Behandeling met MabCampath(R) (alemtuzumab) subcutaan (SC) toegediend is doeltreffend en veilig voor patiënten die lijden van fludarabine refractaire CLL

12 Dec, 2005, 08:00 GMT Van Leeds Teaching Hospitals

ATLANTA, December 12 /PRNewswire/ --

- In een tussentijdse gegevensanalyse werd geconstateerd dat SC MabCampath even doeltreffend is en even goed wordt verdragen als een intraveneuze therapie.

Volgens de tussentijdse resultaten van het fase II UKCLL02-onderzoek, is MabCampath(R) (alemtuzumab) subcutaan (SC) toegediend doeltreffend en wordt goed verdragen, indien vergeleken met patiënten die in het verleden een intraveneuze (IV) therapie hebben gekregen voor fludarabine refractair chronische lymfoïde leukemie (CLL). De resultaten werden voorgesteld tijdens de 47ste jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Hematology (ASH) en toonden aan dat bijna de helft van alle patiënten die werden behandeld met SC MabCampath, of een gedeeltelijke of een volledige respons vertoonde. Sommige patiënten waren negatief voor minimale residuele ziekte (MRD).

"Terwijl MabCampath IV succesvol is geweest met een respons tussen 33 en 50 procent, kunnen reacties op het infuus en de twee uur durende sessies die drie keer per week gedurende 12 weken plaatsvinden, voor patiënten problemen opleveren wegens de bijwerkingen en de vereiste tijd", aldus Peter Hillmen, M.B, Ch.B, adviseur/hematoloog van de Leeds General Infirmary, Leeds, Verenigd Koninkrijk. "Deze resultaten zijn zeer hoopgevend voor patiënten en artsen, aangezien ze aantonen dat SC MabCampath even doeltreffend blijkt te zijn als de traditionele intraveneuze therapie. Een subcutane therapie wordt beter verdragen door zeer moeilijk te behandelen patiënten en zorgt voor bijkomend gemak."

Onderzoeksresultaten:

Van de eerste beoordeelde 44 patiënten hebben 36 patiënten het onderzoek momenteel afgerond. De algemene respons op de therapie met MabCampath en fludarabine bedroeg 44 percent (39 procent met Campath alleen). Drie patiënten vertoonden in de fase met MabCampath als monotherapie een volledige respons (twee MRD-negatief en één MRD-positief) en 11 patiënten vertoonden een gedeeltelijk respons (met één MRD-negatieve patiënt die blijvende cytopenie had). Twee patiënten zonder respons vertoonden na de gecombineerde therapie met MabCampath en orale fludarabine een gedeeltelijke respons, en één patiënt met een gedeeltelijke respons vertoonde na de behandeling een volledige respons (MRD-positief). Bovendien reageerden 20 patiënten met een genetische dispositie voor een slechte reactie op chemotherapie (p53 disfunctie of verwijdering) goed op de behandeling met MabCampath.

De vaakst voorkomende bijwerkingen met de begindosis van MabCampath waren plaatselijke erythemateuze huidreacties, koorts en stijfheid. Deze reacties verdwenen echter alle binnen 48 uur na de behandeling. Graad 3+ thrombocytopenie en neutropenie werden waargenomen bij respectievelijk 16 en 25 patiënten in de groep van de MabCampath monotherapie, en in respectievelijk één en twee patiënten in de groep die de gecombineerde behandeling kreeg. Mogelijk ernstige infecties die werden waargenomen bij patiënten die de MabCampath monotherapie kregen, waren CMV-reactivering (cytomegalovirus), febriele neutropenie, invasieve schimmelinfectie en longontsteking. Bij patiënten die de combinatietherapie kregen, kwamen alleen CMV-reactiveringen voor die alle met een antivirale behandeling konden worden genezen.

Subcutane toediening van MabCampath daarentegen reduceerde bepaalde bijwerkingen van de intraveneuze toediening drastisch en kon sommige bijwerkingen zelfs elimineren. Dit was vooral het geval voor rillingen, huiduitslag en misselijkheid/braken.

De mediaan van de leeftijd van de patiënten was 66 jaar (tussen 41 en 79 jaar). 36 patiënten kregen wekelijks drie keer een dosis van 30 mg SC MabCampath gedurende een periode tot 24 weken (afhankelijk van de 6-wekelijkse beoordelingen van het beenmerg). Patiënten die geen respons vertoonden tijdens de subcutane toediening, konden 40 mg/m2 orale fludarabine krijgen gedurende drie dagen, om de vier weken, in combinatie met SC MabCampath.

Gegevens over chronische lymfoïde leukemie (CLL)

CLL is de meest voorkomende vorm van leukemie bij volwassenen en treft jaarlijks circa 120.000 mensen in Europa en de Verenigde Staten. De ziekte wordt vooral vastgesteld bij mensen van 50 jaar of ouder. CLL wordt gekenmerkt door de opeenhoping van functioneel onrijpe witte bloedcellen (lymfocyten) in het beenmerg, bloed, lymfeweefsel en andere organen. Er zijn twee soorten lymfocyten in het bloed aanwezig: B-cellen en T-cellen. Circa 95 procent van de CLL-gevallen betreft de kankerachtige B-cellen. Omdat deze B-cellen een langere levensduur hebben dan normaal, beginnen ze zich op te stapelen en de normale, gezonde bloedcellen te "verdringen". De opeenhoping van functioneel onrijpe cellen in het beenmerg verhindert de generatie van gezonde cellen en kan fataal worden. Symptomen zijn vermoeidheid, botpijn, nachtzweet, verminderde eetlust en gewichtsverlies, maar als het beenmerg wordt aangetast, leidt de ziekte ook tot een verzwakt afweersysteem, waardoor de patiënt een hoger risico heeft op infecties.

Gegevens over MabCampath(R) (alemtuzumab)

MabCampath, in de VS ook verkocht onder de naam Campath(R), is het eerste en enige monoklonale humane antilichaam dat is goedgekeurd voor CLL en de eerste medicatie met bewezen werkzaamheid bij CLL-patiënten die niet reageerden op alkylerende stoffen en op de behandeling met fludara (fludarabine-fosfaat). Geen enkele andere behandeling vertoonde een vergelijkbare werkzaamheid voor deze groep patiënten. MabCampath/Campath maakt gebruik van een totaal andere werkingswijze dan een conventionele behandeling, door het antigeen CD52 selectief te richten op de kwaadaardige lymfocyten. Hierdoor worden processen geactiveerd die leiden tot lysis, het afsterven van maligne cellen. Het resultaat van deze processen is de verwijdering van de kwaadaardige lymfocyten uit het beenmerg, het bloed en andere aangetaste organen, wat op zich tot een verhoogde levensverwachting leidt.

MabCampath vertoont een profiel van bijwerkingen voor deze indicatie dat veilig kan worden beheerst met de aangewezen preventieve behandeling en het bewaken van opportunistische infecties. Deze bijwerkingen zijn voorspelbaar, beheersbaar en omkeerbaar. Patiënten zijn bovendien in staat om zelf opnieuw gezonde bloedcellen aan te maken, aangezien MabCampath de stamcellen in het beenmerg niet aantast.

  
  Contactpersoon:
  Greg Moulds
  Hoofd Mediarelaties
  Leeds Teaching Hospitals
  +44-0113-2066244

BRON Leeds Teaching Hospitals