BB&T meldt eerste kwartaal winst per aandeel ter waarde van $ 0,29; winst per aandeel verminderd met $ 0,40 wegens fiscale aanpassing

18 Apr, 2013, 20:19 BST Van BB&T Corporation

WINSTON-SALEM, Noord-Carolina, 18 april 2013 /PRNewswire/ -- BB&T Corporation (NYSE: BBT) meldde vandaag een voor gewone aandeelhouders beschikbaar netto-inkomen voor het eerste kwartaal van 2013 van $ 210 miljoen, of $ 0,29 per verwaterd aandeel. In het netto-inkomen beschikbaar voor gewone aandeelhouders en de winst per aandeel is rekening gehouden met de impact van een eerder aangekondigde aanpassing van $ 281 miljoen opgetekend in verband met een onopgeloste betwiste belastingschuld. Zonder deze aanpassing bedroeg het voor gewone aandeelhouders beschikbare netto-inkomen voor het eerste kwartaal van BB&T $ 491 miljoen of $ 0,69 per verwaterd aandeel.

Zonder de fiscale aanpassing steeg het voor gewone aandeelhouders beschikbare netto-inkomen met 13,9% vergeleken met het eerste kwartaal van 2012. Verwaterde winst per aandeel voor het eerste kwartaal, zonder de fiscale aanpassing, steeg met 13,1% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Deze inkomsten produceerden een jaarlijks rendement op gemiddelde activa van 0,57% en een rendement op gemiddelde gewone aandeelhouderskapitaal van 4,44%. Zonder de fiscale aanpassing was het rendement op gemiddelde activa 1,20% en het rendement op gewoon kapitaal was 10,34%.

"Het verheugt ons u sterke inkomsten te kunnen meedelen voor het eerste kwartaal, ondanks de uitdagingen in de sector", aldus voorzitter en algemeen directeur Kelly S. King. "De inkomsten getuigen van een sterke prestatie van onze verzekeringsgroep en een recordproductiekwartaal van onze hypotheekgroep.

"Bovendien slaagden we er zeer goed in de uitgaven te beperken gedurende dit kwartaal. Zo daalden de renteloze uitgaven met 20% op jaarbasis vergeleken met het vierde kwartaal van vorig jaar. Deze daling is voornamelijk te danken aan lagere kredietgerelateerde kosten in geëxecuteerde eigendommen, professionele diensten en lening-gerelateerde kosten.

"Hoewel de gemiddelde leningen licht daalden gedurende het kwartaal, was dit voornamelijk te wijten aan de afvoer van gedekte leningen en residentiële ADC. Zonder deze daling zou de gemiddelde lening licht gestegen zijn. Bovendien verbeterde de leninggroei laat in het kwartaal en verwachten we een positieve leninggroei in het tweede kwartaal wanneer de seizoensgebonden tegenwind luwt.

"Netto-bedrijfsopbrengsten bedroegen $ 2,5 miljard voor het eerste kwartaal, een stijging van 5% vergeleken met het eerste kwartaal vorig jaar," zei King. "Deze aanzienlijke groei werd voortgebracht door sterkere verzekeringsinkomsten uit onze overname van Crump en 5% autonome groei met een beter prijzenniveau in commerciële schade- en ongevallenpremies.

"We blijven uitstekende vooruitgang boeken in het verminderen van kredietgerelateerde kosten en onrendabele activa," aldus King. "Onrendabele activa namen af met 8,0% vergeleken met het vorige kwartaal, waaronder een daling van 18% in geëxecuteerde hypotheken. Opmerkelijk is de daling in de netto oninbare schulden tot 0,98% van gemiddelde leningen en leases, voor het eerst onder 1% sinds juni 2008, en we verwachten nog meer verbetering in de komende kwartalen. Verder verminderden ook de kosten in verband met geëxecuteerde eigendommen tot $ 18 miljoen in het eerste kwartaal, een daling van 63% vergeleken met het vorige kwartaal, wat van een aanzienlijke vooruitgang getuigt.

Hoogtepunten eerste kwartaal 2013

 • Gemiddelde totale leningen en leasings aangehouden voor investering daalden met 1,4% op jaarbasis in verhouding tot het vierde kwartaal van 2012
  • Gemiddelde verkoopfinancieringen stegen met 6,0%
  • Gemiddelde residentiële hypotheken daalden met 3,4%
  • Gemiddelde leningen in de andere groep kredietverlenende dochtermaatschappijen daalden met 2,5% omwille van seizoengebondenheid
  • Gemiddelde residentiële ADC-leningen stegen met 46,4%
 • Inkomsten bedroegen $ 2,5 miljard voor het eerste kwartaal, dat is $ 73 miljoen minder dan in het vierde kwartaal van 2012
  • Netto-interestopbrengsten waren $ 54 miljoen lager voornamelijk wegens de afvoer van gedekte leningen
  • Verzekeringsinkomsten zijn licht gestegen omdat de seizoensgebonden daling werd geneutraliseerd door betere marktconjunctuur
  • De hypotheekopbrengsten zijn gedaald met $ 51 miljoen toen de marges evolueerden naar normalere niveaus en dusdanig de recordopbrengsten neutraliseerden
  • Investeringsbankieren en makelarij bleven sterke prestaties neerzetten
 • Renteloze kosten daalden met $ 74 miljoen of 20,2% op jaarbasis vergeleken met het vierde kwartaal van 2012
  • Personeelskosten daalden met $ 6 miljoen ondanks de seizoensgebonden druk. FTE en personeelsbezetting zijn licht gedaald.
  • Geëxecuteerde hypotheekkosten bedroegen in totaal $ 18 miljoen, een daling van $ 30 miljoen
  • Lening-gerelateerde kosten daalden met $ 15 miljoen
  • Professionele diensten daalden met $ 10 miljoen
 • Gemiddelde renteloze deposito's namen toe met $ 669 miljoen of 8,5% op jaarbasis per overeenkomend kwartaal
  • Gemiddelde kosten voor rentedragende deposito's daalden tot 0,36% dit kwartaal, in vergelijking met 0,49% in het eerste kwartaal van 2012
 • Activakwaliteitsmaatregelen verbeterden wederom.
  • Onrendabele activa verminderden met $ 123 miljoen of 8,0%, exclusief gedekte activa
  • Achterstallige leningen verbeterden met $ 141 miljoen, of 11,4% exclusief gedekte leningen
  • Geëxecuteerde hypotheken, exclusief gedekte activa, daalden met $ 19 miljoen, of 17,8% tot het laagste niveau sinds het derde kwartaal van 2007
  • Netto oninbare schulden, exclusief gedekte, bedroegen in totaal 0,98% van de gemiddelde leningen dit kwartaal, een daling van 1,28% vergeleken met het eerste kwartaal van 2012
 • Kapitaalniveaus bleven sterk
  • Tastbaar kernkapitaal was 7,1%
  • Tier 1-kernkapitaal was 9,2%
  • Tier 1-risicokapitaal was 10,8%
  • Hefboomkapitaal bleef sterk op 8,3%
  • Totaalkapitaal was 13,6%

Inkomstenpresentatie en overzicht kwartaalprestatie

Om vandaag om 8u00 (EST) live te luisteren naar het conferentiegesprek van BB&T over de inkomsten van het eerste kwartaal van 2013, dient u te bellen naar 888-632-5009 en de deelnemerscode 5184622 in te voeren. Tijdens het conferentiegesprek over de inkomsten zal een presentatie worden gegeven die op onze website BBT.com beschikbaar wordt gesteld. Een opname van het conferentiegesprek zal beschikbaar zijn op het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 4313363) tot 18 mei.

Om de presentatie te bekomen, inclusief een bijlage met non-GAAP-verklaringen, surft u naar www.BBT.com en klikt u op "About" (Over) waarna u "Investor Relations" (Investeerdersrelaties) selecteert. De presentatie is terug te vinden onder "View Recent Presentations" (Recente presentaties bekijken).

Het overzicht van de kwartaalprestaties van BB&T voor het eerste kwartaal van 2013, dat de gedetailleerde gegevens bevat van de financiële programma's, is beschikbaar op de website van BB&T op www.BBT.com/financials.html.

Over BB&T

Per 31 maart 2013 is BB&T één van de grootste financiële holdingmaatschappijen in de VS met $ 181 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van $ 22,0 miljard. Het bedrijf, dat gevestigd is in Winston-Salem, Noord-Carolina, is werkzaam via 1.842 financiële centra in 12 staten en Washington D.C. en biedt een volledig assortiment aan particuliere en commerciële banktransacties, effectenbemiddeling, activabeheer, hypotheek- en verzekeringsproducten en -diensten. BB&T, een Fortune 500-bedrijf, wordt steevast erkend omwille van zijn uitstekende klanttevredenheid door J.D. Power and Associates, de U.S. Small Business Administration, Greenwich Associates en anderen. Meer informatie over BB&T en zijn volledige assortiment aan producten en diensten kunt u vinden op BBT.com.

Kapitaalratio's zijn preliminair. Gegevens over de kredietkwaliteit zijn, indien van toepassing, exclusief de gedekte en door de overheid gegarandeerde leningen.

Dit nieuwsbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die worden bepaald door andere methoden dan deze die overeenkomen met de in de Verenigde Staten algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen ("GAAP"). Het management van BB&T gebruikt deze non-GAAP-maatstaven om de prestaties van het bedrijf en de doeltreffendheid van zijn activiteiten te analyseren. Ze zijn van mening dat deze non-GAAP-maatstaven een beter begrip zullen leveren van lopende activiteiten, de vergelijkbaarheid van resultaten met die uit voorgaande perioden zullen verbeteren en de gevolgen zullen aantonen van aanzienlijke winsten en kosten in de huidige periode. Het bedrijf meent dat voor een betekenisvolle analyse van de financiële prestatie een beter begrip nodig is van de factoren die aan de grondslag liggen van die prestatie. Het management van BB&T gelooft dat beleggers deze financiële non-GAAP maatstaven kunnen gebruiken om de financiële prestatie te analyseren zonder de invloed van bijzondere onderdelen die trends in de onderliggende prestatie van het bedrijf kunnen verbergen. Wat daaruit blijkt, dient niet beschouwd te worden als vervanging voor financiële maatstaven zoals bepaald in overeenstemming met GAAP, noch zijn ze noodzakelijkerwijze vergelijkbaar met non-GAAP prestatiemaatstaven die misschien door andere bedrijven naar voren worden gebracht. Hieronder volgt een lijst van de verschillende non-GAAP maatstaven die in dit persbericht worden gebruikt.

 • Kernkapitaal en Tier 1 gewone aandelenratio's zijn non-GAAP-maatstaven. BB&T gebruikt de definitie voor Tier 1 gewone aandelen die gebruikt wordt in de SCAP-waardering voor de berekening van deze ratio's. De Basel III Tier 1 gewone aandelenratio is eveneens een non-GAAP maatstaf en is volgens management een weergave van de beste schatting van de voorgestelde wettelijke eisen, welke onderhevig zijn aan veranderingen. Het management van BB&T gebruikt deze maatstaven om de kwaliteit van kapitaal te beoordelen en is ervan overtuigd dat ze bruikbaar zijn voor beleggers in hun analyse van het bedrijf.
 • De activakwaliteitsratio's werden aangepast om het effect van overgenomen leningen en geëxecuteerde eigendommen die worden gedekt door verliesdelingovereenkomsten met het FDIC weg te nemen uit de teller en noemer van deze ratio's.  Het management gelooft dat meetelling zou resulteren in een vertekend beeld van deze ratio's en wellicht niet vergelijkbaar is met andere periodes of met andere portefeuilles die geen effect ondervonden van aankooprekeningen.
 • Het inkomen uit heffingen en efficiëntieratio's zijn non-GAAP in die zin dat ze geen rekening houden met effectenwinsten (-verliezen), verlies op geëxecuteerde eigendommen, afschrijving van immateriële activa, lasten in het kader van fusies of herstructureringen, de impact van FDIC verliesdelend boekhouden en andere geselecteerde zaken.  Het management van BB&T gebruikt deze maatstaven om de prestaties van het bedrijf te analyseren.  Het management van BB&T is van mening dat deze maatstaven een beter begrip zullen leveren van lopende activiteiten, de vergelijkbaarheid van resultaten met die uit voorgaande perioden zullen verbeteren en de gevolgen zullen aantonen van aanzienlijke winsten en kosten.
 • De gemiddelde opbrengst van daadwerkelijke gewone aandeelhouderskapitaal is een non-GAAP maatstaf die de opbrengst berekent van het gemiddelde gewone aandeelhouderskapitaal zonder rekening te houden met de invloed van immateriële activa en hun overeenkomstige afschrijving.  Deze maatstaf is verdienstelijk bij het consequent evalueren van de prestaties van een onderneming, ongeacht of deze werd verworven of intern ontwikkeld.
 • De kern netto-interestmarge is een non-GAAP maatstaf waarbij netto-interestmarges worden aangepast zodat geen rekening wordt gehouden met het rente-inkomen en financieringskosten die gepaard gaan met leningen en effecten verworven in de aanwinst van Colonial.  Het management van BB&T is van mening dat het door algemeen hoger renderende activa verworven in de aanwinst van Colonial uit te sluiten van de berekening van de netto-interestmarge, beleggers nuttige informatie biedt in verband met de relatieve prestatie van de overige winstdragende activa van BB&T.
 • Het netto-inkomen beschikbaar voor gewone aandeelhouders en de verwaterde winst per aandeel werden aangepast zodat de impact van de fiscale aanpassing van $ 281 miljoen opgetekend in het eerste kwartaal van 2013 werd uitgesloten. Het management van BB&T is van mening dat deze aanpassingen de vergelijkbaarheid van resultaten met die uit voorgaande perioden zullen verbeteren en gebruikt deze maatstaven om de prestaties te evalueren en is ervan overtuigd dat ze bruikbaar zijn voor beleggers in hun analyse van het bedrijf.

Een verzoening van deze non-GAAP maatregelen met de meest vergelijkbare GAAP-maatregel is terug te vinden in het onderdeel 'Investors Relations' (Investeerdersrelaties) op de website van BB&T en in het overzicht van de kwartaalprestaties van het eerste kwartaal van 2013, dat op de website van BB&T beschikbaar is via www.BBT.com/financials.html.

Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen zoals beschreven in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen kunnen gaan over zaken die aanzienlijke risico's, onzekerheden, schattingen en veronderstellingen door het management met zich meebrengen. Werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk afwijken van de huidige verwachtingen. Raadpleeg de informatie gedeponeerd door BB&T bij de Securities and Exchange Commission voor een overzicht van belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstgerichte verklaringen van BB&T. BB&T neemt geen verplichting op zich deze verklaringen bij te werken na de datum van dit persbericht.

BRON BB&T CorporationGerelateerde links

http://www.bbt.com