Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005

27 Apr, 2005, 08:30 BST Van Royal Ten Cate

ALMELO, April 27 /PRNewswire/ -- Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste kwartaal van 2005 een aanmerkelijke toename van omzet en resultaat. Vooral de Amerikaanse activiteiten droegen bij aan deze stijging. De omzet steeg met 33% tot EUR 174 mln. De nettowinst over het eerste kwartaal bleef met EUR 3,8 miljoen gelijk. Geschoond voor incidentele baten, steeg de nettowinst echter van EUR 2,1 miljoen naar EUR 2,7 miljoen (+29%). De toename van het bedrijfsresultaat van EUR 3,2 tot EUR 6,0 miljoen wordt, naast de acquisitie van Southern Mills in 2004, vooral veroorzaakt door de autonome groei bij de sector Industrial Fabrics & Grass.

De stijging van grondstofkosten (kunststof granulaten) en toenemende krapte op de kunstvezelmarkt hadden in het eerste kwartaal een drukkend effect op de marges.

Vergelijkende cijfers 2004 zijn gebaseerd op de in 2005 ingevoerde IFRS grondslagen.

Belastingen en eenmalige posten in resultaat deelnemingen.

De nettowinst vergelijking wordt vertekend door een hogere post belastingen, een incidentele bate bij Ten Cate Plasticum en het resultaat deelnemingen (Synbra). In het eerste kwartaal van 2004 was sprake van de verkoop van Schwabenvlies, waarmee een boekwinst werd gerealiseerd van EUR 1,7 miljoen. In het eerste kwartaal van 2005 was sprake van twee incidentele baten van in totaal EUR 1,1 miljoen.

Advanced Textiles & Composites (Omzet +75%; EBIT +79%)

De omzet in deze sector bedroeg EUR 77,5 miljoen (Q1 2004: EUR 44,2 miljoen). Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg tot EUR 3,4 miljoen (Q1 2004: EUR 1,9 miljoen), hetgeen vooral de bijdrage is van Southern Mills. Bij Ten Cate Permess worden in Nederland versneld kostenbesparende maatregelen genomen, vanwege een voortgaande verslechtering van de resultaten.

De markt voor veiligheidsweefsels ontwikkelt zich gunstig. Op het gebied van anti-ballistische producten werden enkele grote orders uitgeleverd.

Industrial Fabrics & Grass (Omzet + 23%; EBIT + 325%)

De omzet van deze sector steeg in het eerste kwartaal met 23% tot EUR 52,6 miljoen. De EBIT steeg van EUR 0,4 miljoen tot EUR 1,7 miljoen. Evenals in het vierde kwartaal van 2004 ontwikkelden de Amerikaanse markten zich zeer gunstig, waarbij minder sprake was van het traditionele seizoenspatroon. In de VS is Ten Cate uitstekend gepositioneerd in de markt voor geotextiel met een brede productportfolio.

In de VS, bestaat een sterk groeiende vraag naar de hoogwaardige kwaliteiten Thiolon-kunstgras. In Europa is sprake van een toenemende prijsdruk in de volumemarkt.

Technical Components (omzet +0%; EBIT +13%)

De omzet bleef in het eerste kwartaal per saldo ongeveer gelijk op EUR 43,5 miljoen. De EBIT steeg met ruim 10% tot EUR 2,7 miljoen (Q1 2004: EUR 2,4 miljoen). In de loop van april werd de Mega Valves groep met uitzondering van de Spaanse vestiging, zoals eerder aangekondigd, definitief verkocht. Dit resulteert in een boekwinst van circa EUR 2 miljoen in het tweede kwartaal. Ten Cate Enbi profiteert van haar positie als "global supplier" doordat klanten productie onderbrengen in de VS als gevolg van de lage dollar. Dit resulteert echter in onderbezetting in de Europese vestigingen. Ten Cate Plasticum boekte goede voortgang met nieuwe producten op basis van co-design met klanten en eigen ontwerpen. Bij Ten Cate Plasticum was sprake van een eenmalige bate van EUR 0,5 miljoen, ten gevolge van de verkoop van een meegekocht niet strategisch klein aandelenbelang gehouden door Plasticum Ilkenhans (Duitsland).

Vooruitzichten

De resultaten zijn positief en de verkopen hebben zich in het eerste kwartaal goed ontwikkeld. Niettemin dient rekening te worden gehouden met project-gewijze uitleveringen van grote orders, die de kwartaalcijfers positief hebben beïnvloed.

Ten Cate voorziet goede groeimogelijkheden in haar strategische kernmarkten, maar grondstofkosten en beschikbaarheid van bepaalde vezels vormen een belangrijke onzekerheid. Door wereldwijd actief te zijn en in marktniches leidende posities in te nemen met voldoende kritische massa tracht de onderneming deze onzekerheid enigszins te reduceren. Het doorberekenen van grondstofkosten is niet over de gehele linie direct commercieel realiseerbaar en hierin treden vertragingen op, die de marges tijdelijk onder druk kunnen zetten. De vooruitzichten zijn gunstig, maar een winstvoorspelling voor 2005 wordt niet afgegeven.

Voor de cijferbijlage verwijzen wij u naar onze website, www.tencate.com

BRON Royal Ten Cate