Belangrijke informatie voor claimhouders met betrekking tot de Ahold Securities Class Action-schikking

06 Nov, 2007, 07:30 GMT Van Entwistle & Cappucci LLP

NEW YORK, November 6 /PRNewswire/ -- Entwistle & Cappucci LLP, aangesteld door de Amerikaanse arrondissementsrechtbank van het District of Maryland als leidende advocaat van de eisende partijen, verstrekt deze informatie met betrekking tot de claims die zijn ingediend om aanspraak te maken op de Class Action-schikking tegen Royal Ahold N.V. ("Ahold") in de VS.

In navolging van een rechterlijk bevel van 3 oktober 2007 door de edelachtbare Catherine C. Blake van de Amerikaanse arrondissementsrechtbank van het District of Maryland, zal de door de rechtbank benoemde Claims Administrator beginnen met het uitbetalen van het netto schikkingsfonds van Ahold aan Class Members die een geldig claimformulier hebben ingediend dat wordt ondersteund door de juiste documentatie. Class Members ontvangen hun schikkingsbetaling in de vorm van een cheque of een elektronische overschrijving. Er zal alleen gebruik worden gemaakt van een elektronische overschrijving als claimhouders de juiste rekeningnummers en andere relevante gegevens hebben doorgegeven. Claimhouders die geen volledige en correcte bankgegevens hebben doorgegeven, ontvangen een cheque. Claimhouders die geen bericht hebben gekregen van de Claims Administrator dat hun claim is afgewezen, kunnen hun schikkingsbetaling via de post of op hun bankrekening verwachten.

De schikkingsbetaling waartoe de rechtbank op 3 oktober 2007 opdracht heeft gegeven, is een eerste uitbetaling van 95% van het netto schikkingsfonds van Ahold. Als u recht hebt op een schikking van meer dan $300 (ongeveer EUR209,00), ontvangt u binnen ongeveer 12 maanden een tweede schikkingsbetaling. Claimhouders die recht hebben op een betaling van $300 of minder zullen het volledige bedrag ontvangen bij deze uitbetaling. Claimhouders die recht hebben op een bedrag groter dan $300 zullen twee uitbetalingen ontvangen waarbij de eerste uitbetaling zal bestaan uit ongeveer 95% van het totaal bedrag van de claimhouders' claim en de tweede uitbetaling zal bestaan uit ongeveer 5% van het totaalbedrag van de claimhouders' claim.

Het schikkingsfonds van Ahold is een "Gekwalificeerd schikkingsfonds", zoals gedefinieerd in de Amerikaanse Treas. Reg. Lid 1,468B-1 t/m 5. De fiscale behandeling van deze uitbetaling is afhankelijk van uw fiscale status en de behandeling van uw investeringen. Daarom kunnen we niet een op alle ontvangers van toepassing zijnde fiscale rapportage opstellen en kunnen we geen individueel fiscaal advies geven. Iedere ontvanger is zelf verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van de uitbetalingen van het netto schikkingsfonds. Neem voor meer informatie over de eventuele fiscale gevolgen van uw schikkingsbetaling contact op met uw belastingadviseur.

Indien u de schikkinsgbetaling in de vorm van een cheque hebt ontvangen, dient u deze onmiddellijk te verzilveren aangezien de cheque 180 dagen na de datum van afgifte zijn geldigheid verliest. In geval van een adreswijziging of als u vragen heeft over uw claim, kunt u contact opnemen met de Claims Administrator via telefoonnummer 00 800 1020 4060. U kunt ook schrijven naar onderstaand adres:

  
  In re Royal Ahold N.V. Securities and Erisa Litigation
  c/o The Garden City Group, Inc.
  Claims Administrator
  P.O. Box 9000 #6378
  Merrick, NY 11566-9000
  VS

BRON Entwistle & Cappucci LLP