BB&T publiceert WPA van USD 0,52, stijging van 73%; Netto-inkomen stijgt 69%

22 Okt, 2011, 10:24 BST Van BB&T Corporation

WINSTON-SALEM, North Carolina, October 22, 2011 /PRNewswire/ --

- Gemiddelde totale leningen stegen 4% op jaarbasis

- Improductieve activa 11% lager

BB&T Corporation (NYSE: BBT) heeft vandaag een netto-inkomen over het derde kwartaal bekendgemaakt van USD 371 miljoen, een stijging van 69% ten opzichte van USD 219 miljoen in het derde kwartaal vorig jaar. Netto-inkomen beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroegen USD 366 miljoen of USD 0,52 per verwaterd gewoon aandeel, ten opzichte van USD 210 miljoen of USD 0,30 per verwaterd gewoon aandeel dat werd verdiend tijdens het derde kwartaal van 2010. Deze resultaten weerspiegelen stijgingen van respectievelijk 74% en 73%.

"We zijn erg blij dat we het sterkste resultaat van de afgelopen drie jaar mogen rapporteren," aldus voorzitter en Chief Executive Officer Kelly S. King. "De stijging werd gedreven door een aanzienlijk verbeterde kredietkwaliteit en verbeterde netto rente-inkomsten. Netto-omzet bedroeg dit kwartaal USD 2,1 miljard, geleid door equivalent belastbaar netto rente-inkomsten van USD 1,5 miljard, een stijging van 8% ten opzichte van het voorgaande jaar.

"BB&T publiceerde ook een zeer gezonde brede leninggroei," zei King. "BB&T's gemiddelde leningen aangehouden voor investeringen groeiden op jaarbasis met 4%, en exclusief onze gedekte en residentiele ADC- portefeuilles stegen ze op jaarbasis met 7%. Daarnaast waren al onze leidende indicatoren voor leninggroei positief met sterke pijplijnen en een goed momentum terwijl we het vierde kwartaal ingaan.

"We blijven indrukwekkende groei zien in low-cost deposito's en we blijven onze depositomix verbeteren," aldus King. "Gemiddelde deposito's stegen 32% op jaarbasis ten opzichte van het tweede kwartaal, en niet-rentedragende deposito's en interest-checking stegen respectievelijk met 22% en 14%. We hebben de gemiddelde kosten voor rentedragende deposito's verlaagd van 0,72% in het vorige kwartaal tot 0,65% in dit kwartaa."

"We hebben improductieve activa met ongeveer USD 900 miljoen verminderd in de afgelopen twee kwartalen naar het laagste niveau van de afgelopen tweeëneenhalf jaar. We blijven in alle kredietgebieden verbeteren," aldus King. "Improductieve activa daalden in het kwartaal met 11% en de instroom van nieuwe improductieve activa daalde met 12%.

"Onze netto rentemarge verbeterde zeer sterk met 4,09% in het derde kwartaal in vergelijking met 4,15% in het vorige kwartaal," zei King. "De kleine daling kwam vooral voor uit het feit dat effecten een groter deel uitmaakten van de winstdragende activa."

De hoogtepunten van het derde kwartaal 2011

 • Gemiddelde totale leningen en leases aangehouden voor investeringen stijgen op jaarbasis met 4,3% ten opzichte van het tweede kwartaal
  • Gemiddelde C&I-leningen stegen met 7,5%
  • Gemiddelde leningen afkomstig uit de gespecialiseerde leninggroep stegen met 30,8%
  • Gemiddelde hypotheekleningen stegen met 11,0%
  • Gemiddelde leningen voor verkoopsfinanciering stegen 2,8%
  • Gemiddelde doorlopende kredietleningen stegen 7,5%
  • Gemiddelde directe lenigen aan particulieren stegen 3,6%
  • Gemiddelde totale leningen aangehouden voor investeringen, exclusief de impact van ADC en run-off van gedekte en andere verkregen leningen, stegen met 7,4%
  • Gemiddelde residentiele ADC-leningen daalden met 48,3%
 • De netto rentemarge bleef sterk
  • De netto rentemarge bedroeg 4,09% over het derde kwartaal, onveranderd ten opzichte van het derde kwartaal van 2010 en daalde 6 basispunten ten opzichte van het laatste kwartaal
 • Het tempo van verbetering in problematische activa bleef sterk in het kwartaal
  • NPA's daalden met 11,5%, exclusief gedekte activa, het 6de opeenvolgende kwartaal met lagere NPA's
  • Rendabele TDR's, exclusief door de overheid gegarandeerde leningen, daalden 9,4%
  • Instromen NPA (onrendabele activa) daalden met 12,1%
  • Leningen die al 90 dagen of langer vervallen zijn en nog steeds rente opbouwen daalden met 7,9%, exclusief gedekte en door de overheid gegarandeerde leningen
  • Leningen die tussen 30-89 dagen vervallen zijn en nog steeds oplopen, stegen met 5,7% vanwege seizoensfactoren in de gespecialiseerde lening- en hypotheekportefeuilles
  • Netto oninbare schulden kwamen uit op 1,44% van gemiddelde leningen voor het kwartaal, exclusief gedekte leningen, een daling van 1,80% ten opzichte van het laatste kwartaal
 • Gemiddelde deposito's stegen met USD 8,6 miljard of 32,0% op geannualiseerde kwartaalbasis
  • Gemiddelde rentevrije deposito's stegen met USD 1,2 miljard ofwel 21,8%
  • Gemiddelde interest-checking deposito's stegen met USD 667 miljoen, of 14,4%
  • Gemiddelde geldmarkt en spaardeposito's stegen USD 2,8 miljard, of 28,1%
  • Gemiddelde certificaten en andere tijddeposito's stegen USD 4,2 miljard, of 63,6%
  • Gemiddelde rente rentedragende depositokosten daalden naar 0,65% ten opzichte van 0,72% in het tweede kwartaal
 • Kapitaalniveaus bleven verbeteren in het kwartaal
  • Kernkapitaal bleef sterk op 7,1%
  • Tier 1 gewone aandelen verbeterde naar 9,8%
  • Tier 1 op risico gebaseerde kapitaal verbeterde naar 12,5%
  • Hefboomkapitaal bleef sterk op 9,2%
  • Hefboomkapitaal bleef sterk op 16,1%

BB&T Insurance Services breidt uit via twee overnames

Tijdens het kwartaal breidde BB&T zijn verzekeringsactiviteiten uit via de overname van Liberty Benefit Insurance Services uit San Jose, Californië, Verenigde Staten. Liberty is een broker dat alle diensten op het gebied van werknemersverzekeringen aanbiedt. Het bedrijf werkt samen met grote commerciële klanten om hen te helpen de stijgende kosten van de gezondheidszorg te beheren, regelgevingen te veranderen en complexe verzekeringsadministratie te beheren.

BB&T is nu tevens actief in de regio van Baltimore door de overname van Atlantic Risk Management Corporation of Columbia, Md. Atlantic Risk Management is een broker op het gebied van commerciële schade- en levensverzekeringen die zich bezighoudt met advies op het gebied van risicobeheer en een volledige reeks zakelijke verzekeringsproducten en -diensten.

Webcast inkomsten, presentatie en overzicht kwartaalprestaties

Bezoek onze website http://www.BBT.com om vandaag om 8 uur EST een live webcast te beluisteren van het conferentiegesprek over BB&T's inkomsten in het derde kwartaal van 2011. Tijdens het conferentiegesprek over de inkomsten zal een presentatie worden gegeven die op onze website beschikbaar gesteld zal worden. Een opname van het conferentiegesprek zal tot vrijdag 4 november 2011 beschikbaar zijn op de website van BB&T of kan tot 25 oktober 2011 beluisterd worden op 1-888-203-1112 (toegangscode 4313363).

Voor toegang tot de webcast en presentatie, inclusief een bijlage met non-GAAP-verklaringen, bezoekt u http://www.BBT.com, klikt u op "About BB&T" en gaat u verder naar "Investor Relations".  De link naar de webcast staat onder "Webcasts" en de presentatie staat onder "View Recent Presentations".

Het overzicht van BB&T's prestatie in het derde kwartaal van 2011, met gedetailleerde financiële schema's, is beschikbaar op de website van BB&T: http://www.BBT.com/financials.html.

Over BB&T

Per 30 september 2011 is BB&T één van de grootste financiële holdingmaatschappijen in de VS met USD 168 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van USD 14,9 miljard. Het bedrijf, dat gevestigd is in Winston-Salem, N.C., is werkzaam in meer dan 1800 financiële centra in 12 staten en Washington D.C., en biedt een volledig assortiment aan particuliere en commerciële bankzaken, effectenbemiddeling, activabeheer, hypotheek- en verzekeringsproducten en -diensten. BB&T, een Fortune 500 bedrijf, wordt door J.D. Power and Associates, de U.S. Small Business Administration, Greenwich Associates en anderen erkend voor uitstekende klanttevredenheid. Meer informatie over BB&T en zijn volledige assortiment aan producten en diensten kunt u vinden op http://www.BBT.com.

Huidige kwartaalkapitaalratio's zijn voorwaardelijk. Kredietkwaliteitgegevens zijn, waar van toepassing, exclusief gedekte en door de overheid gegarandeerde leningen.

Dit nieuwsbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatregelen die worden bepaald door methoden die niet in overeenstemming zijn met de boekhoudbeginselen die algemeen aanvaard zijn in de Verenigde Staten ("GAAP"). Het management van BB&T's gebruikt deze "non-GAAP" maatregelen in de analyse van de bedrijfprestatie. Het Management van BB&T gebruikt deze maatregelen om de onderliggende prestatie en doeltreffendheid van het bedrijf te evalueren. Het management is van mening dat deze non-GAAP maatregelen een beter begrip zullen geven van lopende processen, dat ze de vergelijkbaarheid van resultaten met die uit voorgaande perioden zullen verbeteren en dat ze de gevolgen demonstreren van aanzienlijke winsten en kosten in de huidige periode. Het bedrijf denkt dat voor een belangrijke analyse van de financiële prestatie begrip nodig is van de factoren die ten grondslag liggen aan die prestatie. Het management van BB&T gelooft dat beleggers deze non-GAAP financiële maatregelen zullen gebruiken om de financiële prestatie te analyseren zonder de invloed van bijzondere onderdelen die trends in de onderliggende prestaties van het bedrijf kunnen bedekken. Deze bekendmakingen dienen niet beschouwd te worden als vervanging voor financiële maatregelen, zoals bepaald in overeenstemming met GAAP, noch zijn ze noodzakelijkerwijze vergelijkbaar met non-GAAP prestatiemaatregelen die misschien door andere bedrijven gepresenteerd worden. Concrete algemene aandelen en Tier 1 algemene aandelenratio's  zijn non-GAAP maatregelen. BB&T gebruikt de definitie van Tier 1 algemene aandelen die gebruikt wordt in de SCAP-waardering voor het berekenen van deze ratio's. Het management van BB&T gebruikt deze maatregelen om de kwaliteit van kapitaal te beoordelen en gelooft dat ze handig zijn voor beleggers in hun analyse van het bedrijf. Deze kapitaalmaatregelen zijn niet noodzakelijkerwijze vergelijkbaar met soortgelijke kapitaalmaatregelen die door andere bedrijven gegeven worden. De activakwaliteitsratio's zijn aangepast om het effect van overgenomen leningen en geëxecuteerde panden die worden gedekt door overeenkomsten met het FDIC betreffende verliesdeling weg te nemen aangezien het management van mening is dat meetelling zou resulteren in een vertekend beeld van deze ratio's en wellicht niet vergelijkbaar is met andere periodes of met andere portefeuilles die geen effect ondervonden van aankooprekeningen.

Dit nieuwsbericht bevat bepaalde verklaringen over verwachtingen als bedoeld in de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. Deze verklaringen kunnen problemen behandelen met aanzienlijke risico's, onzekerheden, schattingen en aannames gedaan door management. Werkelijke resultaten kunnen afwijken van huidige verwachtingen. Raadpleeg de informatie gedeponeerd door management van BB&T bij de Securities en Exchange Commissie voor een overzicht van belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op BB&T's verklaringen over verwachtingen. BB&T verbindt zich niet tot het reviseren van deze verklaringen na de datum van dit nieuwsbericht.

BRON BB&T Corporation