BB&T rapporteert over het tweede kwartaal een EPS van in totaal US $0,30, een stijging van 50 procent; inkomsten per aandeel in totaal US $0,33 exclusief de fusiekosten

25 Jul, 2010, 20:33 BST Van BB&T Corporation

WINSTON-SALEM, North Carolina, July 25, 2010 /PRNewswire/ --

- BB&T stoot US $682 miljoen af aan problematische activa

BB&T Corporation (NYSE: BBT) publiceert vandaag haar verdiensten over het tweede kwartaal van 2010. Over het tweede kwartaal bedroegen de netto inkomsten voor de gewone aandeelhouders US $210 miljoen, of US $0,30 per verwaterd gewoon aandeel, ten opzichte van US $121 miljoen of US $0,20 per verwaterd gewoon aandeel. Dit resultaat weerspiegelt een respectievelijke groei van 73,6 procent en 50,0 procent. Het resultaat is inclusief US $38 miljoen, of US $ ,03 per aandeel, aan fusiegerelateerde kosten.

"De belangrijkste takken van BB&T bleven goede resultaten leveren in het tweede kwartaal", zegt voorzitter en Chief Executive Officer Kelly S. King. "Vooral bij de leningen zagen we een piek met US $17,5 miljard aan oorspronkelijke hypotheken dit kwartaal, vergeleken met US $15,4 miljard in het eerste kwartaal. Deze groei is voornamelijk te danken aan de afdelingen prime auto, C&I, en prime mortgage. De netto inkomsten groeiden ook met 6,4 procent op jaarbasis vergeleken met het eerste kwartaal, zonder resultaat van effecten en verliezen FDIC.

"Daarnaast hebben we met succes een strategie geïmplementeerd om de beschikking over problematische activa te versnellen", zegt King. "Onze primaire strategische doelstelling is het verminderen van onrendabele activa binnen het bedrijf en het wegnemen van vertragingen in het verlaten van de kredietcyclus. Ons plan voor de lange termijn is altijd geweest om problematische activa te verkopen zodra de prijsstelling verbeterde. Aan het begin van het tweede kwartaal bereikten we een buigpunt en zagen we meer bieders en een acceptabelere waardebepaling voor de problematische activa. Als resultaat daarvan hebben we voor US $682 miljoen aan problematische activa kunnen wegdoen waardoor risicodragende posten in de balanstelling zijn verminderd en we behoorlijke vooruitgang hebben geboekt met het behalen van de doelstellingen van de strategie."

"We hebben dit kwartaal uiteindelijk de systeemconversie met Colonial met succes voltooid. Het is de grootste conversie in de geschiedenis van ons bedrijf. Het is mogelijk de beste overname-voltrekking in de geschiedenis van ons bedrijf geweest, afgaande op de overweldigende positieve reacties van klanten en werknemers van Colonial."

  
  De hoogtepunten voor het kwartaal luidden:

  - Belangrijke verbeteringen vanuit de NPA-strategie en stabiele
   verwachtingen voor krediet
   - Onrendabele activa daalden met 3,1 procent, de eerste daling sinds
    1Q06 
   - De vergoeding voor verliezen op leningen en leases als percentage van
    onrendabele leningen voor beleggingen exclusief gedekte leningen,
    verbeterde naar 98 procent op 30 juni, ten opzichte van 93 procent op
    31 maart
   - Vroege kredietindicatoren laten aanhoudende tekenen van verbetering
    zien
   - Netto oninbare schulden exclusief gedekte leningen, bedroegen in
    totaal 2,66% voor het kwartaal, inclusief US $148 miljoen oninbare
    schulden uit de NPA-strategie. Zonder deze verliezen en gedekte
    leningen bedroegen de netto oninbare schulden 2,06 procent over het
    kwartaal
   - De provisie voor kredietverliezen verminderde met 7,3 procent in
    het tweede kwartaal, vergeleken met dezelfde periode in 2009

  - De netto rentebaten in het tweede kwartaal stegen met 19,5 procent ten
   opzichte van het tweede kwartaal van 2009
   - De netto rentemarge steeg tot 4,12 procent in het tweede kwartaal,
    een stijging van 56 basispunten vergeleken met het tweede kwartaal
    van 2009 en een stijging van 24 basispunten vergeleken met het
    laatste kwartaal
   - De huidige kwartaalmarge is de sterkste van BB&T sinds 2003
   - De margestijging werd voornamelijk gedreven door hogere rendementen
    op verkregen leningen en lagere depositokosten
   - De margeverwachting voor 2010 is verbeterd na een nieuwe
    beoordeling van de kasstromen uit verkregen leningen
   - Ongeveer 80% van de margestijging uit gedekte leningen wordt
    gecompenseerd door andere niet-rentedragende inkomsten
   - De betere prestaties voor verkregen leningen worden gedeeld met het
    FDIC volgens de bepalingen van de overeenkomsten aandelenverliezen

  - Balansbewerking leverde winst en extra flexibiliteit op
   - BB&T heeft voor US $8,0 miljard aan effecten verkocht, netto, en
    heeft een nettowinst van US $219 miljoen over het kwartaal behaald
   - Ons doel voor effecten is 15-20 procent van de winstgevende activa en
    de ontspeculeerde effecten tot 18,1 procent van de winstgevende
    activa
   - Een betere mix van winstgevende activa
   - Belangrijke verbetering gevoeligheid activa
   - Verbetert BB&T's vermogenspositie

  - Gemiddelde cliëntdeposito's lagen een 18,9 procent hoger in het tweede
   kwartaal vergeleken met het tweede kwartaal van 2009, inclusief de
   opening van krachtigere accounts in filialen van Colonial
   - Netto transactiebedragen van nieuwe cliënten stegen met 68,1 procent
    op jaarbasis met gekoppelde kwartalen, inclusief het effect van
    Colonial
   - De depositomix bleef verbeteren met een groei van 25,3 procent
    in gemiddelde niet-rentedragende depositorekeningen en een groei van
    46,3 procent in gemiddelde renterekeningen
   - Gemiddelde certificaten van stortingen van cliënten stegen met 11,0
    procent vergeleken met vorig jaar
   - Op basis van gekoppelde kwartalen, stegen de transactierekeningen met
    18,8 procent op jaarbasis
   - Aanhoudende verbeteringen voor depositokosten en -mix

  - Gemiddelde totale leningen en leases stegen met 4,4 procent in het
   tweede kwartaal vergeleken met dezelfde periode in 2009
   - De groei kwam voort uit leningen overgenomen via de overname
    van Colonial, een stijging van 9,4 procent van gemiddelde leningen
    uit de gespecialiseerde leningengroep van BB&T, een groei van 6,8
    procent van gemiddelde kredietleningen en een groei van 11,1 procent
    aan gemiddelde doorlopende kredietleningen
   - Commerciële leningen daalden met 2,5% wat een daling van US $2,1
    miljard weerspiegelt in woningovername, ontwikkelings- en
    bouwleningen en een lagere vraag naar commerciële leningen
   - Op basis van gekoppelde kwartalen, groeiden de gemiddelde
    investeringsleningen met 2,6 procent op jaarbasis, exclusief de
    uitloop van het ADC-portfolio en de leningen overgenomen van Colonial

  - De kapitaalniveaus van BB&T zijn op 30 juni beter dan op 31 maart
   - Concrete gewone aandelen verbeterden van 6,4 procent naar 7,0 procent
   - De gewone ratio van Lijst 1 verbeterde van 8,6 procent naar 8,9
    procent
   - De risicovermogensratio van Lijst 1 steeg van 11,6 procent naar 11,7
    procent

  - De netto omzetgroei, exclusief winsten uit effecten (verliezen) en
   verliezen FDIC, bedroeg op jaarbasis 6,4 procent in het tweede kwartaal
   ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010
   - Inkomsten voor belasting voor provisie bedroegen dit kwartaal 
    US $ 885 miljoen voor de gewone aandeelhouders

BB&T reageert op de nieuwe wetgeving voor de financiële markt

De president heeft deze week een radicale wetgeving ondertekend die het financiële stelsel van Amerika behoorlijk in zijn grondvesten zal doen schudden. Alhoewel BB&T achter veel onderdelen van de wetgeving staat, zijn we ook bezorgd over de onzekerheid die ermee gepaard gaat en de potentiële onbedoelde consequenties.

"Als we kijken naar welk effect de wetgeving zal hebben op BB&T, dan is het zo dat ons bedrijfsmodel nog steeds dat van een traditionele commerciële bank is. Dit betekent dat veel bepalingen weinig tot geen effect op ons zullen hebben", zegt King. "We zullen eerst wat hogere kosten en verminderde inkomsten hebben, maar door effectief de bepalingen van de wet in te voeren verwachten we weinig effect op onze prestaties op de lange termijn. We verwachten wel een paar veranderingen in de producten en diensten die we aanbieden, maar zullen het effect daarvan minimaliseren voor de klant. Wij zullen zoveel mogelijk goede leningen blijven aanbieden en zijn gericht op het financieren van economische groei op onze markt."

Evaluatie overgenomen leningen indicatie van aanhoudende prestatiekracht

Nadat de kasstromen uit overgenomen leningen voor het tweede kwartaal waren geëvalueerd, heeft BB&T bevonden dat de leningen nog altijd eerdere schattingen overtreffen. In combinatie met de beoordelingsresultaten van het eerste kwartaal, resulteerde de beoordeling in extra rente-inkomsten van US $100 miljoen over het tweede kwartaal. De stijging komt voornamelijk voort uit verbeterde verwachtingen voor kasstromen. De beoordeling onthulde ook een minimale bijkomende verslechtering van bepaalde leningen wat resulteert in US $2 miljoen extra provisies voor verliezen op andere leningen en leases. Vanwege de provisies van de FDIC verliesleidende overeenkomsten, wordt ongeveer 80 procent van zowel de extra waardering als verslechtering gecompenseerd via de FDIC-vorderingen en niet-rentedragende inkomsten.

Niet-rentedragende inkomsten zijn gestegen met 4,6 procent

Niet-rentedragende inkomsten groeiden in het tweede kwartaal van 2010 tot een bedrag van US $46 miljoen, oftewel 4,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze groei werd voornamelijk veroorzaakt door een winstverhoging uit effecten van US $200 miljoen, een vermindering van hypotheekinkomsten van US $74 miljoen, en een vermindering van US $78 miljoen aan niet-rentedragende inkomsten als weerspiegeling van de vermindering van 80 procent aan verwachte ontvangsten van de FDIC vanwege betere prestaties van de overgenomen leningen.

BB&T had US $110 miljoen aan hypotheekgerelateerde inkomsten in het tweede kwartaal van 2010. Dit is een groei van 94,6 procent op jaarbasis vergeleken met het eerste kwartaal van 2010, maar een daling van 40,2 procent vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar. De groei in hypotheekinkomsten uit het eerste kwartaal werd voornamelijk veroorzaakt door verhoogde herfinancieringsactiviteiten gecreëerd door de gunstige rentevoet. BB&T had US $5,0 miljard aan hypotheekleningen tijdens het tweede kwartaal van 2010, vergeleken met US $4,8 miljard aan oorspronkelijke hypotheken in het eerste kwartaal en US $8,5 miljard tijdens het tweede kwartaal vorig jaar.

BB&T had een record aan verzekering gerelateerde omzet van US $287 miljoen in het tweede kwartaal van 2010. Dit was een groei van 2,1 % vergeleken met het tweede kwartaal van 2009. Het verzekering gerelateerde inkomen ging met 53,9 procent op jaarbasis omhoog vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar.

Kosten van checkcard en andere niet-deposito kosten en commissies stegen respectievelijk met 22,8% en 18,9% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2009. De stijging van de kosten van checkcard werd vooral veroorzaakt door een verhoogd gebruik door nieuwe en bestaande cliënten. De groei in niet-deposito kosten en commissies was vooral een gevolg van verhoogde inkomsten van commerciële leendiensten. Servicekosten op depositorekeningen kwamen uit op een totaal van US $164 miljoen in het tweede kwartaal van 2010, een stijging van 2,4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2009. De stijging van servicekosten kwam vooral door een verandering in het beleid voor kredietlimieten van BB&T. De omzet van trust en beleggingsadvies steeg in dezelfde periode met 18,2% vanwege verbeterde marktomstandigheden en een groei in activa in beheer onder leiding van Sterling Capital Management.

Andere niet-rentedragende inkomsten kwamen uit op US $2 miljoen over het tweede kwartaal van 2010 ten opzichte van US $42 miljoen in dezelfde periode van 2009. Andere inkomsten stegen met US $19 miljoen als gevolg van de marktgerelateerde daling van handelsactiva voor uitkeringen na beëindiging van het werkcontract die gecompenseerd worden door een soortgelijke daling in de personeelskosten en door US $20 miljoen voor cliëntderivaatverliezen en lagere handelswinsten bij Scott & Stringfellow.

Niet-rentedragende kosten stijgen vooral vanwege de overname van Colonial en door hogere kredietkosten.

BB&T's niet-rentedragende kosten stegen in het tweede kwartaal van 2010 met US $319 miljoen, oftewel met 27,0 procent ten opzichte van dezelfde periode van 2009. Dit is inclusief US $180 miljoen aan extra onderhoudskosten , netto verliezen uit de verkoop, en waarde-afschrijving voor geëxecuteerde panden; US $39 miljoen fusiegerelateerde kosten; en US $36 miljoen vanwege winst op de aflossing van schulden over het tweede kwartaal van 2009. Deze stijgingen werden deels gecompenseerd door een daling van US $19 miljoen in de uitkeringen na beëindiging van het werkcontract die gecompenseerd worden door een vermindering in niet-rentedragend inkomen; US $15 miljoen voor kosten voor pensioenregelingen en een bedrag van US $71 miljoen gerelateerd aan de speciale FDIC evaluatie die werd gedaan tijdens het tweede kwartaal vorig jaar. Exclusief het effect van deze items en de kosten van ongeveer US $125 miljoen gerelateerd aan de overname van Colonial, stegen niet-rentedragende kosten met ongeveer 4 procent vergeleken met het tweede kwartaal vorig jaar.

Webzending verdiensten, presentatie, en overzicht kwartaalprestaties

Ga naar onze website http://www.BBT.com om vandaag om 08.00(ET) een live webzending te horen van het conferentiegesprek over de verdiensten van BB&T over het tweede kwartaal van 2010. Er zal een presentatie worden gegeven tijdens het conferentiegesprek over de verdiensten, die beschikbaar wordt gesteld op onze website. Een opname van het conferentiegesprek is te beluisteren op de website van BB&T tot donderdag 5 augustus of bel 1-888-203-1112 (toegangscode 4313363) tot dinsdag 27 juli.

Voor toegang tot de webzending en presentatie, inclusief een bijlage met non-GAAP verklaringen, ga naar http://www.BBT.com en klik op "About BB&T" en ga naar "Investor Relations." De link naar de webzending staat onder het kopje "Webcasts" en de presentatie staat onder "View Recent Presentations."

Het overzicht kwartaalprestaties van BB&T voor het tweede kwartaal 2010, dat de details bevat van de financiële programma's, is te vinden op de website van BB&T: http://www.BBT.com/financials.html.

Over BB&T

Per 30 juni is BB&T een van de 10 grootste financiële holdingmaatschappijen in de VS met US $155,1 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van US $18,2 miljard. Het bedrijf, dat gevestigd is in Winston-Salem, N.C., is werkzaam in meer dan 1800 financiële centra in 12 staten en Washington D.C. en biedt een volledig assortiment aan particuliere en commerciële bankzaken, vastgoedservices, activabeheer, hypotheek- en verzekeringsproducten en -diensten. BB&T, een Fortune 500 bedrijf, wordt door J.D. Power and Associates, de U.S. Small Business Administration, Greenwich Associates en anderen erkend voor uitstekende klanttevredenheid. Ga voor meer informatie over BB&T en haar volledige assortiment aan producten en diensten naar http://www.BBT.com.

Gereguleerde kapitaalratio's zijn voorwaardelijk.

Dit nieuwsbericht bevat prestatiemaatstaven die worden bepaald door methoden die niet in overeenstemming zijn met de boekhoudbeginselen die algemeen aanvaard zijn in de Verenigde Staten ("GAAP"). Het management van BB&T gebruikt deze "non-GAAP" maatstaven in hun analyse van de bedrijfprestatie. Het management van BB&T gebruikt deze maatstaven om de onderliggende prestatie en doeltreffendheid van hun bedrijf te evalueren. Ze zijn van mening dat deze non-GAAP maatstaven een beter begrip zullen geven van lopende processen en de vergelijkbaarheid van resultaten met die uit voorgaande perioden zullen verbeteren, zowel als de gevolgen demonstreren van aanzienlijke winsten en kosten in de huidige periode. Het bedrijf denkt dat voor een betekenisvolle analyse van de financiële prestatie begrip nodig is van de factoren die ten grondslag liggen aan die prestatie. Het management van BB&T gelooft dat beleggers deze non-GAAP financiële maatstaven kunnen gebruiken om de financiële prestatie te analyseren zonder de invloed van bijzondere onderdelen die trends in de onderliggende prestatie van het bedrijf wellicht verbergen. Deze onthullingen dienen niet beschouwd te worden als vervanging voor financiële maatstaven zoals bepaald in overeenstemming met GAAP, noch zijn ze noodzakelijkerwijze vergelijkbaar met non-GAAP prestatiemaatstaven die misschien door andere bedrijven gepresenteerd worden. Concrete gewone aandelen en algemene aandelenratio's van Lijst 1 zijn non-GAAP maatstaven. BB&T gebruikt de definitie van gewone aandelen van Lijst 1 die gebruikt wordt in de SCAP-waardering voor het berekenen van deze ratio's. Het management van BB&T gebruikt deze maatstaven om de kwaliteit van kapitaal te beoordelen en gelooft dat ze handig zijn voor beleggers in hun analyse van het bedrijf. Deze kapitaalmaatstaven zijn niet noodzakelijkerwijze vergelijkbaar met soortgelijke kapitaalmaatstaven die door andere bedrijven gegeven worden. De activakwaliteitsratio's zijn aangepast om het effect van overgenomen leningen en geëxecuteerde panden die worden gedekt door de FDIC verliesleidende overeenkomsten weg te nemen omdat het management gelooft dat meetelling zou resulteren in een vertekend beeld van deze ratio's en wellicht niet vergelijkbaar is met andere perioden of met andere portfolio's die geen effect ondervonden van koop.

Dit nieuwsbericht bevat enige "voorspellende" uitspraken in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze uitspraken kunnen over zaken gaan die aanzienlijke risico's, onzekerheden, schattingen, en aannames door het management bevatten. Werkelijke resultaten kunnen afwijken van huidige verwachtingen. Raadpleeg de informatie gedeponeerd door BB&T bij de Securities en Exchange Commissie voor een overzicht van belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op BB&T's vooruitziende verklaringen. BB&T neemt geen verplichting op zich deze verklaringen bij te werken na de datum van dit nieuwsbericht.

BRON BB&T Corporation