BB&T registreert recordinkomsten in 2012; inkomsten van 4e kwartaal stijgen met 29% tot 506 miljoen dollar. Winst per aandeel 0,71 dollar, stijging van 29%

17 Jan, 2013, 19:47 GMT Van BB&T Corporation

WINSTON-SALEM, North Carolina, 17 januari 2013 /PRNewswire/ -- BB&T Corporation (NYSE: BBT) heeft vandaag voor zijn vierde kwartaal een nettowinst voor de gewone aandeelhouders aangekondigd van 506 miljoen dollar, een stijging van 29% in vergelijking met de 391 miljoen dollar die het bedrijf noteerde in het vierde kwartaal van 2011. De winst per verwaterd gewoon aandeel kwam op 0,71 dollar, een stijging van 29% in vergelijking met de winst van 0,55 dollar van het vierde kwartaal van vorig jaar. Het rendement op de gemiddelde activa steeg tot 1,20% in het kwartaal, in vergelijking met 0,93% in het vierde kwartaal van vorig jaar. Het rendement op de gemiddelde kapitaal van normale aandeelhouders steeg met 10,5%, in vergelijking met 8,8% in hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

Voor 2012 meldde BB&T een recordnettowinst voor de gewone aandeelhouders van 1,9 miljard dollar, een stijging van 49% in vergelijking met 1,3 miljard dollar in 2011. Voor 2012 was de winst per verwaterd gewoon aandeel 2,70 dollar in vergelijking met de winst van 1,83 dollar per verwaterd gewoon aandeel in 2011. Dit betekent een stijging van 48%.

"2012 was een uitstekend jaar voor BB&T," zegt voorzitter en CEO Kelly S. King. "We hebben dit jaar een recordnettowinst opgetekend en de meeste van onze strategische initiatieven behaald. De niet-rentedragende winst is op jaarbasis 23% gestegen dankzij recordprestaties op het vlak van hypotheken, verzekeringen, beleggingsbankiering en -bemiddeling. Onze prestatie heeft geprofiteerd van de sterke verbetering op het vlak van kredietkosten en van een groei van meer dan 6% in netto-rente-inkomsten. De netto-rentemarge is dit kwartaal met 3,84% erg sterk gebleven. We zijn erg verheugd dat de niet-rentedragende onkosten grotendeels gelijk bleven met vorig jaar, hoewel we dit jaar Crump Insurance en BankAtlantic hebben toegevoegd. We hebben ook een positief operationeel hefboomeffect kunnen genereren.

"Ondanks de moeilijke omstandigheden en de seizoensgebonden tegenwinden, zijn de gemiddelde leningen voor beleggingen blijven stijgen. De stijging werd aangevoerd door C&I, directe kleinhandels- en residentiële hypotheken, die op jaarbasis elk meer dan 5% stegen in vergelijking met het vorige kwartaal.

"Het gemiddelde deposito steeg bijna 10% en de niet-rentedragende deposito's zijn op jaarbasis gestegen met 25%. Ook de deposito-mix is verbeterd, waardoor de kosten van de rentedragende deposito's met 18 basispunten daalden in vergelijking met het vierde kwartaal van vorig jaar.

"Bovendien blijven we brede verbeteringen op het vlak van krediet behalen," aldus King. "De niet-presterende activa daalden 11% in vergelijking met vorig kwartaal. Deze verbetering omvat ook een reductie van 23% wat betreft geëxecuteerd vastgoed, het laagste peil in vijf jaar. Oninbare nettoschulden, uitgezonderd gedekte leningen, bedroegen 1,04%; het laagste peil in vier jaar.

"Ik ben er trots op dat we onze missie ook op andere vlakken hebben bereikt." De medewerkers van BB&T hebben een toonaangevende erkenning van de sector ontvangen voor de service die we onze klanten bieden en voor de positieve manier waarop we de levens van 1,6 miljoen mensen in onze gemeenschap beïnvloeden via ons Lighthouse Project. We hebben ook een voortrekkersrol op ons genomen voor het promoten van het belang van de financiële dienstensector voor een gezondere economie."

Hoogtepunten van vierde kwartaal 2012

 • De gemiddelde totale leningen en leases voor beleggingsdoeleinden stegen op jaarbasis met 3,0% in vergelijking met het derde kwartaal van 2012.
  • Gemiddelde C&I-leningen stegen met 5,4%.
  • Gemiddeld CRE voor andere leningen stegen met 7,7%.
  • Gemiddelde directe leningen aan kleinhandel stegen met 6,3%.
  • Gemiddelde residentiële hypotheken stegen met 5,7%.
  • Gemiddelde doorlopende kredieten stegen met 8,2%.
  • Gemiddelde residentiële ADC-leningen daalden met 35,3%.
 • Totale opbrengsten voor het vierde kwartaal waren 2,5 miljard dollar, een stijging van 8,0% in vergelijking met vorig kwartaal.
  • Netto-rente-inkomsten bedroegen 1,5 miljard dollar, een stijging op jaarbasis van 5,1% in vergelijking met het derde kwartaal van 2012 en rekening houdend met een voordeel van 26 miljoen dollar door versnelde terugbetaling van winsten van hedgefondsen.
  • De niet-rentedragende inkomsten bedroegen 1,0 miljard dollar, een stijging van 23,5%, dankzij sterke resultaten op het vlak van hypotheken, verzekeringen en beleggingsbankiering en -bemiddeling.
  • Positief operationeel hefboomeffect behaald.
 • Gemiddelde deposito's stegen met 3,1 miljard dollar, een stijging van 9,5% in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar.
  • Gemiddelde niet-rentedragende deposito's stegen met 1,9 miljard dollar of 24,7%.
  • De kosten van rentedragende kosten daalden dit kwartaal met 4 basispunten, naar 0,38%.
 • De meetwaarden voor de kwaliteit van de activa verbeterden aanzienlijk.
  • De onproductieve activa daalden 182 miljoen dollar of 10,6%, geen rekening houdend met gedekte activa.
  • Als percentage van totale activa daalde de onproductieve activa, geen rekening houdend met gedekte activa, van 0,97% vorig kwartaal naar 0,85%.
  • Oninbare nettoschulden, uitgezonderd gedekte leningen, bedroegen dit kwartaal 1,04% van de gemiddelde leningen.
 • De kapitaalniveaus bleven sterk.
  • Het kernkapitaal bedroeg 6,9%.
  • Het kernkapitaal van tier 1 bedroeg 9,7%.
  • Het risicogebaseerd kapitaal van tier 1 bedroeg 11,4%.
  • Het hefboomkapitaal bedroeg 8,2%.
  • Het totale kapitaal bedroeg 14,3%.

Presentatie van inkomsten en kwartaaloverzicht

Om vandaag om 7.30 uur (ET) live via teleconferentie de presentatie van het vierde kwartaal 2012 van BB&T te beluisteren, belt u +1-888-632-5009 en voert u de deelnamecode 5184622 in. Tijdens de teleconferentie wordt een presentatie gebruikt, die ook op onze website te bezichtigen is. Herhalingen van de teleconferentie zijn tot 17 februari 2013 beschikbaar op de website van BB&T of u kunt bellen naar +1-888-203-1112 (toegangscode 4313363).

Om de presentatie - met inbegrip van een bijlage met niet-GAAP-kennisgevingen - te bekijken, gaat u naar www.BBT.com en klikt u op "About" (Over) en vervolgens op "Investor Relations" (Investeerdersrelaties). U vindt de presentatie onder "View Recent Presentations" (Recente presentaties bekijken).

Het overzicht van BB&T van het vierde kwartaal 2012, met gedetailleerde financiële schema's, is beschikbaar op de website van BB&T op www.BBT.com/financials.html.

Over BB&T

Op datum van 31 december 2012 is BB&T een van de grootste financiële holdings in de Verenigde Staten, met activa ter waarde van 183,9 miljard dollar en een beurswaarde van 20,4 miljard dollar. Het bedrijf, dat is gevestigd in Winston-Salem, North Carolina, beheert ongeveer 1.830 financiële centra in 12 Amerikaanse staten en in Washington DC, en biedt een integrale reeks producten en services op het vlak van particulier en commercieel bankieren, effectenbemiddeling, vermogensbeheer, hypotheken en verzekeringen. BB&T is een Fortune 500-onderneming en wordt door J.D. Power and Associates, de U.S Small Business Administration, Greenwich Associates en anderen consistent erkend voor zijn uitstekende klanttevredenheid. Meer informatie over BB&T en zijn volledig aanbod van producten en services vindt u op www.BBT.com.

De vermelde kapitaalverhoudingen van dit kwartaal zijn voorlopige waarden. De gegevens over kredietkwaliteit houden geen rekening met gedekte en door de overheid gegarandeerde leningen, waar van toepassing.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die worden bepaald met behulp van andere methoden dan die in overeenstemming met de boekhoudkundige beginselen die algemeen aanvaard zijn in de Verenigde Staten ("GAAP"). Het management van BB&T gebruikt deze niet-GAAP-maatstaven om de prestatie van de onderneming en van de efficiëntie ervan te analyseren. Het management is van mening dat deze niet-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende activiteiten, de vergelijkbaarheid van de resultaten met die uit voorgaande perioden verbeteren en de gevolgen van belangrijke winsten en kosten in de huidige periode aantonen. Het bedrijf is ervan overtuigd dat voor een betekenisvolle analyse van de financiële prestatie inzicht in de factoren die ten grondslag liggen aan die prestatie nodig is. Het management van BB&T gelooft dat beleggers deze financiële niet-GAAP maatstaven kunnen gebruiken om de financiële prestatie te analyseren zonder de invloed van uitzonderlijke factoren die het moeilijk maken om de trends in de onderliggende prestatie van het bedrijf te zien. Deze informatie mag niet worden beschouwd als vervanging voor financiële maatstaven zoals berekend in overeenstemming met GAAP, en ze zijn niet noodzakelijkerwijze vergelijkbaar met niet-GAAP prestatiemaatstaven die mogelijk door andere bedrijven naar voren worden gebracht. Hier volgt een lijst met de soorten niet-GAAP-maatstaven die in dit persbericht worden gebruikt:

 • Kernkapitaal en gewone-aandeelverhoudingen van tier 1 zijn niet-GAAP-maatstaven. BB&T gebruikt de definitie voor gewone aandelen van tier 1 die wordt gebruikt in de SCAP-analyse om deze verhoudingen te berekenen. De gewone-aandelenverhouding Basel III tier i is ook een niet-GAAP-maatstaf en weerspiegelt de beste schatting van het management wat betreft voorgestelde wettelijke vereisten, die kunnen wijzigen. Het management van BB&T gebruikt deze maatstaven om de kwaliteit van kapitaal te beoordelen en het gelooft dat ze bruikbaar zijn voor beleggers in hun analyse van de onderneming.
 • De verhoudingen van de activakwaliteit zijn aangepast om het effect van overgenomen leningen en geëxecuteerde panden die worden gedekt door verliesdelingovereenkomsten met het FDIC weg te nemen, aangezien het management gelooft dat meetelling zou resulteren in een vertekend beeld van deze verhoudingen en mogelijk niet vergelijkbaar is met andere periodes of met andere portefeuilles die geen effect ondervonden van aankooprekeningen.
 • Honoraria-inkomsten en efficiëntieverhoudingen zijn niet-GAAP-maatstaven omdat ze geen rekening houden met winsten (verliezen) op effecten, onkosten voor geëxecuteerd vastgoed, terugbetaling van immateriële activa, onkosten in verband met fusies en herstructureringen, het effect van de verliesdelingsovereenkomsten met het FDIC en andere factoren.
 • Het rendement op gemiddeld materieel kapitaal van gewone aandeelhouders is een niet-GAAP-maatstaf die het rendement op het gemiddelde kapitaal van gewone aandeelhouders berekent zonder het effect van de immateriële activa en hun terugbetaling.

Een afstemming van deze niet-GAAP-maatstaven op de meest rechtstreeks vergelijkbare GAAP-maatstaven is te vinden in de rubriek 'Investor Relations' (Investeerdersrelaties) van de website van BB&T en in het prestatieoverzicht van BB&T voor het vierde kwartaal 2012, dat beschikbaar is op de website van BB&T op www.BBT.com/financials.html

Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen kunnen over zaken gaan die aanzienlijke risico's, onzekerheden, schattingen en veronderstellingen door het management bevatten. De werkelijke resultaten kunnen afwijken van de huidige verwachtingen. Raadpleeg de informatie gedeponeerd door BB&T bij de Securities and Exchange Commission voor een overzicht van belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstgerichte verklaringen van BB&T. BB&T neemt geen verplichting op zich deze verklaringen bij te werken na de datum van dit persbericht.

BRON BB&T CorporationGerelateerde links

http://www.bbt.com