Belangrijke kennisgeving aan alle dragers van een geïmplanteerde Bjork-Shiley Convexo-Concave-hartkle

08 Sep, 2006, 23:39 BST Van Bowling Claims Administration

CINCINNATI, September 8 /PRNewswire/ --

Wegens het risico van een fractuur van de beugel die kan leiden tot ernstige of dodelijke letsels, zijn alle Bjork-Shiley Convexo-Concave-hartkleppen (BSCC) door de fabrikant uit de handel genomen. Over de hele wereld is bij circa 86.000 patiënten een BSCC-hartklep geïmplanteerd. Krachtens een schikking in een principieel proces over de hartkleppen van Bowling en anderen tegen Pfizer Inc. en anderen zijn financiële schadevergoedingen nog steeds beschikbaar voor bepaalde patiënten die een geïmplanteerde BSCC-hartklep dragen.

Een toezichthoudend panel van deskundigen, gefinancierd uit de schikking in het proces van Bowling, heeft bepaald dat het risico van fracturen afhangt van de leeftijd en het geslacht van de patiënt, de grootte van de klep, de implantatiepositie en bepaalde fabricagekenmerken van de klep. Het is belangrijk dat personen met een BSCC-hartklep contact opnemen met een cardioloog om te bespreken of zij al dan niet een verhoogd risico hebben van een fractuur of mogelijk kandidaat zijn voor een klepvervanging.

Als u een Bjork-Shiley Convexo-Concave-hartklep hebt, wordt u dringend verzocht uw naam en adres te registreren bij de door de rechtbank aangestelde Bowling Settlement Claims Administrator.

Alleen als u registreert, zal de Claims Administrator in staat zijn contact met u op te nemen met informatie over de schadevergoeding die u kunt krijgen uit de schikking van dit principieel proces.

Er zijn geen kosten of verplichtingen verbonden aan de registratie.

  
  Om te registreren, neemt u contact op met:

   Wayne Smith, Bowling Claims Administrator
   525 Vine Street, Suite 2300
   Cincinnati, Ohio 45202 VS

   Telefoon:    +1-513-421-4415 (uitsluitend in het Engels)
   Gratis nummer: +1-800-977-0779 (in de VS of Canada - uitsluitend in 
           het Engels)
   Fax:      +1-513-421-7696

   E-mail:     bowlingpfizer@fuse.net

   Website:    http://www.bowling-pfizer.com

Website: http://www.bowling-pfizer.com

BRON Bowling Claims Administration