BB&T meldt EPS van het derde kwartaal voor een totaal van US$,30, een stijging van 30%; Netto inkomen vermeerderd met 39%

23 Okt, 2010, 18:19 BST Van BB&T Corporation

WINSTON-SALEM, North Carolina, October 23, 2010 /PRNewswire/ --

- BB&T laat leningen aangroeien in alle non-onroerend goed categorieën

BB&T Corporation (NYSE: BBT) kwam vandaag met nieuws naar buiten rond hun inkomsten van het derde kwartaal 2010. De netto beschikbare inkomsten voor de normale aandeelhouders kwamen op een totaal van US$210 miljoen, ofwel US$,30 per verwaterd gewoon aandeel. Dit in schril contrast met de US$152 miljoen, of US$,23 per verwaterd gewoon aandeel, verdiend gedurende het derde kwartaal van 2009. Deze resultaten tonen respectievelijk stijgingen van 38,2% en 30,4%. Resultaten zijn inclusief US$10 miljoen, of US$,01 per aandeel, of fusie-gerelateerde extra kosten.

"BB&T produceerde opnieuw leningsangroei, toonaangevend binnen de industrie, inclusief substantiële groei in all non-onroerend goed portfolio's in vergelijking met het laatste kwartaal", aldus Voorzitter en CEO Kelly S. King. "Leningsaangroei in C&I linen, autofinanciering, kredietleveringen en onze gespecialiseerde leningsbusines is uitzonderlijk geweest. Eigenlijk genereerden we een groei met dubbele cijfers in gespecialiseerde leningen en autofinanciering. Ik ben ook erg verheugd dat we bleven groeien qua pre-tax pre-provisie inkomsten, die met 61% verhoogd zijn op een gelinkte kwartaalbasis op jaarbasis, exclusief inkomsten uit effecten. Onze basisbusiness is, op vele manieren, beter aan het presteren dan ooit, vooral wat klantendienstlevering en marktpositie betreft. We bleven ook groeien op de markt van lage kost-depositorekeningen, met een groei op jaarbasis van 15,4% in non-intrest-dragende depositorekeningen, dit in vergelijking met het vorige kwartaal.

"We wonnen aan kracht in de uitvoering van onze aandelendispositie strategie, US$1,3 miljard in non-performante leningen transfererend naar leningen gehouden voor verkoop. We hebben voor US$451 miljoen in leningen en uitsluitingseigendommen verkocht dit kwartaal. We hebben nu meer dan US$350 miljoen in non-performante aandelen onder contract om te verkopen.

"Ongeacht erg verhoogde kredietkosten, blijven we investeren in onze inkomsten. Hierbij produceren we onder andere extra handel via de ontwikkeling van ons bankteam voor ondernemingen, ons vermogensteam en gespecialiseerde maatschappijen op het vlak van leningen", aldus King. "Deze vorige strategische investeringen leveren nu vruchten op daar we een erg sterke balans kunnen voorleggen en we een beter waardevoorstel naar onze klanten toe kunnen aanmaken".

  
  Hoogtepunten van het Kwartaal Omvatten:

  - Gemiddeld aantal leningen en verhuurcontracten voor investeringen,
   exclusief de intrinsieke voorwaarden strategie, stegen tot US$907
   miljoen, of 3,6% op jaarbasis wat het derde kwartaal in vergelijking met
   het vierde kwartaal van 2010 betreft het tempo versnelde in haast alle 
   portfolios
   - Alle niet-vastgoed kredietportefeuilles groeide; het groei tempo
    versnelde in nagenoeg alle portefeuilles
   - De gelieerde kwartaalgroei op jaarbasis omvatte een stijging van 20,8%
    wat gemiddelde leningen, van de hand van de gespecialiseerde
    leningsgroep van BB&T, betreft. Verder ook een stijging van 10,4% wat
    gemiddelde verkoopsfinancieringsleningen betreft, een stijging van 
    9,1% wat hernieuwbare kredietleningen betreft en een gemiddelde C&I 
    groei van 6,0%
   - C&I omvat een groei op jaarbasis van 20% bankiersinitiatief van BB&T
    voor grote ondernemingen

  - Het gemiddelde van deposito's en spaartegoeden steeg tot US$3,6
   miljard, of 3,7%, in het derde kwartaal, dit in vergelijking met het
   derde kwartaal van 2009. Dit inclusief sterkere rekeningsopeningen in
   het legaat van de Koloniale filialen
   - BB&T zorgde voor een stijging van netto nieuwe transactierekeningen
    van 17.400 in 3Q09 tot 37.700 in 3Q10
   - De mix van deposito's bleef verbeteren, met een 15,4% kwartaalgroei op
    jaarbasis in gemiddelde renteloze deposito-rekeningen
 
  - De verschillende kapitaalniveaus van BB&T bleven op 30 september sterk
   - Concrete gemeenschappelijke aandelen bleven onveranderd op 7,0%
   - Hefboomkapitaal zag een verbetering tot 9,3%
   - Tier 1 gewoon verbeterd tot 9,0%
   - Tier 1 risicogericht kapitaal bleef sterk op 11,7%

  - Netto inkomstengroei, buiten de winst op effecten, was 1,1% in het
   derde kwartaal op jaarbasis in vergelijking met het tweede kwartaal
   van 2010
   - Pre-tax pre-provisie inkomsten beschikbaar voor de gewone
    aandeelhouders verhoogt met 61% op jaarbasis in het kwartaal,
    exclusief de winst op effecten
   - Hypotheekinkomsten stegen beduidend, hierdoor sterkere inkomsten in
    het algemeen genererend

  - Netto intrest inkomen voor het derde kwartaal steeg met 6,2% in
   vergelijking met het derde kwartaal van 2009
   - De netto intrest marge was 4,09% voor het derde kwartaal, een 41
    basispuntstijging in vergelijking met het derde kwartaal van 2009 en
    een daling van 3 basispunten in vergelijking met het laatste kwartaal
   - De blijvende sterke marge werd vooral voortgedreven door hoger
    rendement op leningen gekocht van het legaat Koloniaal en lagere
    depositokosten

  - Voerde een strategisch wegnemen van risico van de
   investeringsportfolio uit die winsten produceerde en bijkomende
   balansflexibiliteit leverde
   - BB&T verkocht US$10,7 miljard aaneffecten en geregistreerde netto-
    winst van US$239 miljoen in het kwartaal
   - Effectieve duur verminderde naar 2,9 jaar
   - Beduidend verminderd OCI risico in het kader van Basel III kapitaal
    regels

  - Beduidende vooruitgang gemaakt in probleem aandelen dispositie 
   strategie
   - Non-performante aandelen verminderden met 4,2% en verminderden
    met 20,9% exclusief leningen gehouden voor verkoop
   - De vergoeding voor lenings- en verhuringsverliezen tot non-performante
    leningen gehouden voor investering, exclusief gedekte leningen,
    verbeterden tot 130% op 30 september in vergelijking met 98% op 30 
    juni
   - Netto oninbare schulden, exclusief gedekte leningen, voor een totaal
    van 3,54% voor het kwartaal inclusief US$432 miljoen in oninbare
    schulden, gelinkt aan de NPA dispositie strategie. Exclusief deze
    verliezen en gedekte leningen, waren netto basis oninbare schulden
    1,80% voor het kwartaal

  - Verkregen lening waardebepaling duidt op een blijvende extra
   prestatie
   - De gecombineerde waardebepalingen voor alle kwartalen samen
    resulteerden in een verbetering van intrest inkomen van US$18 miljoen
    gerelateerd aan leningen, gecompenseerd door een vermindering van
    US$12 miljoen gerelateerd aan gedekte effecten. De waardebepaling
    toonde ook een duidelijk bijkomende verzwakking in zekere
    leningspools, met als resultaat een verhoging van de provisie voor
    lenings- en verhuringsverliezen ten bedrage van US$29 miljoen in
    vergelijking met het vorige kwartaal.

BB&T heeft geen probleemgevallen met diens afschermingsprocessen

Na het vervolledigen van een interne review, vond BB&T geen probleemgevallen met diens afschermingsprocessen Dankzij specialisten, met kennis van zaken bij de voorbereiding van alle beëdigde verklaringen, heeft BB&T zich niet bezig gehouden met "robo-ondertekenen." Daarbij komt nog dat het bedrijf niet actief deelgenomen heeft aan private label securitizaties die problemen veroorzaakten bij de toekenning van leningen voor andere banken. Het bedrijf werkt hard om de verliezen te verminderen en samen te werken met leners. Hierbij gebruikt ze marktafscherming enkel als allerlaatste optie. BB&T is tot nu toe erg succesvol geweest bij het aanpassen van hypotheekleningen met een succesgehalte van 73% onder het HAMP programma, waarbij leners in problemen omgevormd werden tot permanente wijzigingen in vergelijking met een industrieratio van ongeveer 20%.

"We werken via een relatief laag-risico-hypotheek business model en we zijn ervan overtuigd dat ons marktafschermend proces van goede kwaliteit is", aldus King. "Het is echt wel een aanpak, gebaseerd op waarden waar we samenwerken met onze klanten. We werden nog maar pas erkend door J.D. Power and Associates voor 'Hoogste Klantentevredenheid wat Eerste Hypotheekaanbieders betreft.'"*

Non-intrest inkomsten verhoogden met 18,1%

Non-interest inkomsten verhoogden met US$170 miljoen, of 18,1%, in het derde kwartaal in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit kwam voornamelijk door een verhoging van US$208 miljoen in effectenwinsten en een US$40 miljoen verhoging in hypotheek bankbedrijf inkomen. Deze erhogingen werden gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van US$33 miljoen in dienstenkosten op deposito's en een US$46 miljoen vermindering in non-intrest inkomen om de compensatie te weerspiegelen, gelieerd aan de FDIC verlies- aandeel-overeenkomsten.

BB&T verdiende US$184 miljoen in hypotheek bankbedrijf inkomsten in het derde kwartaal, een stijging van 27,8% in vergelijking met het derde kwartaal vorig jaar. De stijging in inkomen met betrekking tot hypotheek van het bankbedrijf is voornamelijk te danken aan verhoogde herfinancierings-gerelateerde productieinkomsten voortspruitend uit gunstig uitvallende spreidingen op hypotheekleningen. BB&T riep voor US$6,7 miljard hypotheekleningen in het leven tijdens het derde kwartaal in vergelijking met de US$5,0 miljard in bronnen in het tweede kwartaal en US$6,9 miljard in het derde kwartaal vorig jaar.

Bankkaart honoraria en andere non-deposito honoraria en commissies stegen respectievelijk met 18,6% en 25,4%, in vergelijking met het derde kwartaal van 2009. De stijging in bankkaart honoraria was vooral een gevolg van het gestegen gebruik door nieuwe en bestaande klanten. De groei in non-deposito honoraria en commissies was vooral het resultaat van het sterker rendement in commercieel leningsgerelateerde inkomsten. Servicekosten op depositorekeningen totaliseerden een bedrag van US$147 miljoen in het derde kwartaal, een vermindering van 18,3% in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2009. De vermindering in servicekosten was vooral het gevolg van reglementaire veranderingen gelinkt aan de reglementering rond ongedekt krediet. Fiduciaire en investeringsadvies inkomsten verhoogden met 11,1% voor deze zelfde periode dankzij verbeterd rendement van Sterling CapitalManagement, een filiaal van aandelenbeheer van BB&T.

Andere non-intrest inkomsten totaliseerden een bedrag van US$(13 miljoen) gedurende het derde kwartaal, in vergelijking met de US$20 miljoen voor dezelfde periode in 2009. De daling is te wijten aan marktgerelateerde dalingen in het verhandelen van kredietposten voor post-beroepsvoordelen die gecompenseeerd worden door een gelijkaardige daling in personeelsonkosten en verliezen geregistreerd op leningen voor verkoop gehouden.

Non-intrest onkosten dalen op een gelinkte kwartaalbasis

BB&T's non-intrest onkosten daalden met US$92 miljoen, of 24,3% op een gelinkte kwartaalbasis op jaarbasis. Deze daling was het gevolg van gevoelig lagere eigendomsafschermingskosten en lagere fusiegerelateerde onkosten. Non-intrestonkosten stegen met US$88 miljoen, of 6,7%, in het derde kwartaal van 2010 in vergelijking met dezelfde periode in 2009. De verhoging was inclusief US$49 miljoen bijkomende onkosten gelinkt aan afgeschermde eigendommen; een verhoging van US$16 miljoen in professionele servicekosten; US$15 miljoen in lening verwerkingskosten; en US$17 miljoen in hogere reglementaire kosten. Deze verhogingen werden gedeeltelijk gecompenseerd door een achteruitgang van US$8 miljoen in fusiegerelateerde en herstructureringskosten en US$8 miljoen in andere onkosten.

BB&T's rendement stuurt een positieve werkingshefboom voor het derde kwartaal

Groei in inkomsten en lagere kosten stuurden een positieve werkingshefboom voor het derde kwartaal van 2010 in vergelijking met het tweede kwartaal. Totale inkomsten verhoogden met 4% op jaarbasis en onkosten verminderden met 24%, ernaartoe geleid door lagere afschrijvingen en afgeschreven eigendommen.

Inkomsten webcast, presentatie en Kwartaal Rendementsamenvatting

Om een live webcast te horen van de inkomstenvergadering rond het derde kwartaal 2010 van BB&T, bel dan vandaag in om 8u vanochtend (ET), neem een kijkje op onze Website op at http://www.BBT.com. Een presentatie zal tijdens de inkomstenvergadering-telefoon gebruikt worden en zal beschikbaar zijn op onze Website. Opnieuw beluisteren van de conference call zal beschikbaar zijn op de Website van BB&T tot donderdag 4 november, of door 1-888-203-1112 te bellen (toegangscode 4313363) tot dinsdag 26 oktober.

Om toegang te krijgen tot de webcast en presentatie, inclusief een appendix met nader tot elkaar brengende non-GAAP onthullingen, ga naar http://www.BBT.com en klik op "Over BB&T" en ga dan verder naar "Investeerder Betrekkingen." De webcast-link kan gevonden worden onder "Webcasts" en de presentatie kan gevonden worden onder "Bekijken Recente Presentaties."

BB&Ts Derde Kwartaal 2010 Kwartaal Rendementssamenvatting, die gedetailleerde financiële schema's bevat, is beschikbaar op de Website van BB&T op http://www.BBT.com/financials.html.

Over BB&T

Vanaf 30 september, is BB&T één van de grootste financiële diensten leverende holdings in de Verenigde Staten met US$157.2 miljard in aandelen en een marktkapitaal van US$16.7 miljard. Met het hoofdkantoor gelegen in Winston-Salem, N.C., beheert het bedrijf ongeveer 1.800 financiële centra in 12 staten en Washington,D.C., en biedt een volledig aanbod van bankieren zowel voor verbruikers als commercieel, effectencourtage, aandelenbeheer, hypotheek- en verzekeringsproducten en services. Als Fortune 500 bedrijf, wordt BB&T constant erkend voor diens uitstekende klantentevredenheid door J.D. Power and Associates, de U.S. Small Business Administration, Greenwich Associates en anderen. Meer informatie over BB&T en diens volledige gamma producten en diensten kan je vinden op http://www.BBT.com.

Reglementaire kapitaalratio's zijn preliminair.

* Branch Banking and Trust ontvingen de hoogste numerieke score onder hypotheekaanbieders in de eigendomsstudie van J.D. Power and Associates 2010 Primary Mortgage Servicer(SM). Een studie gebaseerd op antwoorden van 4.516 verbruikers waarbij 19 bedrijven gewikt en gewogen werden. Men peilde naar de tevredenheid van verbruikers over hun huidige hypotheekleverancier. Eigendomsstudieresultaten zijn gebaseerd op ervaringen en percepties van verbruikers, opgemeten in mei-juni 2010. Uw ervaringen kunnen verschillen. Neem een kijkje op jdpower.com

Dit persbericht bevat rendementsmaatregelen, bepaald door methodes, verschillend van degene overeenkomstig de boekhoudingsprincipes, algemeen aanvaard in de Verenigde Staten ("GAAP"). Het management van BB&T gebruikt deze "non-GAAP" maatregelen in hun analyse van het bedrijfsrendement. Het management van BB&T gebruikt deze maatregelen om het onderliggende rendement en de efficiëntie van diens werking te evalueren. Het is er van overtuigd dat deze non-GAAP maatregelen een groter begrip rond lopende operaties leveren. Tegelijkertijd verhogen ze zowel de vergelijkbaarheid van resultaten met vroegere periodes als demonstreren ze de effecten van beduidende winsten en kosten in de huidige periode. Het bedrijf is ervan overtuigd dat een significante analyse van diens financieel rendement een begrip vereist van de factoren die aan de basis liggen van dergelijk rendement. Het management van BB&T is ervan overtuigd dat investeerders deze non-GAAP financiële maatregelen gebruiken kunnen om financiële prestaties te analyseren zonder de impact van ongebruikelijke items die trends kunnen verhullen binnen het onderliggende rendement van het bedrijf. Deze onthullingen mogen niet bekeken worden als een vervanging voor financiële maatregelen, bepaald in samenspraak met GAAP, noch zijn ze noodzakelijkerwijs vergelijkbaar met non-GAAP rendementsmaatregelen, die kunnen voorgelegd worden door andere bedrijven. Tastbare gewone aandelen en Tier 1 gewone aandeelratio's zijn geen non-GAAP maatregelen. BB&T gebruikt de Tier 1 gewone aandelendefinitie, gebruikt in de SCAP waardebepaling, om deze ratio's te berekenen. Het management van BB&T gebruikt deze maatregelen om de kapitaalkwaliteit te bepalen en is ervan overtuigd dat investeerders hen handig kunnen vinden bij hun analyse van het bedrijf. Deze kapitaalsmaatregelen zijn niet noodzakelijkerwijs vergelijkbaar met gelijkaardige kapitaalsmaatregelen die voorgelegd kunnen worden door andere bedrijven. Kredietpost kwaliteitsratio's werden aangepast om de impact van verkregen leningen te verwijderen en om eigendom, gedekt door de FDIC verliesdelende overeenkomsten te hebben. Het management geloofde immers dat hun toevoeging zou resulteren in een verkeerde voorstelling van deze ratio's En dat ze hierdoor niet meer vergelijkbaar zou zijn aan andere voorgestelde periodes of andere portfolio's die geen impact ondervonden hadden van boekhoudaankopen.

Dit persbericht bevat zekere verklaringen, vooruitlopend op de feiten, zoals bepaald in de Private Effecten Geschillen Hervormingsakte van 1995. Deze verklaringen kunnen zich richten tot zaken die beduidende risico's, onzekerheden, schattingen en veronderstellingen, allen door het management naar voor gebracht, met zich mee kunnen brengen. Actuele resultaten kunnen essentieel verschillen van huidige toekomstverwachtingen. Gelieve u te richten tot de BB&T archieven met de Effecten- en Beurscommissie voor een samenvatting van belangrijke factoren die de BB&T verklaringen, vooruitlopend op de feiten, kunnen beïnvloeden. BB&T gaat geen verplichting aan deze verklaringen te herzien, na de datum van dit persbericht.

BRON BB&T Corporation