BBIE viert jubileumjaar met studiemiddag

04 Feb, 2011, 16:44 GMT Van BBIE

DEN HAAG, Nederland, February 4, 2011 /PRNewswire/ -- In 2011 viert het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) het 40-jarig bestaan. Om dit jubileum te vieren vond op donderdag 3 februari 2011 een studiemiddag plaats onder de titel: 'Trademarks: All About Perception?'. Tijdens de studiemiddag werd ook het eerste exemplaar van het jubileumboek 'In Varietate Concordia?' uitgereikt.

De studiemiddag werd geopend door Directeur-Generaal Edmond Simon van het BBIE. Dagvoorzitter Martin Senftleben, Hoogleraar intellectuele eigendom aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werkzaam bij Rechtsanwalt Bird & Bird, nam vervolgens het stokje over en liet enkele gastsprekers uit diverse disciplines aan het woord.

Merkperceptie en merkwaarde

Advocaat Gregor Vos (Klos Morel Vos & Schaap) sprak over het mysterie van de perceptie van merken voor de consument. Marc Vandercammen, directeur-generaal van het OIVO (Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikers Organisaties) en docent aan de ICHEC Brussels Management School ging in op merken vanuit het perspectief van de consument. Na de pauze vertelde Erik Saelens, strategisch directeur Brandhome, over het bouwen van een merk in de praktijk. Fred van Raaij, Hoogleraar Economische Psychologisch aan de Universiteit van Tilburg, sloot de studiemiddag af met een voordracht over de waarde van een merk voor de consument en voor de merkhouder.

'In Varietate Concordia?'

Tijdens de receptie die aansluitend aan de studiemiddag werd gehouden,werden de eerste exemplaren van het jubileumboek 'In Varietate Concordia?' uitgereikt aan Annick Mottet Haugaard (voorzitter van de ECTA) en Tom Heremans (vice-voorzitter van de BMM). In dit boek staan twaalf artikelen, geschreven door diverse auteurs, waarin wordt ingegaan op het naast elkaar bestaan van nationale en communautaire merken. Edmond Simon: "Ze vullen elkaar aan en beantwoorden elk aan verschillende behoeften. Deze complementariteit, deze diversiteit is een meerwaarde voor een betere bescherming van merken."

Het laatste artikel van het jubileumboek is, als conclusie en blik op de toekomst, een bijdrage van Roland Knaak van het Max Planck Institute, verantwoordelijk voor de studie in opdracht van de Europese Commissie naar het functioneren van het Europese merkensysteem. In dit artikel gaat de auteur in op de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek.

[aanvullende informatie]

Merkbescherming steeds 'sterker'

Het Beneluxmerk was vanaf het begin een groot succes en is dat 40 jaar later nog steeds. De invoering van het Gemeenschapsmerk in 1996 heeft daar geen verandering in gebracht: lang niet alle ondernemingen zijn immers op Europese schaal actief. Momenteel zijn ongeveer 500.000 Beneluxmerken geregistreerd en jaarlijks vinden ongeveer 25.000 ondernemers hun weg naar het BBIE om hun merk te beschermen.

In veertig jaar tijd heeft het Beneluxmerk alleen maar aan sterkte gewonnen. Aanvankelijk werden alle merken uit de Benelux geregistreerd die werden aangemeld. In 1996 werd een inhoudelijke toetsing geïntroduceerd. Vanaf 2004 kunnen houders van oudere merken via een eenvoudige administratieve procedure bij het BBIE bezwaar maken tegen de inschrijving van een conflicterend jonger merk. Voorheen kon dit alleen bij de rechter. De ondernemer krijgt tegenwoordig een inhoudelijk getoetst en dus 'sterker' merk.

Verder doet het BBIE er alles aan om merkbescherming zo toegankelijk mogelijk te houden, met elektronische middelen, een goed toegankelijke helpdesk en zo laag mogelijke taksen: een merk kan al voor EUR 240 tien jaar beschermd worden in de Benelux.

Het BBIE houdt zich niet alleen bezig met de registratie van merken; het is ook de officiële instantie voor de registratie van modellen in de Benelux. Daarnaast biedt het BBIE de mogelijkheid om het bestaan van ideeën, concepten, ontwerpen, prototypes enz. vast te leggen middels een i-DEPOT.

BRON BBIE