Belangrijke informatie voor Nederlandse eisers in de class action schikking inzake effecten van Ahold

16 Maa, 2007, 09:51 GMT Van Entwistle & Cappucci

NEW YORK, March 16 /PRNewswire/ -- Entwistle & Cappucci LLP, advocaten voor de hoofdeisers inzake effecten Ahold en als zodanig benoemd door de arrondissementsrechtbank voor het District of Maryland, deelt het volgende mede met betrekking tot ingediende claims voor deelname aan de schikking van de class action rechtszaak tegen Royal Ahold N.V. ("Ahold") in de Verenigde Staten.

Vanaf december 2006 heeft ongeveer 16% van de Nederlandse eisers in de Ahold-schikking een zogenaamde "deficiëntiekennisgeving" ontvangen (de "eerste kennisgeving van onvolledigheid") van The Garden City Group - de door de rechtbank benoemde Claims Administrator - waarin is aangegeven dat bepaalde informatie, nodig om hun claim te staven, ontbrak of onvolledig was. Ongeveer de helft van de Nederlandse eisers die deze eerste kennisgeving van onvolledigheid heeft gekregen, hebben nu hun claims gecorrigeerd.

Vandaag zal de Claims Administrator beginnen met het versturen van een aanvullende kennisgeving van onvolledigheid (de "tweede kennisgeving van onvolledigheid") naar die Nederlandse eisers die niet hebben gereageerd op de eerste kennisgeving van onvolledigheid. Deze tweede kennisgeving van onvolledigheid geeft Nederlandse eisers een extra periode van zestig (60) dagen om hun claims te corrigeren. Omdat de tweede kennisgeving van onvolledigheid een uiterste datum geeft waarvóór eisers onvolledige claims kunnen corrigeren, worden alle mensen die de tweede kennisgeving van onvolledigheid ontvangen aangeraden om zo snel mogelijk te handelen om de aangegeven problemen te corrigeren.

Wij begrijpen dat eisers hulp nodig kunnen hebben om er zeker van te zijn dat ze de volledige juiste documentatie indienen. Daarom worden eisers eraan herinnerd en aangeraden om alle vragen met betrekking tot het proces of individuele claims te richten aan de Claims Administrator in de Verenigde Staten via e-mails naar Questions@AholdSettlement.com of telefonisch naar het internationale callcenter op nr. 00-800-1020-4060. De beste tijd om te bellen voor Nederlandse eisers is tussen 8.00 uur en 18.00 uur CET. De Claims Administrator kan uw vragen zowel in het Nederlands als in het Engels beantwoorden.

BRON Entwistle & Cappucci