BB&T rapporteert een netto inkomen van US $194 miljoen in het eerste kwartaal; Verdiensten per gewoon aandeel totaal US $0,27

23 Apr, 2010, 23:36 BST Van BB&T Corporation

WINSTON-SALEM, North Carolina, April 23, 2010 /PRNewswire/ --

- Het verbeteren van de verwachting van het consumptief krediet leidt tot een lagere provisie voor verliezen op de leningen

BB&T Corporation (NYSE: BBT) publiceerde vandaag haar verdiensten over het eerste kwartaal van 2010. Over het eerste kwartaal bedroegen de netto inkomsten US $194 miljoen, of US $0,27 per verwaterd gewoon aandeel, ten opzichte van US $318 miljoen of US $0,48 per verwaterd gewoon aandeel, in het eerste kwartaal van 2009.

"Het eerste kwartaal van 2010 van BB&T was goed met een verbetering van onderliggende krediettrends," zei voorzitter en Chief Executive Officer Kelly S. King. "De ingebouwde vergoeding voor kredietverliezen vertraagde aanzienlijk ten opzichte van recente kwartalen vanwege betere trends qua consumptieve en gespecialiseerde leningkredieten. Groei van niet-presterende activa vertraagde tot 5,6%, exclusief gedekte leningen, en vroege kredietindicatoren bleven verbeteren voor veel van onze portfolio's.

"Onze overname van Colonial heeft enorm veel voordelen. De netto rentemarge en de margeverwachting voor 2010 steeg in het kwartaal, voornamelijk door de appreciatievoordelen van Colonial en lagere depositokosten. De integratie van Colonial verloopt soepel en lopen op schema voor wat betreft de conversie van systemen in het tweede kwartaal. Over het algemeen overtreft de overname onze verwachtingen en we blijven zeer blij met de toekomstige strategische voordelen," aldus King.

  
  - Verwachting voor krediet blijft verbeteren
   - Groei van niet-presterende activa vertraagt naar 5,6% in het eerst 
    kwartaal, voor de vierde opvolgende maand een daling.
   - Vroege kredietindicatoren voor de portfolio's van consumentenleningen 
    en gespecialiseerde leningen vertoonden aanhoudende tekenen van 
    verbetering
   - Netto oninbare schulden bedroegen in totaal 1,84% voor het kwartaal, 
    stijging van 1 basispunt ten opzichte van het vierde kwartaal van 2009
   - De provisie voor kredietverliezen bedroeg in totaal US $575 miljoen, 
    US $100 miljoen meer dan de oninbare netto schulden, of US $0,09 per 
    aandeel
   - Door de provisie van kredietverliezen verhoogde de vergoeding voor 
    verliezen op leningen en leases als percentage van leningen en leases 
    voor beleggingen naar 2,65% op 31 maart ten opzichte van 2,51% op 
    31 december 2009
   - De verwachting voor netto oninbare schulden blijft onveranderd voor 
    2010 op 1,80%
  - Netto rentebaten in het eerste kwartaal stegen met 14,7% ten opzichte 
   van het eerste kwartaal van 2009
   - De netto rentemarge steeg met 3,88% in het eerste kwartaal, een 
    stijging van 31 basispunten in vergelijking met het eerste kwartaal 
    van 2009
   - Netto rentemarge steeg met 8 basispunten ten opzichte 
    van 31 december 2009
   - De huidige kwartaalmarge is de sterkste van BB&T sinds 2005
   - De margestijging werd voornamelijk gedreven door hogere rendementen 
    op verkregen leningen en lagere depositokosten
   - De margeverwachting voor 2010 is verbeterd na een nieuwe beoordeling
    van de kasstromen uit verkregen leningen
   - Ongeveer 80% van de margestijging uit gedekte leningen wordt 
    gecompenseerd door andere niet-rentedragende inkomsten

  - Gemiddelde cliëntdeposito's lagen een robuuste 24,5% hoger in het 
   eerste kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009, 
   voornamelijk vanwege de overname van Colonial
   - Netto transactiebedragen van nieuwe cliënten stegen met 38,1% ten 
    opzichte van het eerste kwartaal van 2009, inclusief Colonial
   - Depositomix bleef verbeteren met een groei van 33,5% in
    gemiddelde niet-rentedragende depositorekeningen en een groei van 
    52,2% in gemiddelde opbrengsten
   - Gemiddelde certificaten van stortingen van cliënten stegen 13,6%
   - Exclusief de overname van Colonial, stegen de gemiddelde stortingen 
    van cliënten met 4,8%

  - Gemiddelde totale leningen en leases stegen met 4,8 % in het eerste 
   kwartaal van 2010 ten opzichte van dezelfde periode in 2009
   - De groei kwam voort uit leningen overgenomen via de overname
    van Colonial, leningen uit de gespecialiseerde leningengroep van 
    BB&T, die in het eerste kwartaal met 15,2% stegen en doorlopende 
    kredietleningen, die stegen met 12,7%
   - Commerciële leningen daalden met 2,5% wat een daling van US $2,1 
    miljard weerspiegelt in woningovername, ontwikkeling- en bouwleningen
    ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar en een tragere 
    algehele commerciële vraag naar leningen
   - Exclusief de overname van Colonial, daalden de gemiddelde leningen 
    met 4,3%

  - De kapitaalniveaus van BB&T verbeteren
   - De gewone ratio van Lijst 1 verbeterde naar 8,7% op 31 maart 
    van 8,5% op 31 december 2009
   - De op risico gebaseerde kapitaalratio van Lijst 1 steeg 
    naar 11,7% van 11,5%
   - Concrete algemene aandelen verbeterden tot 6,4% van 6,2%

  - Netto omzetgroei, exclusief winsten uit effecten (verliezen), bedroeg
   6,8% in het eerste kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal 
   van 2009
   - Inkomsten voor belasting voor provisie bedroeg US$ 811 miljoen
   - Exclusief winsten uit effecten (verliezen) en hypotheekinkomsten, 
    steeg de inkomsten met 12,7%

Effect van de nieuwe beoordeling van overgenomen leningen

In het kwartaal heeft BB&T haar eerste nieuwe beoordeling van kasstromen uit overgenomen leningen die het per kwartaal zal uitvoeren, uitgevoerd. De beoordeling resulteerde in extra overnames van leningen van US $22 miljoen wat weerspiegeld wordt in rente-inkomsten. Dit niveau van waardering reflecteert de resultaten over één maand op basis van de timing van de beoordeling. De stijging komt voor uit verbeterde verwachtingen voor kasstromen. De beoordeling onthulde ook bijkomende verslechtering in bepaalde leningen wat resulteert in US $19 miljoen aan extra provisies voor verliezen op leningen en leases. In combinatie met een vermindering van US $2 miljoen in niet-rentedragend inkomen vanwege het netto effect op deze veranderingen van de vorderingen van de FDIC, was het netto voordeel van opbrengsten minder dan US $1 miljoen. Consistent met de provisies van de FDIC verliesleidende overeenkomsten, wordt ongeveer 80% van zowel de extra waardering als verslechtering gecompenseerd via de FDIC-vorderingen.

Inzet qua samenwerking met cliënten, herclassificatie van leningaanpassingen leidden tot een stijging in geherstructureerde leningen

BB&T's presterende herstructureringsleningen stegen naar US $1,7 miljard op 31 maart en voorgaande periodes werden gereviseerd om de retrospectieve toepassing van meer definitieve regelgevende richtlijnen te reflecteren. BB&T bleef zich in de afgelopen kwartalen inzetten om bepaalde presterende leningen aan te passen om cliënten die anders misschien in de problemen zouden komen, te helpen. BB&T heeft een lange geschiedenis van samenwerking met cliënten in moeilijke tijden en heeft dit in de afgelopen twee jaar ook gedaan. BB&T stelt zich voor het goedkeuren van een aanpassing volledig garant voor elke lener en verandert bijna nooit kapitaal of rente op een lening.

Voor commerciële leningen, stegen presterende geherstructureerde leningen naar US $969 miljoen op 31 maart. Deze leningen zijn typisch woningovernames, ontwikkeling, en bouwleningen waarvan BB&T de looptijd heeft verlengd voor minder dan 1 jaar zonder een bijkomstige overeenkomende stijging van het rentetarief, of hoofdbetalingen zijn uitgesteld om de lener te helpen. De gemiddelde rente op aangepaste commerciële leningen bedroeg 4,09% ten opzichte van 4,25% op de gehele commerciële portfolio in het eerste kwartaal. Voor hypotheken neemt BB&T de aanpassing op een 31% schuld aan inkomstenratio over. BB&T's typische hypotheek herstructurering is inclusief een tariefverlaging van het gemiddelde tarief plus een premium op het moment van de aanpassing. De gemiddelde rente van aangepaste hypotheekleningen in het eerste kwartaal bedroeg 5,36% ten opzichte van 5,51 % voor de gehele hypotheekportfolio, wat aanduidt dat BB&T de tarieven voor hypotheek leningherstructureringen niet aanzienlijk heeft verlaagd.

Niet-rentedragende inkomsten daalden met 18,1%, exclusief opbrengsten uit effecten (verliezen) en hypotheekopbrengsten, stegen niet-rentedragende inkomsten 9,4%.

Niet-rentedragende inkomsten daalden US $187 miljoen, of 18,1%, in het eerste kwartaal van 2010 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar vanwege een daling van US $153 miljoen daling in opbrengsten uit effecten en een US $99 miljoen daling in hypotheekopbrengsten. Exclusief het effect van deze items, stegen niet-rentedragende inkomsten met 9,4% vanwege een groei in servicekosten op depositorekeningen, andere niet-deposito kosten en commissie, kosten van checkcard, en inkomsten voor trust en beleggingsadvies.

BB&T verdiende US $89 miljoen aan hypotheek gerelateerde inkomsten in het eerste kwartaal van 2010, een daling van 52,7% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2009. De aanzienlijke daling in hypotheekinkomsten komt voort uit een soortgelijke daling in hypotheken aangezien de herfinancieringmarkt aanzienlijk vertraagde ten opzichte van 2009. BB&T had voor US $4,8 miljard aan hypotheekleningen in het eerste kwartaal van 2010 ten opzichte van de US $7,4 miljard aan oorspronkelijke hypotheken in het eerste kwartaal van vorig jaar.

BB&T verdiende US $253 miljoen aan verzekering gerelateerde omzet in het eerste kwartaal van 2010, relatief onveranderd ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009, wat een aanhoudende zachtheid reflecteert in de prijzen van verzekeringspremies in de industrie.

Servicekosten op depositorekeningen kwamen uit op US $164 miljoen in het eerste kwartaal 2010, een stijging van 5,1% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2009. De stijging van servicekosten kwam vooral door de extra omzet die gegenereerd werd door de overgenomen klanten van Colonial Bank. Kosten van checkcard en andere niet-deposito kosten en commissies stegen respectievelijk met 24,5% en 22,6% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2009. De stijging van de kosten van checkcard was vooral een gevolg van verhoogd gebruik door nieuwe en bestaande cliënten. De groei in niet-deposito kosten en commissies was vooral te danken aan het resultaat van de kosten van de uitgifte van meer kredietbrieven en andere commerciële leningdiensten. De omzet van trust en beleggingsadvies steeg met 18,8% vanwege verbeterde marktomstandigheden.

Andere niet-rentedragend inkomsten kwamen uit op US $22 miljoen in het eerste kwartaal van 2010 ten opzichte van US $11 miljoen in dezelfde periode van 2009. Andere inkomsten stegen met US $13 miljoen als gevolg van de marktgerelateerde stijging van tegoeden na beëindiging van het werkcontract die gecompenseerd worden door soortgelijke stijging in personeelskosten.

Niet-rentedragende kosten stijgen vooral door hogere kredietkosten

BB&T's niet-rentedragende kosten stegen met US $272 miljoen, of 25,4%, in het eerste kwartaal van 2010 in vergelijking met dezelfde periode van 2009. Dit is inclusief US $116 miljoen aan extra verliezen op verkopen en afschrijving voor geëxecuteerde gebouwen; US $26 miljoen aan hogere kosten voor onderhoud van geëxecuteerde gebouwen; een extra US $12 miljoen aan FDIC-verzekeringskosten; en US $12 miljoen aan tegoeden na beëindiging van het werkcontract die gecompenseerd worden door extra niet-rentedragend inkomen. Deze stijging is inclusief ongeveer US $128 miljoen aan groei uit overnames. BB&T heeft ook bekendgemaakt dat geschatte eenmalige kosten vanwege de overname van Colonial US $140 miljoen zullen bedragen, US$45 miljoen minder dan verwacht op 31 december 2009. Het bedrijf heeft al US $44 miljoen uitgegeven aan totale verwachtte kosten.

Over BB&T

Per 31 maart is BB&T de op 10 na grootste financiële holdingmaatschappij in de VS met US $163,7 miljard in activa en een marktkapitalisatie van US $22,4 miljard. Het bedrijf dat gevestigd is in Winston-Salem, N.C., is werkzaam in meer dan 1800 financiële centra in 12 staten en Washington D.C. en biedt een volledig assortiment aan particuliere en commerciële bankzaken, vastgoedservices, activamanagement, hypotheek- en verzekeringsproducten en -diensten. BB&T, een Fortune 500 bedrijf, wordt door J.D. Power and Associates, de U.S. Small Business Administration, Greenwich Associates en anderen erkend voor uitstekende klanttevredenheid. Ga voor meer informatie over BB&T en haar volledige assortiment van producten en diensten naar http://www.BBT.com.

Webcast verdiensten en overzicht kwartaalprestaties

Ga naar onze website http://www.BBT.com om vandaag 08:00(ET) een live webcast te horen van het conferentiegesprek over de verdiensten van BB&T over het eerste kwartaal van 2010. Het conferentiegesprek wordt herhaald op de website van BB&T tot donderdag 6 mei of bel 1-888-203-1112 (toegangscode 4313363) tot dinsdag 27 april.

Het overzicht van BB&T's prestatie in het eerste kwartaal van 2010, met gedetailleerde financiële schema's, is beschikbaar op de website van BB&T: http://www.bbt.com/bbt/about/financialprofile/statements.html.

Gereguleerde kapitaalratio's zijn voorwaardelijk.

Dit nieuwsbericht bevat maatregelen voor de prestatie die worden bepaald door methoden die niet in overeenstemming zijn met de boekhoudbeginselen die algemeen aanvaard zijn in de Verenigde Staten ("GAAP"). Management van BB&T's gebruikt deze "non-GAAP" maatregelen in hun analyse van de bedrijfprestatie. Management van BB&T gebruikt deze maatregelen om de onderliggende prestatie en doeltreffendheid van hun bedrijf te evalueren. Ze zijn van mening dat deze non-GAAP maatregelen een beter begrip zullen geven van lopende processen en de vergelijkbaarheid van resultaten met die uit voorgaande perioden zullen verbeteren, zowel als de gevolgen demonstreren van aanzienlijke winsten en kosten in de huidige periode. Het bedrijf denkt dat voor een belangrijke analyse van de financiële prestatie begrip nodig is van de factoren die ten grondslag liggen aan die prestatie. Management van BB&T gelooft dat beleggers deze non-GAAP financiële maatregelen gebruiken om de financiële prestatie te analyseren zonder de invloed van bijzondere onderdelen die trends in de onderliggende prestatie van het bedrijf verbergen. Deze onthullingen dienen niet beschouwd te worden als vervanging voor financiële maatregelen zoals bepaald in overeenstemming met GAAP, noch zijn ze noodzakelijkerwijze vergelijkbaar met non-GAAP prestatiemaatregelen die misschien door andere bedrijven gepresenteerd worden. Concrete algemene aandelen en algemene aandelenratio's van Lijst 1 zijn non-GAAP maatregelen. BB&T gebruikt de definitie van algemene aandelen van Lijst 1 die gebruikt wordt in de SCAP-waardering voor het berekenen van deze ratio's. Het management van BB&T gebruikt deze maatregelen om de kwaliteit van kapitaal te beoordelen en gelooft dat ze handig zijn voor beleggers in hun analyse van het bedrijf. Deze kapitaalmaatregelen zijn niet noodzakelijkerwijze vergelijkbaar met soortgelijke kapitaalmaatregelen die door andere bedrijven gegeven worden.

Dit nieuwsbericht bevat bepaalde verklaringen over verwachtingen als bedoeld in de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. Deze verklaringen kunnen problemen behandelen met aanzienlijke risico's, onzekerheden, schattingen en aannames gedaan door management. Werkelijke resultaten kunnen afwijken van huidige verwachtingen. Raadpleeg de informatie gedeponeerd door management van BB&T bij de Securities en Exchange Commissie voor een overzicht van belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op BB&T's verklaringen over verwachtingen. BB&T verbindt zich niet tot het doen van een revisie van deze verklaringen na de datum van dit nieuwsbericht.

BRON BB&T Corporation