Belangrijke Informatie inzake de Class Action Schikking Effecten Ahold

19 Jun, 2007, 09:00 BST Van Entwistle & Cappucci

NEW YORK, June 19 /PRNewswire/ -- Entwistle & Cappucci LLP, advocaten voor de hoofdeisers (Entwistle), als zodanig benoemd door de Arrondissementsrechtbank voor het District Maryland, geeft dit informatief bericht uit betreffende het huidig verwachte schema van betalingen van ingediende claims in de schikking inzake de class action rechtzaak tegen Royal Ahold N.V. ("Ahold") in de Verenigde Staten.

De "Garden City Group", de door de rechtbank benoemde Administrateur van Claims (de Claims Administrator), is in het laatste stadium van het beoordelen van alle claims, ingediend in de schikking, inclusief een groot aantal aanvankelijk onvolledige claims die nadere informatie van de indiener behoefde. De administrateur verwacht dit proces te beëindigen en de benodigde informatie in te dienen bij het Arrondissementsrechtbank in de Verenigde Staten in augustus 2007. Gebaseerd op het huidige schema is het de verwachting dat de Claims Administrator in september 2007 betalingen conform de schikking aan deelnemers aan de Class Action kan gaan doen. Als dit schema wijzigt, zal Entwistle opnieuw een informatief bericht doen uitgaan.

Claimanten die vragen hebben betreffende hun claims worden er aan herinnerd en aangemoedigd om alle vragen betreffende het proces of individuele claims te richten aan de Claims Administrator in de Verenigde Staten per e-mail questions@aholdsettlement.com of telefonisch door middel van het internationale call center op nummer 00-800-1020-4060. De meest geschikte tijd voor Nederlandse claimanten om te bellen is tussen 08.00 uur en 18.00 uur CET. De Claims Administrator kan uw vragen in het Nederlands of Engels beantwoorden.

BRON Entwistle & Cappucci