BB&T meldt 28% stijging in omzet in de kwartaalomzet; Winst per aandeel bedraagt $0,66 - een stijging van 27%; Winst per aandeel daalt met $0,04 vanwege fusie-gerelateerde kosten

18 Okt, 2012, 21:50 BST Van BB&T Corporation

WINSTON-SALEM, Noord-Carolina, 18 oktober 2012 /PRNewswire/ -- BB&T Corporation (NYSE: BBT) meldde vandaag een voor gewone aandeelhouders beschikbaar netto-inkomen voor het derde kwartaal van $469 miljoen, een stijging van 28% vergeleken met de $366 miljoen aangekondigd in het derde kwartaal van 2011. De winst per gewoon aandeel bedroeg $0,66 - dat is 27% meer dan de $0,52 verdiend in het derde kwartaal van vorig jaar. De winst van het derde kwartaal daalde echter door fusie-gerelateerde kosten met betrekking tot de verwerving van BankAtlantic, die oplopen tot $43 miljoen vóór belasting, oftewel $0,04 per normaal aandeel.

Voor de eerste negen maanden van 2012 rapporteerde BB&T een voor gewone aandeelhouders beschikbaar netto-inkomen van $1,4 miljard - dit is een stijging van 57% in vergelijking met de eerste negen maanden van vorig jaar. De winst per gewoon aandeel bedroeg $1,99 voor de eerste negen maanden van 2012, dit is een stijging van 57% in vergelijking met 2011.

"Het verheugt ons u sterke resultaten te kunnen meedelen voor het derde kwartaal," aldus Voorzitter en Chief Executive Officer Kelly S. King. "De prestaties van BB&T genoten een op jaarbasis berekende stijging van 5,3% in netto-interestinkomen in vergelijking met het vorige kwartaal, een stijging van 63% in hypotheekopbrengsten en verbeterde kredietkosten. De netto-interestmarge bleef sterk met 3,94%.

"De groei van de kredietverlening verbeterde dit kwartaal toen de gemiddelde investeringslening steeg met 12,6% op jaarbasis vergeleken met het tweede kwartaal na inbrenging van de impact van de verwerving van BankAtlantic. De organische leningsgroei was eveneens sterk dankzij een stijging in de gemiddelde lening van 8,4% vergeleken met het vorige kwartaal op jaarbasis. Deze groei werd aangevoerd door onze andere kredietverlenende dochtermaatschappijen, residentiële hypotheken, C&I-leningen en verkoopfinancieringen.

"Wij zijn eveneens erg tevreden met onze algemene groei in deposito's en volgens recentelijk vrijgegeven FDIC-gegevens zijn wij op nationaal vlak naar de 9de plaats opgeklommen," aldus King.  Het marktaandeel van BB&T groeide in Noord-Carolina; Georgia, waar we nu 4de staan in plaats van 5de; West-Virginia; Kentucky; Tennessee en Texas. Wij behielden onze positie in de rangschikking in de andere staten van ons bedekkingsgebied. Met inbegrip van BankAtlantic, steeg het gemiddelde deposito met 11% en niet-rentedragende deposito's stegen met 34% op jaarbasis.

"BB&T bracht eveneens een uitgebreide verbetering voort in krediet," aldus King. "Onrendabele activa namen af met 9,4% vergeleken met het vorige kwartaal. Deze verbetering omvat een afname van 37% in geëxecuteerde hypotheken tot het laagste punt in vijf jaar. Netto oninbare schulden, exclusief gedekte leningen, bedroegen 1,08%, het laagste niveau in vier jaar."

Hoogtepunten derde kwartaal 2012

 • Gemiddelde totale leningen en leasings aangehouden voor investering stegen met 12,6% op jaarbasis in verhouding tot het tweede kwartaal van 2012 (8,4% exclusief BankAtlantic)
  • Gemiddelde C&I-leningen stegen met 13,4%
  • Gemiddelde overige CRE-leningen stegen met 9,2%
  • Gemiddelde rechtstreekse leningen aan kleinhandel stegen met 11,9%
  • Gemiddelde residentiële hypotheken stegen met 24,6%
  • Gemiddelde verkoopfinancieringen stegen met 5,1%
  • Gemiddelde kasgeldleningen stegen met 10,2%
  • Gemiddelde leningen in de andere groep kredietverlenende dochtermaatschappijen stegen met 26,7%
  • Gemiddelde residentiële ADC-leningen stegen met 47,9%
 • Inkomsten stegen dankzij sterke hypotheekresultaten ondanks de seizoensgebondenheid van verzekeringen
  • Netto-opbrengst was $2,5 miljard voor het derde kwartaal, aangepast voor winsten en verliezen uit effecten en rekening houdend met provisies aangaande gedekte activa, een stijging van 4,4% op jaarbasis
 • Netto-interestopbrengsten bedroegen $1,5 miljard voor het derde kwartaal, een stijging van 5,7% op jaarbasis vergeleken met het tweede kwartaal van 2012
  • De stijging is te danken aan een stijging van 4,0% op jaarbasis in de gemiddelde rendabele activa
 • Gemiddelde deposito's namen toe met $3,3 miljard of 10,6% op jaarbasis per overeenkomend kwartaal (3,3%, BankAtlantic niet inbegrepen)
  • Gemiddelde niet-rentedragende deposito's stegen met $2,3 miljard of 33,8%
  • Gemiddelde kosten voor rentedragende deposito's daalden tot 0,42% dit kwartaal, in vergelijking met 0,44% in het tweede kwartaal van 2012
 • Activakwaliteitsmaatregelen verbeterden aanzienlijk
  • Onrendabele activa verminderden met $179 miljoen of 9,4%, exclusief gedekte activa
  • Als percentage van de totale activa verminderden onrendabele activa, exclusief gedekte activa, met 1,09% het laatste kwartaal tot 0,97%
  • Geëxecuteerde hypotheken, exclusief gedekte activa, daalden met $82 miljoen, of 37,1% tot het laagste niveau in vijf jaar
  • Netto oninbare schulden, exclusief gedekte activa, bedroegen in totaal 1,08% van de gemiddelde leningen dit kwartaal.
  • Verliezen op geëxecuteerde hypotheken bedroegen in totaal $54 miljoen, dat is 25,0% minder dan in het tweede kwartaal van 2012
 • Kapitaalniveaus bleven sterk na de verwerving van BankAtlantic
  • Tastbaar kernkapitaal was 6,8%
  • Tier 1-kernkapitaal was 9,5%
  • Tier 1-risicokapitaal was 10,9%
  • Hefboomkapitaal was 7,9%
  • Totaalkapitaal was 14,0%

Webcast inkomsten, presentatie en overzicht kwartaalprestatie

U kunt vandaag om 8:00 EST een live webcast beluisteren van het conferentiegesprek over de inkomsten van BB&T in het derde kwartaal van 2012 op onze website www.BBT.com of www.media-server.com/m/p/58rb9om9. Tijdens het conferentiegesprek over de inkomsten zal een presentatie worden gegeven die op onze website beschikbaar zal worden gesteld. Een opname van het conferentiegesprek zal tot vrijdag 2 november 2012 beschikbaar zijn op de website van BB&T of kan tot 23 oktober 2012 beluisterd worden op +1-888-203-1112 (toegangscode 4313363).

Voor toegang tot de webcast en presentatie, inclusief een bijlage met non-GAAP-verklaringen, surft u naar www.BBT.com en klikt u op "About BB&T" (Over BB&T) waarna u "Investor Relations" (Investeerdersrelaties) selecteert, of gaat u naar www.sec.gov. De koppeling naar de webcast staat onder "Webcasts" en de presentatie is terug te vinden onder "View Recent Presentations" (Recente prestaties bekijken).

Het overzicht van de kwartaalprestaties van BB&T voor het derde kwartaal van 2012, dat de gedetailleerde gegevens bevat van de financiële programma's, is beschikbaar op de website van BB&T op www.BBT.com/financials.html.

Over BB&T

Per 30 september 2012 is BB&T één van de grootste financiële holdingmaatschappijen in de VS met $182,0 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van $23,2 miljard. Het bedrijf, dat gevestigd is in Winston-Salem, Noord-Carolina, is werkzaam via ongeveer 1850 financiële centra in 12 staten en Washington D.C. en biedt een volledig assortiment aan particuliere en commerciële banktransacties, effectenbemiddeling, activabeheer, hypotheek- en verzekeringsproducten en -diensten. BB&T, een Fortune 500 bedrijf, wordt steevast erkend omwille van zijn uitstekende klanttevredenheid door J.D. Power and Associates, de U.S. Small Business Administration, Greenwich Associates en anderen. Meer informatie over BB&T en zijn volledige assortiment aan producten en diensten kunt u vinden op www.BBT.com.

Kapitaalratio's voor het huidige kwartaal zijn preliminair. Gegevens over de kredietkwaliteit zijn, indien van toepassing, exclusief de gedekte en door de overheid gegarandeerde leningen.

Dit nieuwsbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die worden bepaald door andere methoden dan deze die overeenkomen met de in de Verenigde Staten algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen ("GAAP"). Het management van BB&T gebruikt deze non-GAAP-maatstaven om de prestaties van het bedrijf en de doeltreffendheid van zijn activiteiten te analyseren. Ze zijn van mening dat deze non-GAAP-maatstaven een beter begrip zullen leveren van lopende activiteiten, de vergelijkbaarheid van resultaten met die uit voorgaande perioden zullen verbeteren en de gevolgen zullen aantonen van aanzienlijke winsten en kosten in de huidige periode. Het bedrijf meent dat voor een betekenisvolle analyse van de financiële prestatie een beter begrip nodig is van de factoren die aan de grondslag liggen van die prestatie. Het management van BB&T gelooft dat beleggers deze financiële non-GAAP-maatstaven kunnen gebruiken om de financiële prestatie te analyseren zonder de invloed van bijzondere onderdelen die trends in de onderliggende prestatie van het bedrijf kunnen verbergen. Wat daaruit blijkt, dient niet beschouwd te worden als vervanging voor financiële maatstaven zoals bepaald in overeenstemming met GAAP, noch zijn ze noodzakelijkerwijze vergelijkbaar met non-GAAP-prestatiemaatstaven die misschien door andere bedrijven naar voren worden gebracht. Hieronder volgt een lijst van de verschillende non-GAAP-maatstaven die in dit persbericht worden gebruikt.

 • Kernkapitaal en Tier 1 gewone aandelenratio's zijn non-GAAP-maatstaven. BB&T gebruikt de definitie voor Tier 1 gewone aandelen die gebruikt wordt in de SCAP-waardering voor de berekening van deze ratio's. De Basel III Tier 1 gewone aandelenratio is eveneens een non-GAAP-maatstaf en is volgens management een weergave van de beste schatting van de voorgestelde wettelijke eisen, welke onderhevig zijn aan veranderingen. Het management van BB&T gebruikt deze maatstaven om de kwaliteit van kapitaal te beoordelen en is ervan overtuigd dat ze bruikbaar zijn voor beleggers in hun analyse van het bedrijf.
 • De activakwaliteitsratio's werden aangepast om het effect van overgenomen leningen en geëxecuteerde eigendommen die worden gedekt door verliesdelingovereenkomsten met het FDIC weg te nemen, aangezien het management gelooft dat meetelling zou resulteren in een vertekend beeld van deze ratio's en wellicht niet vergelijkbaar is met andere periodes of met andere portefeuilles die geen effect ondervonden van aankooprekeningen.
 • Het inkomen uit heffingen en efficiëntieratio's zijn non-GAAP in die zin dat ze geen rekening houden met effectenwinsten (-verliezen), verlies op geëxecuteerde eigendommen, afschrijving van immateriële activa, lasten in het kader van fusies of herstructureringen, de impact van FDIC verliesdelend boekhouden en andere geselecteerde zaken.
 • De gemiddelde opbrengst van het daadwerkelijke gewone aandeelhouderskapitaal is een non-GAAP-maatstaf die de opbrengst berekent van het gemiddelde gewone aandeelhouderskapitaal zonder rekening te houden met de invloed van immateriële activa en hun overeenkomstige afschrijving.

Een verzoening van deze non-GAAP-maatregelen met de meest vergelijkbare GAAP-maatregel is terug te vinden in het onderdeel 'Investors Relations' (Investeerdersrelaties) op de website van BB&T en in het overzicht van de kwartaalprestaties van het derde kwartaal van 2012, dat op de website van BB&T beschikbaar is via www.BBT.com/financials.html.

Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen zoals beschreven in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen kunnen gaan over zaken die aanzienlijke risico's, onzekerheden, schattingen en veronderstellingen door het management met zich meebrengen. Werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk afwijken van de huidige verwachtingen. Raadpleeg de informatie gedeponeerd door BB&T bij de Securities and Exchange Commission voor een overzicht van belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstgerichte verklaringen van BB&T. BB&T neemt geen verplichting op zich deze verklaringen bij te werken na de datum van dit persbericht.

BRON BB&T CorporationGerelateerde links

http://www.bbt.com