BASF schrijft brief aan aandeelhouders Engelhard

24 Mei, 2006, 19:31 BST Van BASF

LUDWIGSHAFEN, Duitsland, May 24 /PRNewswire/ --

BASF Aktiengesellschaft (Frankfurt: BAS, NYSE: BF [ADR], LSE: BFA, SWX: AN) kondigde vandaag aan dat het bedrijf een brief heeft gestuurd aan de aandeelhouders van Engelhard.

  
  De brief kan via internet gedownload worden op:

  corporate.basf.com/shareholdersletter_engelhard (Engels)
  corporate.basf.com/aktionaersbrief_engelhard (Duits)

BASF is 's werelds grootste chemiebedrijf: The Chemical Company. Het productfolio van BASF bestaat uit chemicaliën, kunststoffen, veredelingsproducten, landbouwproducten & fijnchemicaliën, aardolie en aardgas. Als een betrouwbare partner voor praktisch alle industrieën, helpen wij onze klanten succesvoller te zijn met intelligente systeemoplossingen en producten van hoge kwaliteit.

BASF ontwikkelt nieuwe technologieën en gebruikt deze om nieuwe markten te betreden. Het bedrijf combineert economisch succes met milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan een betere toekomst. In 2005 had BASF bijna 81.000 werknemers in dienst met een omzet van meer dan 42,7 miljard euro. BASF is genoteerd aan de beurzen van Frankfurt (BAS), Londen (BFA), New York (BF) en Zürich (AN). Voor verdere informatie over BASF kunt u surfen naar www.basf.com.

BASF zoekt momenteel gevolmachtigden voor tussenkomst op de jaarlijkse aandeelhoudervergadering 2006 van Engelhard, of op de verdaging of het uitstel daarvan, om te stemmen in naam van de gemachtigden van BASF die geïdentificeerd worden in de definitieve agenda van de algemene aanhoudervergadering op Lijst 14A die op 12 mei 2006 werd ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (de "SEC"), en om op alle andere onderwerpen te stemmen die zullen worden gestemd op de jaarlijkse aandeelhoudervergadering 2006 van Engelhard. Alle aandeelhouders van Engelhard worden met nadruk gevraagd de definitieve agenda van de aandeelhoudervergadering te lezen, aangezien deze belangrijke informatie bevat. De aandeelhouders van Engelhard kunnen gratis een kopie van de definitieve agenda van de aandeelhoudervergadering en verwante informatie krijgen op de website van de SEC www.sec.gov.

De identiteit van personen die kunnen worden beschouwd als "deelnemers aan een verzoek" van gevolmachtigden van de aandeelhouders van Engelhard voor tussenkomst op de jaarlijkse aandeelhoudervergadering 2006 van Engelhard overeenkomstig de SEC-normen en een beschrijving van hun directe en indirecte belangen bij vet verzoek, omwille van effectenportefeuilles of andere, zijn opgenomen in de definitieve agenda van de aandeelhoudervergadering in Lijst 14A die door BASF op 12 mei 2006 bij de SEC werd ingediend.

BASF kan de aandeelhouders van Engelhard ook schriftelijk toestemming vragen om (a) de verordeningen van Engelhard te wijzigen zodat het aantal bestuurders in de Raad van Bestuur van Engelhard wordt verhoogd naar twaalf en ervoor te zorgen dat elke nieuw gecreëerde vacante betrekking bij de Raad van Bestuur van Engelhard wordt ingevuld door de aandeelhouders van Engelhard, en (b) personen te benoemen die door BASF werden geselecteerd om de vacante betrekkingen in te vullen die hierdoor worden gecreëerd (de "Voorstellen"). De volledige details van de Voorstellen zijn opgenomen in de voorafgaande goedkeuringsverklaring op Lijst 14A die door BASF op 15 mei 2006 werd ingediend bij de SEC. Alle aandeelhouders van Engelhard worden met nadruk verzocht om de voorafgaande goedkeuringsverklaring en de definitieve goedkeuringsverklaring te lezen wanneer deze beschikbaar zijn, aangezien deze belangrijke informatie zullen bevatten. De aandeelhouders van Engelhard kunnen gratis kopieën van de voorafgaande goedkeuringsverklaring en verwante informatie bekomen via de website van de SEC op www.sec.gov. De identiteit van personen die, overeenkomstig de SEC-normen, kunnen worden beschouwd als "deelnemers aan een verzoek" voor goedkeuring van de Voorstellen en een beschrijving van hun directe en indirecte belangen bij het sollicitatie, omwille van effectenportefeuilles of andere, zijn opgenomen in de voorafgaande goedkeuringsverklaring op Lijst 14A die bij de SEC werd ingediend op 15 mei 2006.

Dit persbericht is enkel bestemd voor informatieve doeleinden en is geen aankoopbod noch een verzoek tot een verkoopbod voor effecten van Engelhard Corporation. Elk aankoopbod en elk verzoek van een verkoopbod zal enkel worden gemaakt overeenkomstig de tenderverklaring (met inbegrip van het aankoopbod, het bericht van bieding en andere biedingsdocumenten) die oorspronkelijk werd ingediend bij de SEC op 9 januari 2006. Aandeelhouders van Engelhard worden verzocht deze documenten en alle verwante documenten betreffende de tender die bij de SEC zijn ingediend grondig en volledig te lezen aangezien deze belangrijke informatie bevatten. Aandeelhouders van Engelhard kunnen gratis kopieën van deze documenten bekomen via de website van de SEC op www.sec.gov of door te bellen naar Innisfree M&A Incorporated, de Informatieverantwoordelijke voor het bod, op +1-877-750-5837 (gratis in de VS en Canada) of 00800-7710-9971 (gratis in Europa).

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. Alle verklaringen in dit persbericht die niet duidelijk historisch van aard zijn of die noodzakelijkerwijze afhangen van toekomstige gebeurtenissen zijn toekomstgerichte verklaringen, en de woorden "voorzien," "geloven," "verwachten," "schatten," "plannen," en gelijkaardige uitdrukkingen wijzen in het algemeen op toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en vooruitzichten van het bestuur van BASF en op de huidige beschikbare informatie. Ze vormen geen garanties voor toekomstige prestaties, en omvatten bepaalde risico's en onzekerheden die moeilijk te voorspellen zijn en gebaseerd zijn op veronderstellingen wat toekomstige gebeurtenissen betreft, die onjuist kunnen blijken.

Verschillende factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen van BASF wezenlijk verschillen van deze die werden uitgedrukt of waarnaar wordt verwezen in dergelijke verklaringen. Deze factoren worden beschreven in het meest recente 20-F Form dat door BASF werd ingediend bij de SEC.

  
  Daniel Smith
  Telefoon: +49-621-60-20829
  Fax: +49-621-60-92693
  daniel.smith@basf.com

  VS mediacontact:
  Rand Pearsall
  Telefoon: +1-973-245-6820
  Fax: +1-973-245-6714
  rand.pearsall@basf.com

  Contact Analisten/Beleggers:
  Thilo Bischoff
  Telefoon: +49-621-60-21843
  Fax: +49-621-60-22500
  Thilo.bischoff@basf.com

BRON BASF