Belangrijke mededeling: niet voor verspreiding in of naar, of aan enige persoon verblijvend of woonachtig in of op enig adres in the Republiek Italië

14 Aug, 2010, 00:23 BST Van CROWN Holdings, Inc.

PHILADELPHIA, August 13, 2010 /PRNewswire/ --

- Crown Holdings, Inc. maakt eindresultaat inschrijvingsaanbod bekend voor alle senior gewaarborgde obligaties van eerste prioriteit die in 2011 komen te vervallen

Crown Holdings, Inc. (het "bedrijf") (NYSE: CCK) maakt vandaag het eindresultaat bekend van zijn eerder aangekondigde inschrijvingsaanbod (het "aanbod") op alle uitstaande senior gewaarborgde obligaties van eerste prioriteit van 6,250% met vervaljaar 2011 (de "obligaties") van Crown European Holdings SA, een dochteronderneming van het bedrijf.

Op 12 augustus 2010 om 5:00 p.m. Centraal-Europese Tijd (CET) (11:00 a.m. Eastern Daylight Time (EDT)) bedroeg de totale hoofdsom aan aangeboden obligaties 65.078.000 euro. Naar verwachting worden alle aangeboden obligaties geaccepteerd voor betaling door het bedrijf, met als verwachtte verrekeningsdatum 17 augustus 2010. De obligaties die naar verwachting worden geaccepteerd voor koop vertegenwoordigen ongeveer 43,4 procent van de 149.861.000 miljoen euro aan totale hoofdsom van de obligaties die nog uitstonden voorafgaand aan het aanbod. Obligaties gekocht in het aanbod worden geannuleerd.

De koopsom te betalen aan houders bedraagt voor elke 1.000 euro aan hoofdsom van de obligaties gekocht in het aanbod een bedrag in contanten van 1.042,5 euro plus lopende en onbetaalde rente vanaf en met inbegrip van de datum waarop de laatste rentebetaling is verricht, tot aan, maar niet met inbegrip van, de betalingsdatum. Naar verwachting wordt dus de totale door het bedrijf te betalen som voor de obligaties geaccepteerd voor betaling, inclusief lopende en onbetaalde rente, en bedraagt deze som ongeveer 69,7 miljoen euro. Na voltooiing van dit aanbod blijft er nog 84.783.000 euro aan totale hoofdsom aan obligaties uitstaan.

Het inschrijvingsaanbod werd gedaan overeenkomstig het aanbod tot koop van het bedrijf van 4 augustus 2010. Citigroup Global Markets Inc. fungeerde als dealer manager voor het aanbod. Dit persbericht is geen aanbod tot koop noch een verzoek tot aanbod tot verkoop van obligaties.

Waarschuwing met betrekking tot vooruitziende verklaringen

Met uitzondering van de historische informatie in dit persbericht bevat het uitspraken die op de toekomst zijn gericht met inbegrip van de bijbehorende risicos, onzekerheden en andere factoren. Met name ook het feit dat het aanbod afhankelijk is van een aantal omstandigheden (waaronder de beschikbaarheid van leningen) en dat de uiteindelijke voorwaarden van het aanbod kunnen veranderen door marktomstandigheden en andere factoren die een feitelijk resultaat kunnen doen verschillen van dat wat gecommuniceerd of bedoeld werd in de voorspellende uitspraken. Er kan niet worden gegarandeerd dat het aanbod überhaupt wordt voltooid, laat staan onder de voorwaarden zoals in dit bericht beschreven. Belangrijke factoren die de verklaringen gedaan in dit persbericht of de feitelijke bedrijfsresultaten of financiële conditie van het bedrijf zouden kunnen veranderen, worden besproken onder het kopje "Vooruitziende verklaringen" op formulier 10-K van het bedrijf, het jaarverslag voor het jaar eindigend op 31 december 2009, en in andere ingediende rapportages voor deze datum of erna. Het bedrijf is niet van plan bepaalde voorspellende verklaringen ten opzichte van toekomstige gebeurtenissen te herzien of te wijzigen.

Crown Holdings, Inc. is via zijn dochterondernemingen een toonaangevende leverancier van verpakkingsproducten aan marketingbedrijven voor consumenten over de hele wereld. Het internationale hoofdkantoor is gevestigd in Philadelphia (Pennsylvania.)

  
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  Thomas A. Kelly, senior vice-president - afdeling financiën
  +1-215-698-5341, of
  Ed Bisno, Bisno Communications,
  +1-212-717-7578.

BRON CROWN Holdings, Inc.