BB&T's winst per aandeel voor het vierde kwartaal bedraagt USD 0,55, een stijging van 83%, Winst steeg met 88% tot USD 391 miljoen

21 Jan, 2012, 04:04 GMT Van BB&T Corporation

WINSTON-SALEM, North Carolina, January 21, 2012 /PRNewswire/ --

- De  winst voor 2011 bedraagt USD 1,3 miljard, een stijging van 58%

BB&T Corporation (NYSE: BBT) heeft vandaag de nettowinst aangekondigd voor het vierde kwartaal van 2011. De nettowinst beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroeg USD 391 miljoen, een stijging van 88% in verhouding tot USD 208 miljoen in het vierde kwartaal van 2010. Winst per verwaterd gewoon aandeel bedroeg USD 0,55, een stijging van 83% in verhouding tot USD 0,30 in het vierde kwartaal van 2010.

Voor 2011 bedroeg de nettowinst beschikbaar voor gewone aandeelhouders USD 1,3 miljard of USD 1,83 per verwaterd gewoon aandeel, in verhouding tot USD 816 miljoen of USD 1,16 per verwaterd gewoon aandeel in 2010. Dit weerspiegelt een stijging van 58% van zowel de nettowinst beschikbaar voor gewone aandeelhouders als van de winst per aandeel.

"2011 is een uitsteken jaar gebleken voor BB&T, gelet op de uitdagingen waarmee de economie en de financiële dienstensector geconfronteerd werden," vertelt Voorzitter en Algemeen Directeur Kelly S. King. "We hebben aan zo goed als al onze strategische doelstellingen voldaan en we zijn de kredietcyclus succesvol te boven gekomen. We zijn ook zeer tevreden dat we sterke prestaties voor het vierde kwartaal en het volledige jaar kunnen aankondigen.  De nettowinst beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedraagt voor het vierde kwartaal USD 391 miljoen en dit weerspiegelt onze sterkste kwartaalgroei sinds midden 2008. De stijging werd gedreven door verbeterde inkomsten, versnelde leningengroei en een sterk verbeterde kredietkwaliteit. Aangepaste inkomsten bedroegen voor dit kwartaal USD 2,3 miljard, een stijging van 12% op jaarbasis ten opzichte van het vorige kwartaal.

"BB&T's leningengroei blijft versnellen," vertelt King. "Gemiddelde leningen aangehouden voor investering stegen op jaarbasis met 7% en exclusief onze gedekte en residentiële ADC-portefeuilles stegen ze op jaarbasis met 10%. We zijn zeer optimistisch over onze leningengroei, aangezien de productiepijplijn sterk blijft.

"BB&T kende opnieuw een uitstekend kwartaal wat betreft de groei van de deposito's en de verbetering van de depositomix," aldus King. "De gemiddelde deposito's namen op jaarbasis ten opzichte van het derde kwartaal toe met 24% en de niet-rentedragende deposito's en rentedragende rekeningen-courant stegen met respectievelijk 31% en 10%. We boekten verdere vooruitgang bij onze strategie voor de beperking van de kosten van de rentedragende deposito's. Dit kwartaal was de kost 0,56% in verhouding tot 0,65% in het vorig kwartaal.

"Het vorige kwartaal hebben we aangekondigd dat we een inspanning zouden leveren om de balansen van geëxecuteerde balansen naar beneden te brengen door de uitvoering van een agressieve verwijderingsstrategie," vertelt King. "Deze inspanning bleek uiterst succesvol aangezien aan het einde van het kwartaal onze OREO-balansen, exclusief onze gedekte geëxecuteerde panden, met 41% afnamen en de onrendabele activa met 17% afnamen.

"Door de combinatie van het sterke momentum van groeiende inkomsten, leningen en deposito's met onze verwachtingen voor aanzienlijk lagere kredietkosten en een focus op efficiëntie, gaan we 2012 zeer optimistisch tegemoet," aldus King.

Hoogtepunten Vierde Kwartaal 2011

 • Gemiddelde totale leningen en leases aangehouden voor investeringen stegen met 7,3% op jaarbasis in verhouding tot het derde kwartaal
  • De gemiddelde C&I-leningen stegen met 11,0%
  • Gemiddelde directe leningen aan particulieren stegen met 11,2%
  • Gemiddelde hypotheekleningen stegen met 26,0%
  • Gemiddelde leningen voor verkoopsfinanciering stegen met 4,1%
  • Gemiddelde doorlopende kredietleningen stegen met 9,4%
  • Gemiddelde leningen afkomstig uit de andere kredietverlenende groep dochtermaatschappijen namen af met 1,1% door seizoensfactoren
  • Gemiddelde residentiële ADC-leningen namen af met 42,8%
 • Inkomsten stegen door balansgroei en hogere niet-rentedragende inkomsten
  • Inkomsten voor het vierde kwartaal stegen op jaarbasis met 11,8% tot USD 2,3 miljard, aangepast voor winsten en verliezen uit effecten, de provisie voor gedekte leningencompensatie en verliezen op de NPA-leningenverkoop
  • De netto rentemarge was 4,02% voor het vierde kwartaal, een daling met 2 basispunten in verhouding tot het vierde kwartaal van 2010 en een daling van 7 basispunten in verhouding tot het vorige kwartaal
  • De margeafname weerspiegelt de run-off van gedekte activa en grotere effectenbalansen als een percentage van de winstgevende activa
 • BB&T blijft succesvol inspanningen uitvoeren voor de verwijdering van onrendabele activa (NPA)
  • Onrendabele activa, exclusief de gedekte activa, daalden met 17,5%, het zevende opeenvolgende kwartaal met lagere onrendabele activa
  • OREO-balansen, exclusief de gedekte onderdelen, daalden met 41,4% door agressieve verwijderingsinspanningen van het management
  • Netto afschrijvingen, exclusief de gedekte, bedroegen 1,46% van de gemiddelde leningen voor het kwartaal, relatief gelijk aan het derde kwartaal van 2011
 • Gemiddelde deposito's stegen met USD 6,9 miljard, of 23,7% ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar
  • Gemiddelde niet-rentedragende deposito's stegen met 31,3% tot USD 1,8 miljard
  • Gemiddelde rentedragende depositokosten daalden met 0,56% in verhouding tot 0,65% in het derde kwartaal
 • Kapitaalniveau bleef sterk doorheen het kwartaal
  • Kernkapitaal was 6,9%
  • Tier 1 gewone aandelen waren 9,7%
  • Tier 1 op risico gebaseerd kapitaal was 12,4%
  • Hefboomkapitaal bleef sterk op 9,0%
  • Totaal kapitaal was 15,7%

BB&T breidt uit door overnames

BB&T kondigde tijdens het kwartaal plannen aan om BankAtlantic (gevestigd in Fort Lauderdale, Florida), een volledige dochteronderneming van BankAtlantic Bancorp, over te nemen. Deze overname zal de uitbreiding van BB&T in Zuidoost-Florida versnellen en zal BB&T op nr. 6 brengen op de Miamiaanse markt. BB&T zal voor ongeveer USD 3,3 miljard aan hoofdzakelijk low-cost kerndeposito's verwerven en voor USD 2,1 miljard aan leningen voor een geschatte agio van USD 301 miljoen bovenop de netto activawaarde van BankAtlantic bij sluiting. De overeenkomst is exclusief niet-rendabele en andere minderwaardige activa en zal bijdragen aan de winst per aandeel.

Op 3 november 2011 breidde BB&T Insurance Services haar activiteiten in Californië uit door de overname van Precept Group, een toonaangevende full-service firma voor advies en administratie van werknemersvoordelen. Door de overname van de kantoren in Irvine en San Ramon (Californië) worden 140 werknemers toegevoegd aan BB&T Insurance Services.

Webcast inkomsten, presentatie en Overzicht Kwartaalprestatie

Op onze website http://www.bbt.com/ kunt u vandaag om 8u EST een live webcast beluisteren van het conferentiegesprek over BB&T's inkomsten in het vierde kwartaal van 2011. Tijdens het conferentiegesprek over de inkomsten zal een presentatie worden gegeven die op onze website beschikbaar gesteld zal worden. Een opname van het conferentiegesprek zal tot vrijdag 3 februari 2012 beschikbaar zijn op de website van BB&T of kan tot 24 januari 2012 beluisterd worden op 1-888-203-1112 (toegangscode 4313363).

Voor toegang tot de webcast en presentatie, inclusief een bijlage met non-GAAP-verklaringen, bezoekt u http://www.bbt.com en klikt u op "About BB&T" en gaat u verder naar "Investor Relations". De link naar de webcast staat onder "Webcasts" en de presentatie staat onder "View Recent Presentations".

Het Overzicht Kwartaalprestaties van BB&T voor het vierde kwartaal van 2011, dat de gedetailleerde gegevens bevat van de financiële programma's, is beschikbaar op de website van BB&T op http://www.BBT.com/financials.html.

Over BB&T

Per 31 december 2011 is BB&T een van de grootste financiële holdingmaatschappijen in de VS met USD 174,6 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van USD 17,5 miljard. Het bedrijf, dat gevestigd is in Winston-Salem, Noord Carolina, is werkzaam via ongeveer 1800 financiële centra in 12 staten en Washington D.C. en biedt een volledig assortiment aan particuliere en commerciële bankzaken, effectenbemiddeling, activabeheer, hypotheek- en verzekeringsproducten en -diensten. BB&T, een Fortune 500 bedrijf, wordt door J.D. Power and Associates, de U.S. Small Business Administration, Greenwich Associates en anderen erkend voor uitstekende klanttevredenheid. Meer informatie over BB&T en haar volledige assortiment aan producten en diensten kunt u vinden op http://www.bbt.com/.

Kapitaalratio's voor het huidige kwartaal zijn voorlopig. Gegevens over de kredietkwaliteit zijn indien van toepassing exclusief de gedekte en door de overheid gegarandeerde leningen.

Dit nieuwsbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die worden bepaald door methoden die niet in overeenstemming zijn met de boekhoudbeginselen die algemeen aanvaard zijn in de Verenigde Staten ("GAAP"). Het management van BB&T gebruikt deze non-GAAP-maatstaven in hun analyse van de bedrijfprestatie. Het management van BB&T gebruikt deze maatstaven om de onderliggende prestatie en doeltreffendheid van hun activiteiten te evalueren. Ze zijn van mening dat deze non-GAAP-maatstaven een beter begrip zullen leveren van lopende activiteiten, de vergelijkbaarheid van resultaten met die uit voorgaande perioden zullen verbeteren en de gevolgen zullen aantonen van aanzienlijke winsten en kosten in de huidige periode. Het bedrijf denkt dat voor een betekenisvolle analyse van de financiële prestatie begrip nodig is van de factoren die ten grondslag liggen aan die prestatie. Het management van BB&T gelooft dat beleggers deze financiële non-GAAP maatstaven kunnen gebruiken om de financiële prestatie te analyseren zonder de invloed van bijzondere onderdelen die trends in de onderliggende prestatie van het bedrijf kunnen verbergen. Deze onthullingen dienen niet beschouwd te worden als vervanging voor financiële maatstaven zoals bepaald in overeenstemming met GAAP, noch zijn ze noodzakelijkerwijze vergelijkbaar met non-GAAP prestatiemaatstaven die misschien door andere bedrijven naar voren worden gebracht. Kernkapitaal en Tier 1 gewone aandelenratio's zijn non-GAAP-maatstaven. BB&T gebruikt de definitie voor Tier 1 gewone aandelen die gebruikt wordt in de SCAP-waardering voor de berekening van deze ratio's. Het management van BB&T gebruikt deze maatstaven om de kwaliteit van kapitaal te beoordelen en het gelooft dat ze bruikbaar zijn voor beleggers in hun analyse van het bedrijf. Deze kapitaalmaatstaven zijn niet noodzakelijkerwijze vergelijkbaar met soortgelijke kapitaalmaatstaven die door andere bedrijven naar voren worden gebracht. De activakwaliteitsratio's zijn aangepast om het effect van overgenomen leningen en geëxecuteerde panden die worden gedekt door verliesdelingovereenkomsten met het FDIC weg te nemen aangezien het management gelooft dat meetelling zou resulteren in een vertekend beeld van deze ratio's en wellicht niet vergelijkbaar is met andere periodes of met andere portefeuilles die geen effect ondervonden van aankooprekeningen.

Dit persbericht bevat enige toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen kunnen over zaken gaan die aanzienlijke risico's, onzekerheden, schattingen, en aannames door het management bevatten. Werkelijke resultaten kunnen afwijken van huidige verwachtingen. Raadpleeg de informatie gedeponeerd door BB&T bij de Securities and Exchange Commission voor een overzicht van belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op BB&T's toekomstgerichte verklaringen. BB&T neemt geen verplichting op zich deze verklaringen bij te werken na de datum van dit persbericht.

BRON BB&T Corporation