieronder valt facilitaire dienstverlening als catering, schoonmaak en beveiliging.

* DBFMO: Design, Build, Finance, Maintain and Operate (DBFMO) is een vorm van pps (publiek-private samenwerking). Bij een DBFMO-contract is men naast de financiering, het ontwerp en de realisatie, ook verantwoordelijkheid voor het onderhoud en het leveren van (een gedeelte) van de facilitaire diensten gedurende een bepaalde looptijd.


BRON Ballast Nedam NV