Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

06 Okt, 2009, 21:02 BST Van RSM Erasmus University

ROTTERDAM, Nederland, October 6 /PRNewswire/ --

- Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009

INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie een grootschalig onderzoek verricht onder 10.000 bedrijven in Nederland. In de Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor 2009 is het innovatievermogen van Nederlandse bedrijven gemeten ten tijde van de financiële crisis. De resultaten zijn opvallend, vinden de onderzoekers, de hoogleraren Henk Volberda en Frans van den Bosch en Dr. Justin Jansen van de vakgroep Strategie & Omgeving van de Rotterdam School of Management, Erasmus University.

  
  - Investeringen in sociale innovatie nemen toe: Ondanks de crisis hebben
   bedrijven gemiddeld genomen dit jaar 5,1% meer sociale innovaties
   gerealiseerd, dwz flexibel organiseren, dynamisch managen, slimmer 
   werken en co-creatie.
  - Desalniettemin is er nog veel verbetering mogelijk: Slechts 15% van het
   Nederlandse bedrijfsleven scoort 'goed' op het gebied van sociale 
   innovatie
  - Productiviteitsverbetering van 22%: De koplopers op het gebied van
   sociale innovatie kennen een 15% hogere omzetgroei, 37% meer innovatie 
   en een verhoging in de productiviteit van 22%.
  - Hefboom effect sociale innovatie: Door te investeren in vernieuwend
   leiderschap, platte organisatievormen, slimmer werken en co-creatie 
   weten bedrijven hun rendement op investeringen in technologie (R&D) met 
   een factor 4 te vergroten.
  - Co-creatie en slimmer werken: Sociale innovatie wordt voornamelijk
   vormgegeven door samen te werken met leveranciers, klanten en
   kennisinstellingen en te investeren in het beter laten renderen van 
   talenten van medewerkers.
  - Sociaal innovatieve bedrijven zijn minder negatief over de gevolgen van
   de economische crisis: Maar liefst 60% van de bedrijven in Nederland 
   verwacht een zeer negatief effect op de rentabiliteit en omzetgroei. 
   Sociaal innovatieve bedrijven blijven echter meer investeren in R&D en 
   menselijk kapitaal.
  - Het crisisrecept voor succes verschilt voor koplopers en
   achterblijvers: Bij achterblijvers vereist sociale innovatie meer van 
   het management in termen van visie, draagvlak en ondersteuning van 
   initiatieven op de werkvloer. Voor koplopers spelen juist 
   arbeidsfactoren zoals autonomie voor medewerkers, taakverbreding en 
   slimmer werken een grotere rol.

De resultaten van der Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor 2009 en de Award uitreiking aan het meest innovatieve bedrijf van Nederland zullen worden gepresenteerd tijdens het event "Destination Innovation" van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie in Pakhuis de Zwijger Amsterdam. Het volledige persbericht vindt u op http://www.rsm.nl/portal/page/portal/home/content_pages/news/RSM%20News/News%20Current/ECIM%202009.pdf

(Vanwege de lengte van deze URL kan het nodig zijn om deze hyperlink te knippen en plakken in het adresveld van uw internetbrowser. Verwijder zonodig de spatie.)

Rotterdam School of Management, Erasmus University is een internationaal zeer hoog aangeschreven business school die bekend staat om zijn baanbrekend onderzoek naar duurzaam ondernemen en de ontwikkeling van internationale zakelijk leiders. RSM biedt een brede waaier aan Bachelor-Master, doctoraal, MBA en Executive Education programma's en staat in de top 10 van Europese business schools. http://www.rsm.nl

BRON RSM Erasmus University