BB&T rapporteert een netto inkomen van $877 miljoen in 2009;

26 Jan, 2010, 19:12 GMT Van BB&T Corporation

WINSTON-SALEM, Noord Carolina, January 26 /PRNewswire/ --

- Verdiensten per gewoon aandeel totaal $0,27 voor het vierde kwartaal

BB&T Corporation (NYSE: BBT) publiceerde vandaag zijn verdiensten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2009. Voor het vierde kwartaal, waren de netto inkomsten $194 miljoen, of $0,27 per verwaterd gewoon aandeel, in vergelijking met $307 miljoen, of $0,51 per verwaterd gewoon aandeel verdiend in het vierde kwartaal van 2008. Resultaten voor het vierde kwartaal van 2009 produceerden opbrengsten op jaarbasis van gemiddelde activa en gemiddelde gewone aandeelhouders van respectievelijk 0,47% en 4,52%.

"Het verheugt mij solide verdiensten voor het vierde kwartaal te kunnen rapporteren, gezien de huidige kredietcyclus, en het verheugt me ook dat ik een aantal zeer positieve trends in onze prestatie kan meedelen," zei voorzitter en CEO Kelly S. King. "We hadden record netto-opbrengsten voor 2009, aangedreven door een sterk hypotheekinkomen van $658 miljoen en recordinkomsten voor verzekeringen, van meer dan $1 miljard, zowel als een sterke groei in netto rente-inkomen. De groei in opbrengsten voor het kwartaal was robuust met 22,7% en de netto rentemarge steeg tot 3,80% in het kwartaal. De groei in gemiddelde niet-rentedragende stortingen blijft uitzonderlijk, 41,5%, en de gemiddelde storting per cliënt is met 28,8% toegenomen, waarmee een doorgaande verbetering wordt weergegeven in de samenstelling van het deposito en het effect van de werving van Colonial. Belangrijk is dat de groei in niet-presterende activa in het vierde kwartaal aanzienlijk minder was in vergelijking met recente kwartalen.

"De integratie met Colonial Bank gaat voorspoedig en alle overblijvende systemen zouden aan het eind van het tweede kwartaal geconverteerd moeten zijn. We verwachten nog steeds belangrijke verdiensten van de transactie, die enorme strategische voordelen heeft voor BB&T. We zijn erg enthousiast over de mogelijkheid om onze klantenbasis uit te breiden en om te voldoen aan de financiële behoeften van de bedrijven en personen in deze belangrijke markten en we voelen ons gesteund door de sterke groei van $1,5 miljard in stortingen van cliënten van de voormalige Colonial kantoren."

BB&T's netto inkomen voor het gehele jaar 2009 was $877 miljoen, in vergelijking met $1,5 miljard in 2008. Voor verwaterde verdiensten per gewoon aandeel voor 2009 was het $1,15, in vergelijking met $2,71 tijdens dezelfde periode in 2008. Voor het gehele jaar 2009 zijn de opbrengsten voor gemiddelde activa en gemiddelde algemene aandeelhouders respectievelijk 0,56% en 4,93%.

Het groeipercentage voor niet-presterende activa vertraagt tot 7%; vroege creditindicatoren blijven stabiel.

De groei in het gekoppelde kwartaal voor niet-presterende activa vertraagde tot 7% in het vierde kwartaal van 2009, in vergelijking met 23% in het derde kwartaal van 2009. Niet-presterende activa als een percentage van totale activa is toegenomen tot 2,65% per 31 december 2009, in vergelijking met 2,48% per 30 september 2009. Op jaarbasis berekende oninbare netto schulden waren 1,83% van gemiddelde leningen en leases voor het vierde kwartaal van 2009, een verhoging van 1,71% in het derde kwartaal. Vroege indicatoren van probleemleningen blijven relatief stabiel in vergelijking met het derde kwartaal van 2009 en zijn aanzienlijk verbeterd in vergelijking met niveaus van jaareinde 2008.

De provisie voor kredietverliezen was in totaal $725 miljoen in het vierde kwartaal van 2009, een stijging van $197 miljoen in vergelijking met het vierde kwartaal van 2008, en overtrof oninbare netto schulden met $237 miljoen, of $0,21 per verwaterd aandeel. Door de hogere provisie nam de vergoeding toe voor verliezen voor lening en lease, als een percentage van leningen voor belegging tot 2,51% per 31 december 2009, in vergelijking met 2,29% per 30 september 2009. De stijging in niet-presterende activa en de provisie voor kredietverliezen werden gedreven door de voortdurende verslechtering in krediet gerelateerd aan huisvesting. De grootste concentratie van problemen met krediet gerelateerd aan huisvesting bevindt zich nog steeds in Atlanta, Florida en metropolisch Washington, D.C., met enige verslechtering in de kustgebieden van Noord en Zuid Carolina.

Groei van stortingen door cliënten blijft uitstekend, een stijging van 28,8%; transactierekeningen zagen een stijging van 42,9%

Het groeipercentage in gemiddelde stortingen van cliënten was erg sterk in vergelijking met het vierde kwartaal van 2008, hierbij inbegrepen balansen van Colonial. Gemiddelde stortingen van cliënten kwamen tot een totaal van $105,4 miljard voor het vierde kwartaal van 2009, een stijging van $23,6 miljard, of 28,8%, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2008. De stijging in cliëntstortingen was inclusief de groei in gemiddelde transactierekeningen, die met $6,7 miljard, of 42,9% stegen, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2008 en een stijging van 30,5% in spaargeld en andere stortingen van cliënten, exclusief depositocertificaten. De werving van Colonial niet meegerekend, was de gemiddelde groei van cliëntdeposito 7,1% en de gemiddelde transactierekening groeide met 22,0%, waarin de voortdurende verbetering in de samenstelling van het deposito gereflecteerd wordt tijdens het vierde kwartaal. Verder bleven de depositokosten dalen terwijl saldi bleven groeien.

Gemiddelde beleggingsleningen en -leases waren totaal $103,4 miljard voor het vierde kwartaal, een groei van $7,4 miljard, of 7,7%, inclusief de $8,2 miljard verlies in gemiddelde leningen die verkregen zijn met Colonial, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2008. Exclusief de leningen die verkregen zijn door de Colonial transactie, was er een geringe terugloop in gemiddelde leningen en leases voor belegging voor het vierde kwartaal van 2009 in vergelijking met het vierde kwartaal van het voorafgaande jaar. Deze terugloop toont reducties in BB&T's blootstelling aan onroerendgoedleningen, die gedeeltelijk zijn geneutraliseerd door verbetering in commerciële en industriële leningen en groei in leningen door BB&T's gespecialiseerde kredietverstrekker. Commerciële en industriële leningen die uitstonden op 31 december 2009 zijn toegenomen met 11,5%, op een geannualiseerde basis, in vergelijking met 30 september 2009.

De netto rentemarge verbetert tot 3,80%; netto rentebaten tot 24,5%; de margevoorspelling is beter

BB&T's volledig belastbare, gelijkwaardige netto rentebaten waren in totaal $1,36 miljard voor het vierde kwartaal van 2009, een stijging van 24,5% in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2008. Gemiddelde renteopbrengende activa voor het huidige kwartaal groeiden met 13,4% in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2008. De netto rentemarge was 3,80% voor het vierde kwartaal van 2009, een stijging van 33 basispunten in vergelijking met 3,47% in het vierde kwartaal van 2008, en een stijging van 12 basispunten in vergelijking met het derde kwartaal van 2009. Tijdens het vierde kwartaal van 2009, heeft BB&T zijn valuatie van leningen verkregen via Colonial Bank geüpdate aan de hand van verbeterde leningsinformatie, wat resulteerde in een waardeverhoging en de verwachte opbrengsten van de verkregen leningenportefeuille. In verband met de revaluatie, had BB&T $9 miljoen aan rentebaten in het vierde kwartaal van 2009 die verband hielden met het derde kwartaal van 2009, wat ongeveer twee basispunten toevoegde aan de netto rentemarge van het vierde kwartaal. In het vierde kwartaal van 2008, was de netto rentemarge verminderd met $67 miljoen, of 21 basispunten, als gevolg van BB&T's schikking met de plaatselijke belastingdienst in verband met leveraged huurbeleggingen. De verbetering in de marge in vergelijking met het derde kwartaal van 2009 was het gevolg van een betere spreiding van deelcertificaten en financiering, een betere financieringssamenstelling en de revaluatie van activa verkregen uit Colonial. Vanwege deze factoren, is de verwachting van het management voor netto rentemarge in 2010 verbeterd.

Niet-rentedragende opbrengsten stegen met 20,2% voorafgegaan door opbrengsten van hypotheken, die 86,8% stegen

Niet-rentedragende opbrengsten stegen met $163 miljoen, of 20,2%, tijdens het vierde kwartaal van 2009 in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2008. Deze stijgingen reflecteren een sterke prestatie van BB&T's hypotheken tijdens het kwartaal, evenals toegenomen opbrengsten uit BB&T's verzekeringen. De stijging reflecteert ook groei in administratiekosten bij deposito's, checkcard kosten en andere kosten en commissies.

BB&T had $142 miljoen in hypotheekgerelateerde opbrengsten in het vierde kwartaal van 2009, een stijging van 86,8% in vergelijking met het vierde kwartaal van 2008. De groei in opbrengst van hypotheken is te danken aan voortdurende sterke opbrengsten uit residentiële hypotheken en een stijging van inkomsten uit diensten als gevolg van groei in de dienstenportefeuille. BB&T had $5,3 miljard uit hypotheekleningen tijdens het vierde kwartaal van 2009 en kende een recordproductie van $28,2 miljard voor het volledige jaar 2009.

BB&T had een opbrengst van $260 miljoen in verzekeringsaanverwante opbrengsten in het vierde kwartaal, een stijging van $13 miljoen, of 5,3%, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2008. De stijging in verzekeringsinkomsten was gerelateerd aan de stijging in brand- en ongevallenverzekeringspremies en groei als gevolg van verwervingen.

Administratiekosten voor deposito's waren in totaal $186 miljoen in het vierde kwartaal van 2009, een stijging van $15 miljoen in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2008. De stijging in administratiekosten was vooral een gevolg van aanvullende opbrengsten uit de verworven klanten van Colonial Bank. Checkcard en andere kosten en commissies gerelateerd aan niet-deposito premies stegen respectievelijk met 24,0% and 30,6%, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2008. De stijging in checkcard kosten was vooral te danken aan het toegenomen gebruik door nieuwe en bestaande klanten. De groei in kosten en commissies voor niet-deposito premies was vooral het gevolg van de uitgifte van meer kredietbrieven en andere commerciële leningkosten, zowel als een sterke prestatie van BB&T's financiering van materieel. Inkomsten voor trust en beleggingsadvies stegen met 18,8%, dankzij verbeterde marktomstandigheden en verbeterd inkomen uit berekende kosten van private banking.

Ander niet-rentedragend inkomen was $70 miljoen tijdens het vierde kwartaal van 2009, in vergelijking met een verlies van $15 miljoen voor dezelfde periode in 2008. De groei in ander niet-rentedragend inkomen, inclusief een winst van $27 miljoen voor belasting, of $0,02 per verwaterd aandeel, van de verkoop van BB&T's loonadministratiedivisie. De verkoop van de loonadministratiedivisie was inclusief een strategisch partnerschap waarmee BB&T loonadministratiediensten van kwaliteit kan blijven aanbieden aan klanten en opbrengsten kan genereren met doorverwijzingskosten. Verder was er een stijging in ander inkomen van $38 miljoen als gevolg van stijgingen gerelateerd aan de markt in vlottende activa voor uitkeringen na de dienstbetrekking, waartegenover een stijging in personeelsuitgaven staat. Ander inkomen groeide ook met $11 miljoen, dankzij de appreciatie van inkomen gekoppeld aan verliesdelende activa van FDIC.

Niet-rentedragende onkosten stijgen vanwege aanvullende kredietkosten en FDIC verzekeringsonkosten

BB&T's niet-rentedragend onkosten stegen met $349 miljoen, of 34,5%, in het vierde kwartaal van 2009 in vergelijking met dezelfde periode in 2008. De stijging was inclusief $115 miljoen extra geëxecuteerd onroerendgoedkosten; een extra $34 miljoen in FDIC verzekeringskosten; toegenomen AOW-uitkeringskosten van $17 miljoen en $38 miljoen aan kosten voor uitkeringen na de dienstbetrekking die tegenover aanvullende niet-rentedragende inkomsten staan. Zonder deze onderdelen, en ongeveer $159 miljoen van groei door verwervingen, waren niet-rentedragende onkosten 1,2% gedaald in vergelijking met het vierde kwartaal van het voorafgaande jaar.

Kapitaalniveaus blijven sterk

BB&T's Lijst 1 algemeen ratio per 31 december 2009, was 8,5% in vergelijking met 8,4% per 30 september 2009, en blijft onder de sterkste in de industrie. De op risico gebaseerde kapitaalratio's van Lijst 1 en de totale op risico gebaseerde kapitaalratio's waren respectievelijk 11,5% en 15,7%, per 31 december 2009, in vergelijking met respectievelijk 11,1% en 15,6% per 30 september 2009. BB&T's op risico gebaseerde en concrete kapitaalratio's blijven ruim boven de gereguleerde normen voor goed gekapitaliseerde banken.

BB&T blijft de verzekeringstak uitbreiden

Tijdens het vierde kwartaal breidde BB&T Insurance Services de diensten in zuidwest Florida uit, met de werving van Oswald Trippe and Company, Inc., uit Fort Myers, Florida. Deze aankoop zal de verzekeringstak van BB&T in Florida versterken op hetzelfde moment dat BB&T zijn aanwezigheid in zuidwest Florida vergrootte met de door de FDIC gesteunde aankoop van Colonial Bank in augustus 2009.

Per 31 december 2009, had BB&T $165,8 miljard in activa en 1857 bankkantoren in Noord en Zuid Carolina, Virginia, West Virginia, Kentucky, Georgia, Maryland, Tennessee, Florida, Alabama, Texas, Indiana en Washington, D.C. BB&T's gewone aandeel wordt verhandeld op de New York Stock Exchange onder het symbool BBT. Bezoek onze website www.BBT.com voor aanvullende informatie over BB&T's financiële prestatie, bedrijfsnieuws en diensten en producten.

Webcast verdiensten en overzicht kwartaalprestatie

Ga naar onze website, www.BBT.com, om vandaag om 08.00u (ET) een live webcast te horen van het conferentiegesprek van BB&T's verdiensten van het vierde kwartaal 2009. Het conferentiegesprek wordt herhaald op de website van BB&T tot vrijdag 5 februari, of bel +1-888-203-1112 (toegangscode 6794434) tot woensdag 27 januari.

Het overzicht van BB&T's prestatie in het vierde kwartaal van 2009, met gedetailleerde financiële schema's, is beschikbaar op de website van BB&T, www.bbt.com/bbt/about/financialprofile/statements.html.

Gereguleerde kapitaalratio's zijn voorwaardelijk.

Dit nieuwsbericht bevat maatregelen voor de prestatie die worden bepaald door methoden die niet in overeenstemming zijn met de boekhoudbeginselen die algemeen aanvaard zijn in de Verenigde Staten ("GAAP"). Management van BB&T's gebruikt deze "non-GAAP" maatregelen in hun analyse van de bedrijfprestatie. Management van BB&T gebruikt deze maatregelen om de onderliggende prestatie en doeltreffendheid van hun bedrijf te evalueren. Ze geloven dat deze non-GAAP maatregelen een beter begrip zullen geven van lopende processen en de vergelijkbaarheid van resultaten met die uit voorgaande perioden zullen verbeteren, zowel als de gevolgen demonstreren van aanzienlijke winsten en kosten in de huidige periode. Het bedrijf denkt dat voor een belangrijke analyse van de financiële prestatie begrip nodig is van de factoren die ten grondslag liggen aan die prestatie. Management van BB&T gelooft dat beleggers deze non-GAAP financiële maatregelen gebruiken om de financiële prestatie te analyseren zonder de invloed van bijzondere onderdelen die de trends in de onderliggende prestatie van het bedrijf verbergen. Deze onthullingen dienen niet beschouwd te worden als vervanging voor financiële maatregelen zoals bepaald in overeenstemming met GAAP, noch zijn ze noodzakelijkerwijze vergelijkbaar met non-GAAP prestatiemaatregelen die misschien door andere bedrijven gepresenteerd worden. Concrete algemene aandelen en algemene aandelenratio's van Lijst 1 zijn non-GAAP maatregelen. BB&T gebruikt de definitie van algemene aandelen van Lijst 1 die gebruikt wordt in de SCAP-waardering voor het berekenen van deze ratio's. Management van BB&T gebruikt deze maatregelen om de kwaliteit van kapitaal te beoordelen en gelooft dat ze handig zijn voor beleggers in hun analyse van het bedrijf. Deze kapitaalmaatregelen zijn niet noodzakelijkerwijze vergelijkbaar met soortgelijke kapitaalmaatregelen die door andere bedrijven gegeven worden.

Dit nieuwsbericht bevat bepaalde verklaringen over verwachtingen als bedoeld in de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. Deze verklaringen kunnen problemen behandelen met aanzienlijke risico's, onzekerheden, schattingen en aannames gedaan door management. Actuele resultaten kunnen wezenlijk verschillen van huidige projecties. Raadpleeg de informatie gedeponeerd door management van BB&T bij de Securities en Exchange Commissie voor een overzicht van belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op BB&T's verklaringen over verwachtingen. BB&T verbindt zich niet tot het doen van een revisie van deze verklaringen na de datum van dit nieuwsbericht.

BRON BB&T Corporation