BB&T meldt sterke kernresultaten; Inkomsten verlaagd door kosten gerelateerd aan hypotheken en belastingen

24 Jul, 2014, 19:31 BST Van BB&T Corporation

WINSTON-SALEM, North Carolina, 24 juli 2014 /PRNewswire/ -- BB&T Corporation (NYSE: BBT) meldde vandaag netto inkomsten van 425 miljoen dollar over het tweede kwartaal van 2014, beschikbaar voor gewone aandeelhouders, in vergelijking met 547 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2013. De opbrengsten per verwaterd gewoon aandeel waren $ 0,58, vergeleken met $ 0,77 in het tweede kwartaal vorige jaar. De huidige kwartaalresultaten werden verlaagd door hypotheek- en belastinggerelateerde reserve-aanpassingen met een impact na belastingen van 88 miljoen dollar, of $ 0,12 per verward aandeel.

"Terwijl de resultaten van BB&T voor het tweede kwartaal negatief werden beïnvloed door kosten gerelateerd aan belastingen en hypotheken, waren onze kernresultaten sterk, inclusief 7% geannualiseerde groei in gemiddelde leningen en 12% geannualiseerde groei in gemiddelde deposito's tijdens het kwartaal. Daarnaast groeiden de inkomsten met 3% geannualiseerd, in vergelijking met het vorige kwartaal, en de kredietkwaliteit bleef zich verbeteren", zei Voorzitter en Chief Executive Officer Kelly S. King.

"De gemiddelde groei van leningen was sterk in bijna alle leningenportfolio's", zei King. "Commerciële leningen stegen over de hele linie tijdens het tweede kwartaal, waarbij C&I met 10% steeg, CRE-bouw en –ontwikkeling met 18% steeg, en CRE-inkomstenproducerend onroerend goed steeg met meer dan 3%. De sales-finance-portfolio groeide 26% tijdens het kwartaal en de andere leningsdochterportfolio steeg met 12%, waaruit een seizoensgebonden sterkere vraag bleek.

"Gemiddelde deposito's stegen met 12% op een geannualiseerde basis tijdens het tweede kwartaal, en niet-rentedragende deposito's stegen met 14%. De depositomix bleef stijgen, en de kosten van rentedragende deposito's zakte met één basispunt.

"De kredietkwaliteit bleef zich verbeteren in het tweede kwartaal", zei King. "Niet-presterende activa, exclusief gedekte activa, namen af met 7%. Netto oninbare schulden daalden met 0,40% van gemiddelde leningen en leases, exclusief gedekte leningen, hetgeen 35 basispunten lager ligt dan dezelfde periode van 2013, en dit is het laagste niveau in zeven jaar.

"Wij kondigen ook met genoegen aan dat BB&T tijdens het tweede kwartaal de acquisitie van 21 retailbranches in Texas afrondde. Deze acquisitie maakte BB&T tot een bank in de top 20 van de Amerikaanse staat Texas, en hierdoor kunnen wij de groei van onze franchise in deze grote en snel groeiende markt doen versnellen. BB&T verwierf $1,2 miljard aan deposito's en $112 miljoen aan leningen aangaande deze acquisitie.

"Laat in het tweede kwartaal kreeg BB&T bericht dat haar door de FHA verzekerde dossierproces onderwerp zou zijn van een audit door het Amerikaanse ministerie van Volkshuisvesting en Stadsontwikkeling. Alhoewel er vanuit dit ministerie geen bevindingen werden gedaan, menen wij dat het, op basis van meldingen van andere financiële instellingen inzake de uitkomst van vergelijkbare audits en aanverwante zaken, en een verder onderzoek naar onze exposure, verstandig is om reserves op te stellen volgens algemeen aanvaardbare boekhoudprincipes (GAAP)", zei King. "Dit is een probleem voor veel FHA-verzekerden in de branche, en wij menen dat dit de juiste gang van zaken is voor BB&T".

Tweede Kwartaal 2014 Hoogtepunten Performance

 • Gemiddelde totale leningen en leases voor investeringen stegen met 7,2% op geannualiseerde basis in vergelijking met het eerste kwartaal van 2014
  • Gemiddelde C&I-leningen stegen met 10,0%
  • Gemiddelde sales finance leningen stegen met 25,5%
  • Gemiddelde CRE-bouw en –ontwikkelingsleningen stegen met 18,3%
  • Gemiddelde leningen in de andere leningsdochtergroep stegen met 12,4%
  • Gemiddelde CRE-inkomstenproducerende onroerend goedleningen stegen met 3,5%
  • Gemiddelde directe retailleningen stegen met gemiddeld 8%, aangepast voor de QM-transfer van het laatste kwartaal.
 • Taxeerbare equivalente opbrengsten bedroegen $2,3 miljard voor het tweede kwartaal, een geannualiseerde stijging van 3,0% in vergelijking met het eerste kwartaal
  • De netto rentemarge was 3,43%, negen basispunten minder in vergelijking met het vorige kwartaal als gevolg van lagere tarieven op nieuwe leningen en aandelen, en gedekte lening run-off
  • Bankinkomsten op hypotheken lagen $12 miljoen hoger dan het vorige kwartaal, aangedreven door een verhoging in residentiële hypotheekleningenproductie en -verkopen
  • Bankpastarieven en merchantkortingen stegen met $8 miljoen naar $70 miljoen
 • Gemiddelde deposito's stegen met $3,9 miljard, of 12,4% geannualiseerd, in vergelijking met het vorige kwartaal
  • Gemiddelde niet-leningdragende deposito's stegen met $1,2 miljard, of 14,1%
  • Gemiddelde leningdragende depositokosten namen met een basispunt af tot 0,26%
  • De depositomix werd steeds beter, waarbij niet-rentedragende deposito's die 28,3% vertegenwoordigden van totale deposito's, in vergelijking met 25,8% in dezelfde periode vorig jaar
 • De kwaliteit van activa werd steeds beter
  • Niet-presterende activa, exclusief gedekte activa, namen af met $70 miljoen, of 7,1%
  • Netto oninbare schulden, exclusief gedekte, bedroegen 0,40% van de gemiddelde leningen voor het kwartaal, het laagste niveau sinds 2007
  • De vergoeding voor lengingverlies-dekkingsratio, exclusief gedekte leningen, steeg naar 1,78 keer niet-presterende leningen die zijn vastgehouden voor investeringen in het tweede kwartaal, vergeleken met 1,70 keer in het eerste kwartaal
 • Kapitaalniveaus bleven over de hele linie sterk
  • Tier 1 – normale aandelen naar risicogewogen activa was 10,2%
  • Tier 1 – risicogebaseerd kapitaal was 12,0%
  • Totaal kapitaal was 14,3%
  • Basel III algemene aandelen tier 1 was 10,0%
  • Hefboomkapitaal bleef sterk op 9,5%
  • Materiële gewone aandelen naar tastbare activa was 7,7%

Presentatie inkomsten en samenvatting performance per kwartaal

Om de live conference call van BB&T over inkomsten vandaag om 8 uur 's ochtends te beluisteren (ET), belt u naar 1-888-632-5009 en voert u de deelnemerscode 5184622 in. Er wordt een presentatie gebruikt tijdens de conference call over opbrengsten en deze is beschikbaar via onze website op www.bbt.com. Herhalingen van de conference call zijn beschikbaar door te bellen met 888-203-1112 (toegangscode 4313363) tot 21 augustus 2014.

De presentatie, inclusief een appendix voor afstemming van niet-GAAP informatieverschaffing, is beschikbaar via www.bbt.com.

De kwartaalgebonden prestatiesamenvatting van het tweede kwartaal van BB&T, met daarin gedetailleerde financiële schema's is beschikbaar via de website van BB&T op www.bbt.com.

Over BB&T

Met ingang van 30 juni 2014 is BB&T een van de grootste financiële dienstverlenende holdingbedrijven in de VS met $188 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van $28,4 miljard. Het bedrijf heeft haar hoofdkantoor in Winston-Salem, NC, en beheert 1844 financiële centra in 12 staten en Washington, D.C., en biedt een volledig aanbod van banking, aandelenbemiddeling, activabeheer, hypotheek- en verzekingsproducten en –diensten voor consumenten en de commerciële sector. BB&T is een Fortune 500-bedrijf dat steeds is erkend om haar uitstekende klanttevredenheid door J.D. Power en Associates, de US Small Business Administration, Greenwich Associates en anderen. Meer informatie over BB&T en haar volledige product- en dienstenaanbod vindt u op  www.bbt.com.

Kapitaalratio's zijn voorlopig. Data over kredietkwaliteit sluit waar van toepassing gedekte en door de overheid gegarandeerde leningen uit.

Dit nieuwsbericht bevat financiële gegevens en prestatiemetingen die zijn vastgesteld door methoden anders dan de methoden die in overeenstemming zijn met algemeen geaccepteerde boekhoudkundige principes in de Verenigde Staten van Amerika ("GAAP"). Het management van BB&T gebruikt deze "niet-GAAP"-meetmethoden in hun analyse van de prestaties van het Bedrijf en de efficiëntie van haar operaties. Het management meent dat deze niet-GAAP meetmethoden een beter inzicht geven in lopende zaken en de vergelijkbaarheid van resultaten met eerdere perioden verbeteren, en dat deze de effecten van significante vooruitgang en kosten in de huidige periode aantonen. Het bedrijf meent dat een betekenisvolle analyse van haar financiële prestatie een begrip van de factoren die ten grondslag liggen aan deze prestaties vereist. Het management van BB&T meent dat investeerders deze niet-GAAP financiële meetmethoden kunnen gebruiken om financiële prestaties te analyseren zonder de impact van gebruikelijke onderdelen die trends in de onderliggende prestaties van het bedrijf kunnen verdoezelen. Deze onthullingen moeten niet worden gezien als een vervanging voor financiële meetmethoden die zijn vastgesteld in overeenstemming met GAAP, noch zijn deze noodzakelijkerwijs te vergelijken met niet-GAAP prestatiemeetmethoden die door andere bedrijven kunnen worden gepresenteerd. Hieronder ziet u een lijst met de soorten niet-GAAP meetmethoden die in dit persbericht worden gebruikt:

 • Kernkapitaal. Tier 1- gewone aandelen en gerelateerde ratio's zijn niet-GAAP meetmethoden. Het rendement uit gemiddelde risicogewogen activa is een niet-GAAP meetmethode. De Basel III algemene aandelen Tier 1-ratio vertegenwoordigt de interpretatie van het management van de regelgevingsvereisten die onderhevig zijn aan verandering. Het management van BB&T gebruikt deze methoden om de kwaliteit van het kapitaal te beoordelen en meent dat investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun analyse van het Bedrijf.
 • Activa kwaliteitsratio's zijn aangepast om de impact van verworven leningen en in beslag genomen onroerend weg te nemen, dat is gedekt door FDIC verliesdelingsovereenkomsten voor teller en noemer van deze ratio's. Het management meent dat de opname hiervan kan leiden tot een dusdanige vervorming van deze ratio's, dat deze mogelijk niet meer vergelijkbaar zijn met andere gepresenteerde periodes of met andere portfolio's die niet zijn beïnvloed door purchase accounting.
 • Tariefinkomsten en efficienteratio's zijn niet-GAAP in die zin dat zij aandeleninkomsten (verliezen), kosten van in beslag genomen onroerend goed, aflossing van immateriële vaste activa, fusiegerelateerde en herstructureringskosten, de impact van FDIC loss share accounting en andere geselecteerde onderdelen uitsluiten. Het management van BB&T gebruikt deze maatregelen in haar analyse van de prestaties van het Bedrijf. Het management van BB&T gelooft dat deze maatregelen zorgen voor een beter begrip van lopende activiteiten en dat zij de vergelijkbaarheid van resultaten met eerdere perioden verbeteren, naast het aantonen van de effecten van significante meerwaarden en lasten.
 • Rendement op gemiddeld materieel gewoon zuiver vermogen van aandeelhouders is een niet-GAAP meetmethode waarmee het rendement wordt berekend op gemiddeld zuiver vermogen van aandeelhouders zonder de impact van immateriële activa en hieraan verbonden aflossing. Deze meetmethode is van belang voor de consistente evaluatie van de prestaties van een bedrijf, of het bedrijf nu verworven is of intern ontwikkeld.
 • Kerngebonden netto rentemarge is een niet-GAAP meetmethode waarbij de netto rentemarge wordt aangepast om de impact van rente-inkomsten en investeringskosten voor leningen en aandelen die zijn verworven bij de acquisitie van Colonial uit te sluiten. Het management van BB&T meent dat het uitsluiten uit de berekening van netto rentemarges van de over het algemeen hoger renderende activa die in de acquisitie van Colonia zijn verworven zorgt voor nuttige informatie voor investeerders aangaande de relatieve prestaties van het overblijvende deel van de winstdragende activa van BB&T.
 • Verwaterde EPS is aangepast om de impact van bepaalde aanpassingen uit te sluiten. Het management van BB&T meent dat deze aanpassingen de vergelijkbaarheid van resultaten van periode-op-periode versterken en gebruikt deze maatregelen om de prestaties te beoordelen en meent dat investeerders deze van belang kunnen achten in de analyse van het Bedrijf.
 • Aangepaste netto oninbare schulden en de aangepaste ratio van netto oninbare schulden naar gemiddelde leningen zijn niet-GAAP meetmethoden die netto oninbare schulden aanpassen om de impact uit te sluiten van een procesverandering die heeft geresulteerd in versnelde herkenning van oninbare schulden in de non-prime autoleningenportfolio tijdens het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2014. Het management van BB&T meent dat deze aanpassingen de vergelijkbaarheid van resultaten van periode- op-periode vergroten en dan meent dat investeerders deze nuttig kunnen vinden in hun analyse van het bedrijf.  

Een afstemming van deze niet-GAAP meetmethoden op de meest direct vergelijkbare GAAP meetmethode is opgenomen in de samenvatting van de kwartaalprestaties van BB&T's tweede kwartaal 2014, beschikbaar via de website van BB&T op www.bbt.com/financials.html.

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" binnen de betekenis van de Private Securities Ligitation Reform Act van 1995, aangaande de financiële toestand, resultaat van activiteiten, zakelijke plannen en de toekomstige prestaties van BB&T, die zijn gebaseerd op de aannames en overtuigingen van het management van BB&T en de informatie die beschikbaar is bij het management op het moment dat deze onthullingen werden voorbereid. Woorden als 'anticipeert', 'meent', 'schat', 'verwacht', 'voorspelt', 'is van plan', 'plant', 'projecteert', 'zou', 'zal', 'zou moeten', 'zou kunnen', en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze op de toekomst gerichte verklaringen te omschrijven. Dergelijke omschrijvingen zijn onderhevig aan factoren die zouden kunnen leiden tot daadwerkelijke resultaten, die materieel verschillen van geanticipeerde resultaten. Dergelijke factoren bevatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

 • algemene economische of zakelijke omstandigheden, nationaal of regionaal, kunnen minder gunstig dan verwacht zijn, hetgeen onder andere resulteert in een achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of een verminderde vraag naar krediet, verzekeringen of andere diensten;
 • verstoringen aan de kredietmarkten en financiële markten, nationaal of wereldwijd, inclusief de impact van een waardevermindering van Amerikaanse overheidsobligaties door een van de kredietagentschappen en de negatieve effecten van recessiegeboden omstandigheden in Europa;
 • veranderingen in de rentestanden en cash flow-herzieningen kunnen het NIM reduceren en/of andere volumes en waarden van geproduceerde of in eigendom gehouden leningen, samen met de waarde van andere financiële activa in eigendom;
 • concurrentiedruk van deposito-instellingen en andere financiële instellingen kan significant versterkt worden;
 • veranderingen in wetgeving, regelgeving of accounting, inclusief veranderingen die het resultaat zijn van de aanname en implementatie van de Dodd-Frank Act kunnen negatief van invloed zijn op de bedrijfsactiviteiten waarmee BB&T te maken heeft;
 • belastingen op lokaal niveau, staatsniveau of federaal niveau kunnen gewijzigd worden, met een negatieve impact op BB&T;
 • de kredietstatus van BB&T kan verlaagd worden;
 • er kunnen ongunstige veranderingen voorkomen in de aandelenmarkten;
 • concurrenten van BB&T kunnen meer financiële middelen hebben en producten ontwikkelen waarmee zij met meer succes dan BB&T kunnen concurreren, en zij kunnen onderhevig zijn aan verschillende regelgevingsvoorwaarden dan BB&T;
 • natuurrampen of ander rampen kunnen een negatief effect op BB&T hebben, in die zin dat de activiteiten van BB&T materieel kunnen worden verstoord, of het vermogen of de wil van klanten van BB&T tot toegang tot de financiële diensten die BB&T aanbiedt;
 • kosten of problemen die gerelateerd zijn aan de integratie van bedrijven van BB&T en haar fusiepartners kunnen groter of hoger zijn dan verwacht;
 • verwachte kostenbesparingen of inkomstengroei, verbonden met afgeronde fusies en acquisities worden mogelijkerwijs niet volledig gerealiseerd, of niet gerealiseerd binnen het verwachte tijdspad;
 • hoge juridische kosten kunnen een materieel negatief effect op BB&T hebben;
 • afname van deposito's, verlies van klanten en/of inkomsten als gevolg van fusies en acquisities kan groter zijn dan verwacht;
 • risico's op het gebied van online beveiliging, inclusief 'denial of service', 'hacking', en 'identiteitsdiefstal' kunnen een negatief effect hebben op ons bedrijf en de financiële prestaties, of onze reputatie, en
 • het onvermogen om een deel of het geheel van het nieuwe ERP-system van het Bedrijf te implementeren kan leiden tot waardeverminderingen die een negatief effect hebben op de financiële conditie en resultaten van activiteiten van BB&T en kunnen resulteren in significante extra kosten voor BB&T.

Lezers wordt aangeraden niet onnodig veel waarde te hechten aan deze op de toekomst gerichte verklaringen, die alleen betrekking hebben op de gegevens in dit rapport. Daadwerkelijke resultaten kunnen sterk verschillen van de resultaten die in alle op de toekomst gerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Met uitzondering van de mate die door toepasselijke wetgeving of regelgeving wordt vereist, heeft BB&T geen verplichtingen voor het publiekelijk herzien of aanpassen van enige op de toekomst gerichte verklaringen om welke reden dan ook.

BRON BB&T CorporationGerelateerde links

http://www.bbt.com