BB&T rapporteert stijging van 46% van netto-inkomsten

28 Jul, 2011, 23:09 BST Van BB&T Corporation

WINSTON-SALEM, North Carolina, July 28, 2011 /PRNewswire/ --


- WPA komt uit op USD 0,44, een stijging van 47%

- Omzet USD 2,2 miljard, een stijging van 28% op kwartaalbasis

- Kredietkwaliteit verbetert snel, NPA's dalen met 13%

BB&T Corporation (NYSE: BBT) heeft vandaag sterke resultaten bekendgemaakt voor het tweede kwartaal van 2011. De netto-inkomsten kwamen uit op USD 327 miljoen, een stijging van 46% ten opzichte van USD 224 miljoen in het tweede kwartaal van vorig jaar. Netto-inkomsten beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroegen USD 307 miljoen of USD 0,44 per verwaterd gewoon aandeel, ten opzichte van USD 210 miljoen of USD 0,30 per verwaterd gewoon aandeel dat werd verdiend tijdens het tweede kwartaal van 2010. Deze resultaten weerspiegelen stijgingen van respectievelijk 46% en 47%.

"We zijn erg blij een sterk kwartaal te mogen rapporteren, met een stijging in netto-inkomsten per aandeel van 47% in vergelijking met vorig jaar," aldus voorzitter en Chief Executive Officer Kelly S. King. "De stijging werd gedreven door een aanzienlijke verbetering in kredietkwaliteit en goede prestaties in al onze activiteiten. De netto-opbrengst kwam in dit kwartaal uit op USD 2,2 miljard, een stijging op jaarbasis van ongeveer 28% ten opzichte van het eerste kwartaal dit jaar. Deze stijging kwam voort uit lagere depositokosten, sterkere verzekeringscommissies en lagere verliezen van de verkoop van problematische leningen.

"Onze netto rentemarge verbeterde zeer sterk met 4,15% in het tweede kwartaal in vergelijking met 4,01% in het vorige kwartaal," aldus King. "Onze overgenomen leningportefeuilles blijven goed presteren en hebben onze verwachting voor de marge in vergelijking met het vorige kwartaal verbeterd. We verwachten momenteel dat de marge tussen de 4,05% en 4,10% zal blijven voor de rest van 2011. Daarnaast heeft de marge ook voordeel bij een gunstigere financieringmix, lagere kosten van financiering en bredere kredietspreidingen."

"Het tempo van de verbetering in onze kredietkwaliteit is dit kwartaal versneld," aldus King. "Vooral de daling van 25% in instromingen van nieuwe onrendabele activa en USD 675 miljoen in verkoop van problematische activa resulteerde in een daling van 13% in onrendabele activa. In het afgelopen jaar hebben we onrendabele activa met ongeveer USD 1 miljard verminderd tot het laagste niveau in de afgelopen twee jaar."

"Ondanks de aanhoudende zwakke vraag rapporteerde BB&T groei in brede leningen groei," aldus King. "BB&T's leningen aangehouden voor investering, exclusief onze gedekte en residentiële ADC-portefeuilles, groeiden met 3,4% op jaarbasis. Daarnaast hebben we een goed momentum richting het derde kwartaal waarbij de balans aan het einde van de periode USD 810 miljoen hoger is dan aan het begin van het kwartaal."

"We bleven goed presteren voor wat betreft onze deposito-inzameling en diversificatiestrategie," zei King. "Terwijl de gemiddelde cliëntdeposito's met op geannualiseerde basis met 7% stegen ten opzichte van het eerste kwartaal, stegen de minder dure transactieaccounts met 29%. We hebben de gemiddelde kosten van rentedragende deposito's verminderd van 1,10% in het tweede kwartaal vorig jaar en 0,82% in het laatste kwartaal naar 0,72% in dit kwartaal."

De hoogtepunten van het tweede kwartaal

 • De netto rentemarge steeg aanzienlijk
  • De netto rentemarge bedroeg 4,15% voor het tweede kwartaal, een stijging van 3 basispunten ten opzichte van het tweede kwartaal in 2010 en een stijging van 14 basispunten ten opzichte van het laatste kwartaal
  • De verwachting voor de marge is weer gestegen. De huidige projectie is dat de marge tussen 4,05% en 4,10% zal blijven voor 2011.
 • Renteloze inkomsten stegen met 41,0% op geannualiseerde kwartaalbasis
  • Verzekeringsinkomsten stegen met USD 49 miljoen of geannualiseerd met 78,6%
  • Servicekosten stegen op jaarbasis met 29,7%
  • Vergoedingen voor checkcards en betaalkaarten stegen geannualiseerd met respectievelijk 39,0% en 52,3%
  • Inkomsten uit investment banking stegen geannualiseerd met 13,8%
  • Inkomsten uit trust en beleggingsadvies stegen geannualiseerd met 18,7%
 • Het tempo van verbetering in problematische activa versnelde in het kwartaal aanzienlijk
  • NPA's daalden met 13,2% exclusief gedekte activa, het 5de opeenvolgende kwartaal met lagere NPA's
  • Rendabele TDR's, exclusief door de overheid gegarandeerde leningen, daalden 10,0%
  • Instromen NPA (onrendabele activa) daalden met 24,9%
  • Achterstallige leningen daalden met 11,7%, exclusief gedekte en door de overheid gegarandeerde leningen
  • BB&T verkocht ongeveer USD 675 miljoen aan problematische activa in het kwartaal
  • Netto oninbare schulden kwamen uit op 1,80% van gemiddelde leningen voor het kwartaal, exclusief gedekte leningen
  • Kern netto oninbare schulden, exclusief gedekte leningen en USD 87 miljoen aan oninbare schulden gerelateerd aan de NPA-dispositiestrategie, daalden met 11,6% en bedroegen 1,46% van gemiddelde leningen voor het kwartaal ten opzichte van 1,65% in het vorige kwartaal
 • Gemiddelde totale leningen en leases aangehouden voor investering, exclusief de impact van ADC en run-off van gedekte leningen, stegen met 3,4% op een geannualiseerde basis
  • Gemiddelde C&I-leningen stegen met 2,6%
  • Gemiddelde leningen afkomstig uit de gespecialiseerde leninggroep stegen met 11,9%
  • Gemiddelde hypotheekleningen stegen met 8,6%
  • Gemiddelde leningen voor verkoopsfinanciering stegen 5,9%
  • Gemiddelde totale leningen aangehouden voor investering stegen 0,6%
  • Gemiddelde residentiële  ADC-leningen daalden met 42,5%
 • Gemiddelde cliëntdeposito's stegen met USD 1,8 miljard of 7,1% op geannualiseerde kwartaalbasis
  • Gemiddelde rentevrije deposito's stegen met USD 1,2 miljard ofwel 22,2%
  • Gemiddeldecliënt deposito's, exclusief CD's, stegen met USD 2,5 miljard ofwel 12,3%
  • Gemiddelde rente rentedragende depositokosten daalden naar 0,72% ten opzichte van 0,82% in het eerste kwartaal
 • Kapitaalniveaus bleven verbeteren in het kwartaal
  • Kernkapitaal bleef sterk op 7,2%
  • Tier 1 gewone aandelen verbeterde naar 9,6%
  • Tier 1 op risico gebaseerde kapitaal verbeterde naar 12,3%
  • Hefboomkapitaal verbeterde naar 9,5%
  • Totale kapitaal verbeterde naar 16,0%

  
  HOOGTEPUNTEN VAN INKOMSTEN            Verandering Verandering
  (dollars in miljoenen,               Kw2 11    Kw2 11
   behalve gegevens per   Kw2   Kw1   Kw2   vs.     vs.
   aandeel)         2011   2011   2010  Kw1 11    Kw2 10
 
  Netto-inkomsten
   beschikbaar voor
   gewone          $307   $225   $210   $82     $97
   aandeelhouders
 
  Verwaterde winst
   per gewoon aandeel    0,44   0,32   0,30   0,12     0,14
 
 
 
  Netto rentebaten
   belastbare equivalent $1.390  $1.321  $1.392   $69     $(2)
 
  Niet-rentedragende
   inkomsten         787   714  1.039    73     (252)
 
    Totale inkomsten  $2.177  $2.035  $2.431   $142    $(254)
 
 
 
  Rendement op
  gemiddelde activa (%)   0,83   0,60   0,56   0,23     0,27
 
  Rendement op
   gemiddeld eigen
   vermogen van
   gewone
   aandeelhouders(%)    7,25   5,48   5,01   1,77     2,24
 
  Netto rentemarge
   belastbare
   equivalent (%)      4,15   4,01   4,12   0,14     0,03
 
  Efficiëntieratio (1) (%) 55,8   57,1   53,7   (1,3)     2,1
 
 
 
  (1) Exclusief winsten (verliezen) uit effecten, kosten van geëxecuteerde
    panden, aflossing van immateriële vaste activa, fusiegerelateerde en
    herstructureringskosten, de invloed van boekhouding voor
    verliesdeling door het FDIC, en andere geselecteerde items. Zie
    non-GAAP-aansluitingen op bladzijde 20 van het Overzicht
    Kwartaalprestatie.

Tweede kwartaal 2011 ten opzichte van tweede kwartaal 2010

De geconsolideerde netto-inkomsten beschikbaar voor de gewone aandeelhouders voor het tweede kwartaal van 2011 van in totaal USD 307 miljoen namen toe met 46,2% tegenover USD 210 miljoen tijdens dezelfde periode in 2010. Op basis van de verwaterde winst per gewoon aandeel waren de inkomsten voor het tweede kwartaal van 2011 USD 0,44, een stijging van 46,7% ten opzichte van USD 0,30 voor dezelfde periode van 2010. BB&T's resultaten van de activiteiten voor het tweede kwartaal van 2011 toonden een geannualiseerd rendement op de gemiddelde activa van 0,83% en een geannualiseerd rendement op het gemiddelde eigen vermogen van de gewone aandeelhouders van 7,25% ten opzichte van de ratio's in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar van respectievelijk 0,56% en 5,01%.

De totale inkomsten voor het tweede kwartaal van 2011 waren USD 2,2 miljard, een daling van USD 254 miljoen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2010. De daling van de totale inkomsten werd voornamelijk veroorzaakt door een daling van USD 252 miljoen van niet-rentedragende inkomsten. De daling in niet-rentedragende inkomsten was voornamelijk het resultaat van een daling in netto effectenwinsten van USD 221 miljoen ten opzichte van het jaar ervoor. Niet-rentedragende inkomsten bevatten USD 219 miljoen aan netto effectenwinsten in het tweede kwartaal van 2010 tegenover een netto verlies van USD 2 miljoen in het huidige kwartaal. Daarnaast bevatte het tweede kwartaal van 2011 USD 27 miljoen aan verliezen en afschrijvingen gerelateerd aan commerciële leningen aangehouden voor verkoop in verband met de strategie van het management voor de verwijdering van activa. Afgezien van deze items, bleven de niet-rentedragende inkomsten relatief gelijk aan die van het tweede kwartaal van 2010. Netto rentebaten bleven redelijk gelijk aangezien kleine dalingen in gemiddelde balansen werden gecompenseerd door een hogere netto rentemarge. De netto rentemarge verbeterde met 3 basispunten ten opzichte van het tweede kwartaal van 2010 als gevolg van lagere depositokosten en hogere opbrengsten op leningen verworven door de overname van Colonial.

De provisie voor kredietverliezen, exclusief gedekte leningen, voor het tweede kwartaal van 2011 daalde met USD 339 miljoen of 52,0% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2010, terwijl een verbeterende kredietkwaliteit in lagere provisiekosten resulteerde. De provisie voor gedekte leningen steeg met USD 17 miljoen, wat gecompenseerd werd door een overeenkomende stijging van USD 14 miljoen in verliesdeling door het FDIC. Netto oninbare schulden voor het tweede kwartaal van 2011 waren USD 198 miljoen lager dan in het tweede kwartaal van 2010. Het huidige kwartaal bevat USD 87 miljoen aan oninbare schulden gerelateerd aan de verkoop van problematische Residentiële hypotheekleningen ten opzichte van USD 148 miljoen in het tweede kwartaal van 2010. Het niveau onrendabele activa, leningachterstanden en de verwachting voor toekomstige kredietverliezen verbeterden aanzienlijk in het tweede kwartaal van 2011.

Een provisie van USD 91 miljoen voor inkomsten belastingen werd gerapporteerd voor het tweede kwartaal van 2011 ten opzichte van USD 25 miljoen voor het tweede kwartaal van 2010. Dit resulteerde in een effectief belastingtarief voor het tweede kwartaal van 2011 van 21,8% in vergelijking met 10,0% voor het tweede kwartaal in het voorgaande jaar. De stijging in het effectieve belastingtarief was voornamelijk het gevolg van hogere inkomsten voor belasting in 2011 ten opzichte van 2010.

Tweede kwartaal 2011 ten opzichte van eerste kwartaal 2011

De geconsolideerde netto-inkomsten beschikbaar voor de gewone aandeelhouders voor het tweede kwartaal van 2011 van in totaal USD 307 miljoen stegen met USD 82 miljoen of een geannualiseerde 146,2% ten opzichte van USD 225 miljoen tijdens het eerste kwartaal van 2011. Op basis van de verwaterde winst per gewoon aandeel waren de inkomsten voor het tweede kwartaal van 2011 USD 0,44, een stijging van USD 0,12 of een geannualiseerde stijging van 150,4% ten opzichte van het bedrag dat verdiend werd in het eerste kwartaal van 2011. BB&T's resultaten van de activiteiten voor het tweede kwartaal van 2011 toonden een geannualiseerd rendement op de gemiddelde activa van 0,83% en een geannualiseerd rendement op het gemiddelde eigen vermogen van de gewone aandeelhouders van 7,25% ten opzichte van de ratio's in het kwartaal ervoor van respectievelijk 0,60% en 5,48%.

De totale inkomsten voor het tweede kwartaal van 2011 waren USD 2,2 miljard, een stijging van USD 142 miljoen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011. De stijging van de totale inkomsten werd voornamelijk veroorzaakt door verbeteringen in zowel netto rentebaten als niet-rentedragende inkomsten in het tweede kwartaal van 2011 ten opzichte van het kwartaal ervoor. Niet-rentedragende inkomsten stegen met USD 73 miljoen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011. De stijging in niet-rentedragende inkomsten waren inclusief een stijging van USD 49 miljoen in verzekeringsinkomsten en een daling van USD 47 miljoen in verliezen en afschrijvingen op commerciële leningen aangehouden voor verkoop. Deze stijgingen in niet-rentedragende inkomsten werden gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van USD 23 miljoen gerelateerd aan een verliesdeling van activa door het FDIC. Volledige belastbare gelijkwaardige netto rentebaten stegen met USD 69 miljoen ten opzichte van het eerste kwartaal 2011, voornamelijk vanwege een stijging van 14 basispunten in de netto rentemarge, wat voordeel haalde uit de lagere depositokosten en hogere opbrengsten op gedekte leningen.

De provisies voor kredietverlies, exclusief gedekte leningen, daalden in het tweede kwartaal met USD 27 miljoen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 vanwege verbeterende krediettrends. De provisie voor gedekte leningen steeg met USD 15 miljoen, wat gecompenseerd werd door een overeenkomende stijging van USD 12 miljoen in inkomsten uit verliesdeling door het FDIC. Netto oninbare schulden lagen in het tweede kwartaal 2011 USD 40 miljoen hoger dan in het eerste kwartaal van 2011 aangezien het huidige kwartaal USD 87 miljoen aan oninbare schulden bevat die gerelateerd zijn aan de verkoop van problematische residentiële  hypotheekleningen.

De provisie voor inkomstenbelastingen bedroeg USD 91 miljoen in het tweede kwartaal van 2011 ten opzichte van USD 53 miljoen in het eerste kwartaal van 2011. Dit leidde tot een effectief belastingtarief voor het tweede kwartaal van 2011 van 21,8% vergeleken met 18,5% voor het voorgaande kwartaal.


  
  NETTO-INKOMSTEN UIT
   PROVISIEIMPACT                 Verandering Verandering
    UIT VERWORVEN ACTIVA (1)             Kw2 11    Kw2 11
  (dollars in         Kw2   Kw1   Kw2    vs.     vs.
   miljoenen)        2011  2011  2010   Kw1 11    Kw2 10
 
  Rentebaten - leningen   $279  $266  $245    $13     $34
 
  Rentebaten - effecten    43   37   35     6      8
 
    Totale rentebaten    322   303   280    19      42
 
  Provisie voor gedekte
   leningen          (15)   --    2    (15)     (17)
 
  Inkomsten uit verliesdeling
   door FDIC, netto      (81)  (58)  (78)   (23)     (3)
 
    Netto-inkomsten
     na provisie voor
     gedekte leningen   $226  $245  $204   $(19)     $22
 
 
 
  (1) Geeft bedragen weer gerelateerd aan gedekte en verworven leningen,
    gedekte effecten en verliesdeling door het FDIC erkend in de overname
    van Colonial. Exclusief alle bedragen gerelateerd aan andere
    activa en passiva overgenomen tijdens de overname.

Tweede kwartaal 2011 ten opzichte van tweede kwartaal 2010

Rentebaten in het tweede kwartaal van 2011 over leningen en effecten verkregen bij de overname van Colonial stegen met USD 42 miljoen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2010, wat gedeeltelijk gecompenseerd is door een daling in de inkomsten uit verliesdeling door FDIC. Het grootste deel van de stijging is gerelateerd aan leningen en weerspiegelt hogere verwachte kasstromen gebaseerd op het driemaandelijkse herwaarderingsproces van de kasstromen dat vereist wordt door de boekhouding bij een overname. Het rendement op gedekte en andere verworven leningen was 19,61% voor het tweede kwartaal van 2011 ten opzichte van 13,48% in 2010. Op 30 juni 2011 bedroeg het aanwasbare rendement op deze leningen USD 2,5 miljard. Het aanwasbare rendement stelt het bedrag van toekomstige kasstromen voor bovenop de huidige lopende netto bedragen van leningen en zal erkend worden als inkomsten gedurende de verdere looptijd van de gedekte en verworven leningen.

De provisie voor de gedekte leningen in het huidige kwartaal bedroeg USD 15 miljoen, een stijging van USD 17 miljoen in vergelijking met het tweede kwartaal van 2010. De herwaardering van het tweede kwartaal van 2011 toonde dalingen in de verwachte kasstromen in bepaalde leningpools die leidde tot extra provisies de gedeeltelijk gecompenseerd werden door andere eerder in waarde gezakte leningpools.

Inkomsten door verliesdeling uit FDIC, netto, waren iets lager dan in het tweede kwartaal van 2010.

Tweede kwartaal 2011 ten opzichte van eerste kwartaal 2011

Rentebaten op leningen en effecten verworven door de overname van Colonial stegen met USD 19 miljoen in het tweede kwartaal van 2011 ten opzichte van het eerste kwartaal. De netto rentemarge op gedekte en andere verworven leningen voor het tweede kwartaal van 2011 was 19,61%, een lichte stijging ten opzichte van 18,09% in het voorgaande kwartaal als gevolg van de herwaardering in het tweede kwartaal.

Een provisie voor gedekte leningen bedroeg met USD 15 miljoen in het tweede kwartaal van 2011, wat gecompenseerd werd door een overeenkomende stijging van USD 12 miljoen in inkomsten uit verliesdeling door FDIC.

Inkomsten uit verliesdeling door FDIC, netto, daalden met USD 23 miljoen voornamelijk als gevolg van de impact van de kasstroomherwaarderingen, wat gedeeltelijk gecompenseerd werd door de provisie van gedekte leningen.


  
  NIET-RENTEDRAGEND INKOMEN          % Verandering % Verandering
  (dollars                     Kw2 11     Kw2 11
   in miljoenen)      Kw2   Kw1   Kw2    vs.      vs.
              2011  2011  2010   Kw1 11     Kw2 10
                        (geannualiseerd)
 
  Verzekerings-Inkomsten $299  $250  $287   78,6      4,2
 
  Servicekosten
   voor deposito's     145   135   164   29,7     (11,6)
 
  Hypotheek-inkomsten    83   95   110   (50,7)     (24,5)
 
  Zakenbankactiviteiten
   en courtage en
   bemiddelings-
   vergoedingen       90   87   91   13,8      (1,1)
 
  Vergoedingen checkcards  79   72   70   39,0      12,9
 
  Andere kosten en
   commissies niet
   voortkomende uit
   deposito's
   vergoedingen       66   67   63   (6,0)      4,8
 
  Betaalkaarten en
   handelaarkortingen    52   46   45   52,3      15,6
 
  Inkomsten uit trust
   en beleggingsadvies   45   43   39   18,7      15,4
 
  Inkomsten uit
   levensverzekeringen
   en bezit van de bank   29   30   31   (13,4)     (6,5)
 
  Inkomsten uit
   verliesdeling
   door FDIC, netto    (81)  (58)  (78)  159,1      3,8
 
  Nettowinst uit effecten
   (verliezen), net     (2)   --   219    NZ     (100,9)
 
  Andere inkomsten     (18)  (53)   (2)    NZ       NZ
 
    Totale
     niet-rentedragende
     inkomsten     $787  $714 $1.039   41,0     (24,3)
 
 
 
  NZ - niet zinvol.

Tweede kwartaal 2011 ten opzichte van tweede kwartaal 2010

Niet-rentedragende inkomsten waren USD 787 miljoen voor het tweede kwartaal van 2011 tegenover USD 1,0 miljard voor het tweede kwartaal van 2010. Servicekosten op deposito's daalden met USD 19 miljoen of 11,6%, voornamelijk als gevolg van wijzigingen in BB&T's beleid op het vlak van rekening-courantkrediet die tijdens het derde kwartaal van 2010 uitgevoerd werden en die gedeeltelijk als antwoord dienden op wijzigingen in de regelgeving. Hypotheekinkomsten daalden met USD 27 miljoen of 24,5% ten opzichte van dezelfde periode van 2010. De daling van de inkomsten uit hypotheekactiviteiten is het gevolg van een daling van USD 33 miljoen uit Residentiële  hypotheekactiviteiten door lagere volumes en prijzen, wat gedeeltelijk gecompenseerd werd door een stijging van USD 6 miljoen uit commerciële hypotheekactiviteiten als gevolg van verbeterende marktomstandigheden.  Vergoedingen van checkcards stegen met USD 9 miljoen of 12,9% en vergoedingen van betaalkaarten met USD 7 miljoen of 15,6%, voornamelijk vanwege hogere volumes. Zakenbankactiviteiten en courtage en bemiddelingsvergoedingen trokken voordeel uit de verbeterde marktomstandigheden en stegen met USD 6 miljoen of 15,4% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2010. Netto effectenwinsten daalden met USD 221 miljoen in vergelijking met hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar, USD 208 miljoen uit verminderde verkoop tijdens het huidige kwartaal en USD 13 miljoen in hogere niet-tijdelijke waardeverminderingen. Andere inkomsten namen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2010 af, voornamelijk vanwege een resultaat van USD 27 miljoen aan verliezen en afschrijvingen op commerciële leningen aangehouden voor verkoop in verband met de strategie van het management voor de verwijdering van activa.

Tweede kwartaal 2011 ten opzichte van eerste kwartaal 2011

Niet-rentedragende inkomsten in het tweede kwartaal van 2011 waren USD 73 miljoen hoger dan in het eerste kwartaal van 2011. Verzekeringsinkomsten stegen met USD 49 miljoen, of geannualiseerd met 78,6%, ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011, voornamelijk vanwege een seizoensgebonden sterker tweede kwartaal. Servicekosten op deposito's stegen met USD 10 miljoen of geannualiseerd met 29,7%, voornamelijk vanwege een combinatie van hogere omzet uit rekening-courantkredietkosten en de implementatie van nieuwe serviceaanbiedingen. Inkomsten uit hypotheekactiviteiten daalden met USD 12 miljoen ten opzichte van het voorgaande kwartaal als gevolg van een daling in inkomsten uit residentiële  hypotheekactiviteiten door lagere verkopen en lagere marges. Vergoedingen van checkcards stegen met USD 7 miljoen of 39,0% en vergoedingen van betaalkaarten met USD 6 miljoen of 52,3%, voornamelijk vanwege hogere volumes. Inkomsten uit verliesdeling door het FDIC daalden met USD 23 miljoen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011, voornamelijk als gevolg van de impact van de kasstroomherwaarderingen en de provisie voor gedekte leningen. Andere inkomsten stegen met USD 35 miljoen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011. Onder de stijging in andere inkomsten vallen lagere verliezen en afschrijvingen ter waarde van USD 47 miljoen op commerciële leningen aangehouden voor verkoop en USD 10 miljoen aan lagere inkomsten op handelsactiva voor bepaalde uitkeringen na beëindiging van het arbeidscontract, wat gecompenseerd wordt door personeelskosten.


  
  NIET-RENTEDRAGEND INKOMEN          % Verandering % Verandering
  (dollars in                   Kw2 11     Kw2 11 
   in miljoenen)      Kw2   Kw1   Kw2    vs.      vs.
              2011  2011  2010   Kw1 11     Kw2 10
                        (geannualiseerd)
 
  Personeels-kosten    $683  $694  $649   (6,4)      5,2
 
  Kosten geëxecuteerde
   panden         145   143   240    5.6     (39.6)
 
  Bezettings- en
   uitrustings- kosten   152   154   158   (5,2)     (3,8)
 
  Professionele services  84   71   86   73,4      (2,3)
 
  Reglementaire kosten   59   61   46   (13,2)     28,3
 
  Verwerkingskosten
   van leningen       49   53   47   (30,3)      4,3
 
  Aflossing van
   immateriële
   activa          25   26   32   (15,4)     (21,9)
 
  Softwarekosten      29   26   30   46,3      (3,3)
 
  Fusiegerelateerde en
   herstructurerings
   kosten, netto       2   (2)   38    NZ     (94,7)
 
  Andere kosten      167   146   174   57,7      (4,0)
 
    Totale
     niet-rentedragende
     kosten      $1.395 $1.372 $1.500    6,7      (7,0)
 
 
 
  NZ - niet zinvol.

Tweede kwartaal 2011 ten opzichte van tweede kwartaal 2010

Niet-rentedragende kosten bedroegen USD 1,4 miljard voor het tweede kwartaal van 2011, een daling van USD 105 miljoen of 7,0% ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2010. Personeelskosten namen ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar toe met USD 34 miljoen of 5,2%. Dit omvat een stijging van USD 15 miljoen resulterend uit stimuleringskosten door vooral productiegerelateerde bedrijven en een stijging van USD 4 miljoen gerelateerd aan op aandelen gebaseerde beloningskosten. Daarenboven stegen de personeelskosten met USD 14 miljoen gerelateerd aan pensioenen en andere kosten voor uitkeringen. Kosten van geëxecuteerde panden namen ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2010 af met USD 95 miljoen of 39,6%, voornamelijk als gevolg van lagere verliezen en afschrijvingen op geëxecuteerde panden. Reglementaire kosten stegen met USD 13 miljoen of 28,3% als gevolg van hogere depositokosten en aan controle gerelateerde kosten. Fusiegerelateerde en herstructureringskosten voor het tweede kwartaal van 2011 waren USD 36 miljoen lager ten opzichte van dezelfde periode van 2010 doordat het tweede kwartaal van het voorgaande jaar kosten bevatte gerelateerd aan de overname van Colonial.

Tweede kwartaal 2011 ten opzichte van eerste kwartaal 2011

Niet-rentedragende kosten voor het tweede kwartaal van 2011 stegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010 met USD 23 miljoen of 6,7% op jaarbasis. Personeelskosten daalden met USD 11 miljoen of 6,4% op jaarbasis.  Dit bevat een daling van inkomsten gerelateerd aan sociale zekerheid en andere werkeloosheidbelastingen, en kosten voor uitkeringen na beëindiging van het arbeidscontract kosten die gecompenseerd zijn door lagere niet-rentedragende inkomsten. Deze dalingen zijn gedeeltelijk gecompenseerd door hogere lonen en stimulanskosten. Kosten voor professionele diensten stegen met USD 13 miljoen of 73,4% op jaarbasis, voornamelijk als gevolg van juridische kosten inkomsten producerende bedrijfskosten. Andere niet-rentedragende kosten stegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 met USD 21 miljoen of 57,7% op jaarbasis. De stijging van andere niet-rentedragende kosten bevat een toename van USD 13 miljoen in operationele verliezen vanwege een herstel ontvangen in het voorgaande kwartaal.


  
  LENINGEN EN LEASES -                      
   gemiddelde saldi              % Verandering % Verandering
  (dollars                     Kw2 11     Kw2 11
   in miljoenen)     Kw2   Kw1    Kw2   vs.      vs.
             2011   2011   2010  Kw1 11     Kw2 10
                        (geannualiseerd)
 
  Commercieel en
   industrieel    $33.647 $33.433  $31.691   2,6      6,2
 
  Commercieel vastgoed
   -ander       11.287  11.368  12.223   (2,9)     (7,7)
 
  Commercieel vastgoed
   -residentieel ADC  2.933  3.281   5.165  (42,5)     (43,2)
 
  Directe leningen
   aan particulieren 13.629  13.672  13.994   (1,3)     (2,6)
 
  Verkoop
   financierings-
   leningen      7.184  7.080   6.729   5,9      6,8
 
  Doorlopende
   kredietleningen   2.070  2.082   2.002   (2,3)      3,4
 
  Woninghypotheek-
   leningen      18.311  17.926  15.586   8,6      17,5
 
  Gespecialiseerde
   leningen      8.029  7.797   7.645   11,9      5,0
 
  Andere verworven
   leningen        53    57    96  (28,1)     (44,8)
 
    Totale leningen
     aangehouden voor
     investering
     (exclusief
     gedekte
     leningen)   97.143  96.696  95.131   1,9      2,1
 
  Gedekte leningen   5.625  5.927   7.162  (20,4)     (21,5)
 
    Totale leningen
     leases
     aangehouden
     voor
     investering  $102.768 $102.623 $102.293   0,6      0,5

Tweede kwartaal 2011 ten opzichte van tweede kwartaal 2010

De gemiddelde leningen aangehouden voor investering voor het tweede kwartaal van 2011 waren USD 102,8 miljard, een stijging van USD 475 miljoen ten opzichte van dezelfde periode in 2010. Gemiddelde commerciële en industriële leningen namen toe met USD 2,0 miljard of 6,2% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2010. De groei van de gemiddelde commerciële en industriële leningen weerspiegelt de gerichte inspanningen van het management om dit component van de leningenportefeuille te doen groeien. Het gemiddelde commerciële vastgoed - residentiële ADC (overname, ontwikkeling en bouw) ander daalde respectievelijk met 43,2% en 7,7% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2010 doordat het management bewust de blootstelling aan vastgoedleningen met een hoog risico tijdens de economische neergang verlaagd heeft. De gemiddelde directe particuliere leningen voor het tweede kwartaal van 2011 namen af met USD 365 miljoen of 2,6% als gevolg van aanhoudende run-off van leningen voor kavels en gronden en een lagere vraag naar woninggerelateerde kredieten tijdens het grootste deel van 2010. De gemiddelde hypotheekleningen namen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2010 toe met USD 2,7 miljard of 17,5% door de beslissing om een gedeelte van de hypotheekproductie met vaste rente over 10 tot 15 jaar en variabele rente, die in het derde kwartaal van 2010 aangevat wordt, te behouden. De gemiddelde verkoopsfinanciering en doorlopende kredietleningen bleven een gestage groei vertonen; een stijging ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010 van respectievelijk USD 455 miljoen of 6,8%, en USD 68 miljoen of 3,4%. De stijging van de gemiddelde verkoopsfinanciering weerspiegelt een verbetering van de autoleningen met basisrente. Daarenboven namen de gemiddelde gespecialiseerde leningen toe met USD 384 miljoen of 5,0% doordat de meerderheid van deze nichezaken een groei kende. De totale gemiddelde leningen aangehouden voor investering omvatten ten opzichte van het tweede kwartaal van 2010 een daling van USD 1,6 miljard of 21,8% van de gemiddelde gedekte en andere verworven leningen.

Tweede kwartaal 2011 ten opzichte van eerste kwartaal 2011

De gemiddelde leningen aangehouden voor investering voor het tweede kwartaal van 2011 stegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 met USD 145 miljoen, of 0,6% op jaarbasis. De gemiddelde commerciële en industriële leningen en leases stegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 met USD 214 miljoen of 2,6% op jaarbasis, als gevolg van gerichte inspanningen om dit component van de leningenportefeuille te doen groeien. Enerzijds het gemiddelde commerciële vastgoed - residentiële ADC (overname, ontwikkeling en bouw) en anderzijds het commercieel vastgoed - ander daalden ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 met respectievelijk 42,5% en 2,9% op jaarbasis, door het doel van het management om de mix van de commerciële leningenportefeuille te diversifiëren en de blootstelling aan vastgoedleningen met een hoger risico te verlagen De gemiddelde directe particuliere leningen daalden ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 met USD 43 miljoen, of 1,3% op jaarbasis. De vraag naar aan woninggerelateerde leningen verbeterde in het huidige kwartaal en directe particuliere leningen waren hoger per 30 juni ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De gemiddelde hypotheekleningen stegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 met USD 385 miljoen of 8,6% op jaarbasis, doordat het management bepaalde hypotheekleningen probeert te behouden in de portefeuille aangehouden voor investering. De groei in deze portefeuille vertraagde iets in vergelijking met voorgaande kwartalen vanwege lager aantal hypotheekleningen en de verkoop van ongeveer USD 271 miljoen aan problematische Residentiële hypotheekleningen, waarvan de meerderheid de status niet-geboekt had. De gemiddelde gespecialiseerde leningen namen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 toe met USD 232 miljoen of 11,9% op jaarbasis, voornamelijk als gevolg van een groei in financieringsleningen voor consumenten en een verbetering van de financiering van verzekeringspremies. De totale gemiddelde leningen aangehouden voor investering omvatten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 een daling van USD 306 miljoen miljard of 20,5% van de gemiddelde gedekte en andere verworven leningen.


  
  LENINGEN AANGEHOUDEN
   VOOR VERKOOP -
   einde van periode              % Verandering % Verandering
  (dollars in                   Kw2 11     Kw2 11
   miljoenen)     Kw2    Kw1   Kw2    vs.      vs.
             2011   2011   2010   Kw1 11     Kw2 10
                        (geannualiseerd)
 
  Residentiële
   hypotheken    $1.745  $1.943  $1.981   (40,9)     (11,9)
 
  Commerciële
   hypotheek      104   166    63   (149,8)     65,1
 
  Commerciële      116   203   127   (171,9)     (8,7)
 
    Totale leningen
     aangehouden
     voor verkoop $1.965  $2.312  $2.171   (60,2)      (9,5)
 

Tweede kwartaal 2011 ten opzichte van tweede kwartaal 2010

Op 30 juni 2011 bedroegen de leningen aangehouden voor verkoop USD 2,0 miljard, een daling van USD 206 miljoen tegenover USD 2,2 miljard op 30 juni 2010.

Een totaal van USD 1,9 miljard aan verschuldigde hoofdsommen van commerciële leningen werd tijdens 2010 overgedragen naar aangehouden voor verkoop volgens de strategie voor de verwijdering van onrendabele activa. Van dit bedrag moet op 30 juni 2011 nog maar USD 232 miljoen verkocht worden verkocht worden met een boekwaarde van USD 116 miljoen. Het verliespercentage tot op heden op commerciële leningen die onderdeel waren van deze strategie, was 52%.

Tweede kwartaal 2011 ten opzichte van eerste kwartaal 2011

Op 30 juni 2011 bedroegen de leningen aangehouden voor verkoop USD 2,0 miljard, een daling van USD 347 miljoen tegenover USD 2,3 miljard op 31 maart 2011. De afname van de leningen aangehouden voor verkoop ten opzichte van het voorgaande kwartaal bevat een daling van USD 73 miljoen aan commerciële leningen die werden aangehouden voor verkoop in verband met de strategie van het management voor de verwijdering van onrendabele activa. Deze afname bevat ook USD 14 miljoen in verband met een enkele niet-achterstallige lening die werd overgedragen naar aangehouden voor verkoop in het eerste kwartaal van 2011 en begin april verkocht werd. Residentiële hypotheken aangehouden voor verkoop daalden met USD 198 miljoen ten opzichte van de balans op 31 maart 2011 als gevolg van een lagere vraag naar hypotheekleningen.


  
  DEPOSITO'S -
   gemiddelde saldi              % Verandering % Verandering
  (dollars                    Kw2 11     Kw2 11
   in miljoenen)    Kw2   Kw1   Kw2    vs.      vs.
             2011   2011   2010   Kw1 11     Kw2 10
                        (geannualiseerd)
 
  Niet-rentedragende
   Deposito's    $22.151 $20.990 $19.346   22,2      14,5
 
  Betaalrekeningen
   met rente     4.201  3.594  3.905   67,7      7,6
 
  Andere cliënt-
   deposito's    56.618  55.909  50.207    5,1      12,8
 
  Cliëntcertificaten
   van deposito   20.408  21.081  28.745   (12,8)     (29,0)
 
  Totale cliënt-
   deposito's    103.378 101.574 102.203    7,1      1,1
 
  Andere
   rentedragende
   deposito's     3.088  4.040  4.857   (94,5)     (36,4)
 
     Totale
     deposito's $106.466 $105.614 $107.060    3,2      (0,6)

Tweede kwartaal 2011 ten opzichte van tweede kwartaal 2010

De gemiddelde deposito's voor het tweede kwartaal van 2011 namen ten opzichte van dezelfde periode in 2010. De mix van de portefeuille bleef verbeteren met een groei in niet-rentedragende en goedkope cliëntdeposito's en een afname van depositobewijzen van cliënten. De depositocategorieën voor het tweede kwartaal van 2011 met de hoogste groei ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2010 zijn niet-rentedragende deposito's, die met USD 2,8 miljard of 14,5% toenamen; en andere cliëntendeposito's, waaronder depositorekeningen op de geldmarkt, spaarrekeningen, individuele pensioenrekeningen en andere termijndeposito's, die met USD 6,4 miljard of 12,8% toenamen. De andere rentedragende deposito's, voornamelijk euro-dollar-deposito's en verhandelbare depositobewijzen, en depositobewijzen van cliënten namen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2010 af met respectievelijk USD 1,8 miljard en USD 8,3 miljard.

Tweede kwartaal 2011 ten opzichte van eerste kwartaal 2011

De gemiddelde deposito's voor het eerste kwartaal van 2011 namen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 toe met USD 852 miljoen, of 3,2% op jaarbasis. De gemiddelde cliëntendeposito's namen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 toe met USD 1,8 miljard, of 7,1% op jaarbasis. Dit bevat de groei van USD 1,2 miljard of 22,2% op jaarbasis in andere niet-rentedragende deposito's. Daarentegen stegen gemiddelde interest-checking en gemiddelde andere cliëntdeposito's met respectievelijk USD 607 miljoen of met 67,7% op jaarbasis, en USD 709 miljoen of 5,1% op jaarbasis ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011. Deze stijgingen werden gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van USD 673 miljoen of 12,8% op jaarbasis in depositobewijzen van cliënten. De verandering in de portefeuillemix reflecteert de groei in goedkopere cliëntendeposito's. Andere rentedragende deposito's namen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 af met USD 1,0 miljard. Deze financieringsbronnen zijn onderhevig aan een grotere volatiliteit aangezien ze onderling verwisselbaar zijn met op korte termijn geleende middelen.


  
  KAPITAALRATIO'S (1)         2011          2010
                  -------------   ----------------------
                  Kw2   Kw1    Kw4   Kw3   Kw2
 
  Op risico gebaseerd
      Tier 1 (%)       12,3   12,1   11,8   11,7   11,7
 
      Totaal (%)       16,0   15,8   15,5   15,7   15,8
 
  Hefboomeffect (%)        9,5   9,3    9,1   9,3   8,9
 
      Kern kapitaal (%) (2)  7,2   7,2    7,1   7,0   7,0
 
  Tier 1 gewone aandelen
   met risicogewogen
   activa (%) (2)         9,6   9,3    9,1   9,0   8,9
 
 
 
  (1) Gereglementeerde kapitaalratio's van het huidige kwartaal zijn
    voorlopig.


  (2) Kernkapitaal en Tier 1 gewone aandelenratio's zijn
    non-GAAP-maatstaven. BB&T gebruikt de definitie voor Tier 1 gewone
    aandelen die gebruikt wordt in de SCAP-waardering voor de berekening
    van deze ratio's. Zie de berekeningen en de redenen van het
    management van deze maatstaven op bladzijde 18 van het Overzicht
    Kwartaalprestatie.

BB&T's kapitaalniveau op 30 juni 2011 bleef hoog. Alle kapitaalberekeningen van BB&T verbeterden ten opzichte van 31 maart 2011. De op risico gebaseerde Tier 1 kapitaalratio en de ratio Tier 1 gewone aandelen tot risico gewogen activa zijn respectievelijk 12,3 en 9,6% ten opzichte van respectievelijk 12,1% en 9,3% op 31 maart 2011. BB&T maakte totale dividenden bekend van USD 0,16 tijdens het tweede kwartaal van 2011. Het kwartaaldividend van USD 0,16 reflecteert een uitbetalingratio van 36% voor het huidige kwartaal.


  
  KWALITEIT ACTIVA(1)              Verandering  Verandering
  (dollars in                   Kw2 11    Kw2 11
   miljoenen)      Kw2   Kw1   Kw2    vs.      vs.
             2011   2011   2010   Kw1 11    Kw2 10
  Totale onrendabele
   activa       $3.353  $3.863  $4.327   $(510)    $(974)
 
  Totale leningen 90
   dagen vervallen
   en nog steeds
   aan het oplopen    203   263   278    (60)     (75)
 
  Totale leningen
   30-89 dagen
   vervallen      1.000  1.099  1.488    (99)     (488)
 
  Vergoeding voor
   Lening- en lease-
   verliezen      2.357  2.497  2.706   (140)     (349)
 
  Totale rendabele
   TDR's        1.178  1.309  1.891   (131)     (713)
 
 
 
  Onrendabele
   Leningen en
   leases als
   percentage van
   totale
   leningen en
   leases (%)     2,18   2,64   2,97   (0,46)    (0,79)
 
  Onrendabele
   activa als
   percentage van
   totale activa (%)  2,18   2,56   2,93   (0,38)    (0,75)
 
  Vergoeding voor
   Lening- en lease-
   verliezen als
   percentage van
   leningen en Lease
   aangehouden voor
   investering (%)   2,41   2,58   2,84   (0,17)    (0,43)
 
  Netto oninbare
   schulden als
   percentage
   van gemiddelde
   leningen en
   leases (%)
   geannualiseerd   1,80   1,65   2,66   0,15     (0,86)
 
  Ratio van
   vergoeding voor
   lening- en lease-
   verliezen van netto
   oninbare schulden
   (maal)
   geannualiseerd   1,32   1,52   1,05   (0,20)     0,27
 
  Ratio van
   vergoeding voor
   lening- en lease-
   verliezen van
   onrendabele
   leningen en
   Lease aangehouden
   voor
   investering (maal) 1,14   1,03   0,98   0,11     0,16
 
 
 
  (1) Exclusief bedragen gerelateerd aan gedekte activa en door de overheid
    gegarandeerde leningen. Bijkomende informatie vindt u in de voetnoten
    op bladzijde 12 van het Overzicht Kwartaalprestatie.

Activakwaliteit verbeterde aanzienlijk in het tweede kwartaal van 2011. Totale onrendabele activa waren USD 3,4 miljard op 30 juni 2011, een daling van USD 510 miljoen of 13,2% ten opzichte van 31 maart 2011 vanwege een daling van 24,9% in instromen in status niet-geboekt en de verkoop van problematische Residentiële  hypotheekleningen. Dit is de vijfde achtereenvolgende driemaandelijkse daling in onrendabele activa.

Totale rendabele herstructureringen van problematische schulden, exclusief leningen gegarandeerd door de overheid, waren USD 1,2 miljard op 30 juni 2011, een daling van USD 131 miljoen of 10,0% ten opzichte van 31 maart 2011. Commerciële rendabele herstructureringen van problematische schulden, de meerderheid van de daling, namen af met USD 120 miljoen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011.

Daarenboven verbeterden de achterstallige vorderingen op leningen tijdens het tweede kwartaal van 2011. Leningen die tussen 30 en 89 dagen vervallen zijn en nog steeds oplopen, exclusief de door de overheid gegarandeerde leningen, bedroegen op 30 juni 2011 USD 1,0 miljard, een daling van USD 99 miljoen of 9,0% ten opzichte van 31 maart 2011, wat een weerspiegeling is van het laagste saldo sinds het tweede kwartaal van 2007. Leningen die 90 dagen vervallen zijn en nog steeds oplopen, exclusief de door de overheid gegarandeerde leningen, waren USD 203 miljoen op 30 juni 2011, een daling van USD 60 miljoen of 22,8 % ten opzichte van 31 maart 2011, wat een weerspiegeling is van de laagste balans sinds het derde kwartaal van 2007.

Netto oninbare schulden tijdens het eerste kwartaal van 2011 waren 1,80% van de gemiddelde leningen en leases, exclusief de gedekte leningen, ten opzichte van 1,65% tijdens het eerste kwartaal van 2011 en 2,66% tijdens het tweede kwartaal van 2010. Netto oninbare schulden waren USD 444 miljoen voor het tweede kwartaal van 2011, inclusief USD 87 miljoen gerelateerd aan de verkoop van problematische Residentiële hypotheekleningen. Exclusief de USD 87 miljoen aan netto oninbare schulden voor het huidige kwartaal, bedroeg de netto oninbare schulden ratio 1,46%, of een daling van 19 basispunten ten opzichte van het eerste kwartaal in 2011. De daling in de netto oninbare schuld weerspiegelt aanhoudende verbetering in leningportefeuille en een lager niveau van problematische activa.

Op 30 juni 2011 was de vergoeding voor verliezen uit leningen en leases 2,41% van de totale leningen en leases aangehouden voor investering, exclusief gedekte leningen, ten opzichte van 2,58% op 31 maart 2011 en 2,84% op 30 juni 2010. De daling van de vergoeding als een percentage van de totale leningen weerspiegelt een verbetering in de algemene kwaliteit van de leningenportefeuille. De vergoeding voor lening- en leaseverliezen bedroeg 114% van onrendabele leningen en leases aangehouden voor investering, exclusief dekkende leningen, een verbetering van 11 basispunten ten opzichte van 103% op 31 maart 2011.

Webcast verdiensten, presentatie en overzicht kwartaalprestaties

Bezoek onze website http://www.BBT.com om vandaag om 8uur EST een live webcast te beluisteren van het conferentiegesprek over BB&T's inkomsten in het tweede kwartaal van 2011. Tijdens het conferentiegesprek over de inkomsten zal een presentatie worden gegeven die op onze website beschikbaar gesteld zal worden. Een opname van het conferentiegesprek zal tot vrijdag 5 augustus 2011 beschikbaar zijn op de website van BB&T of kan tot 26 juli 2011 beluisterd worden op +1-888-203-1112 (toegangscode 4313363).

Voor toegang tot de webcast en presentatie, inclusief een bijlage met non-GAAP-verklaringen, bezoekt u http://www.BBT.com en klikt u op "About BB&T" en gaat u verder naar "Investor Relations". De link naar de webcast staat onder "Webcasts" en de presentatie staat onder "View Recent Presentations".

Het overzicht van BB&T's prestatie in het tweede kwartaal van 2011, met gedetailleerde financiële schema's, is beschikbaar op de website van BB&T: http://www.BBT.com/financials.html.

Over BB&T

Per 30 juni 2011 is BB&T een van de grootste financiële holdingmaatschappijen in de VS met USD 159 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van USD 18,7 miljard. Het bedrijf dat gevestigd is in Winston-Salem, N.C., is werkzaam in meer dan 1800 financiële centra in 12 staten en Washington D.C. en biedt een volledig assortiment aan particuliere en commerciële bankzaken, effectenbemiddeling, activabeheer, hypotheek- en verzekeringsproducten en -diensten. BB&T, een Fortune 500 bedrijf, wordt door J.D. Power and Associates, de U.S. Small Business Administration, Greenwich Associates en anderen erkend voor uitstekende klanttevredenheid. Meer informatie over BB&T en haar volledige assortiment aan producten en diensten kunt u vinden op http://www.BBT.com.

Huidige kwartaalkapitaalratio's zijn voorwaardelijk. Kredietkwaliteitgegevens zijn exclusief gedekte en door de overheid gegarandeerde leningen, waar van toepassing.

Dit nieuwsbericht financiële en prestatie maatregelen voor de prestatie die worden bepaald door methoden die niet in overeenstemming zijn met de boekhoudbeginselen die algemeen aanvaard zijn in de Verenigde Staten ("GAAP"). Management van BB&T's gebruikt deze "non-GAAP" maatregelen in hun analyse van de bedrijfprestatie. Management van BB&T gebruikt deze maatregelen om de onderliggende prestatie en doeltreffendheid van hun bedrijf te evalueren. Ze zijn van mening dat deze non-GAAP maatregelen een beter begrip zullen geven van lopende processen en de vergelijkbaarheid van resultaten met die uit voorgaande perioden zullen verbeteren, zowel als de gevolgen demonstreren van aanzienlijke winsten en kosten in de huidige periode. Het bedrijf denkt dat voor een belangrijke analyse van de financiële prestatie begrip nodig is van de factoren die ten grondslag liggen aan die prestatie. Management van BB&T gelooft dat beleggers deze non-GAAP financiële maatregelen gebruiken om de financiële prestatie te analyseren zonder de invloed van bijzondere onderdelen die trends in de onderliggende prestaties van het bedrijf kunnen bedekken. Deze onthullingen dienen niet beschouwd te worden als vervanging voor financiële maatregelen zoals bepaald in overeenstemming met GAAP, noch zijn ze noodzakelijkerwijze vergelijkbaar met non-GAAP prestatiemaatregelen die misschien door andere bedrijven gepresenteerd worden. Concrete algemene aandelen en algemene aandelenratio's van Lijst 1 zijn non-GAAP maatregelen. BB&T gebruikt de definitie van algemene aandelen van Lijst 1 die gebruikt wordt in de SCAP-waardering voor het berekenen van deze ratio's. Het management van BB&T gebruikt deze maatregelen om de kwaliteit van kapitaal te beoordelen en gelooft dat ze handig zijn voor beleggers in hun analyse van het bedrijf. Deze kapitaalmaatregelen zijn niet noodzakelijkerwijze vergelijkbaar met soortgelijke kapitaalmaatregelen die door andere bedrijven gegeven worden. De activakwaliteitsratio's zijn aangepast om het effect van overgenomen leningen en geëxecuteerde panden die worden gedekt door verliesdelingovereenkomsten met het FDIC weg te nemen aangezien het management gelooft dat meetelling zou resulteren in een vertekend beeld van deze ratio's en wellicht niet vergelijkbaar is met andere periodes of met andere portefeuilles die geen effect ondervonden van aankooprekeningen.

Dit nieuwsbericht bevat bepaalde verklaringen over verwachtingen als bedoeld in de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. Deze verklaringen kunnen problemen behandelen met aanzienlijke risico's, onzekerheden, schattingen en aannames gedaan door management. Werkelijke resultaten kunnen afwijken van huidige verwachtingen. Raadpleeg de informatie gedeponeerd door management van BB&T bij de Securities en Exchange Commissie voor een overzicht van belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op BB&T's verklaringen over verwachtingen. BB&T verbindt zich niet tot het doen van een revisie van deze verklaringen na de datum van dit nieuwsbericht.

BRON BB&T Corporation