Belangrijke mededeling: niet voor verspreiding in of naar, of aan enige persoon verblijvend of woonachtig in of op enig adres in the Republiek Italië

15 Sep, 2009, 01:40 BST Van CROWN Holdings, Inc.

PHILADELPHIA, September 15 /PRNewswire/ --

- Crown Holdings, Inc. maakt eindresultaat bekend van het overnameaanbod voor alle First Priority Preferente Gewaarborgde Obligaties met vervaljaar 2011

Crown Holdings, Inc. (the "Company") (NYSE: CCK) heeft vandaag het eindresultaat bekendgemaakt van het eerder aangekondigde overnameaanbod (het "Aanbod") op alle uitstaande First Priority Preferente Gewaarborgde Obligaties van 6,250% met vervaljaar 2011 (de "Obligaties") van Crown European Holdings SA, een dochter van het Bedrijf.

Om 17.00u. Centraal-Europese Tijd (CET) (11.00u. Eastern Daylight Time (EDT)), op 11 september 2009, bedroeg het totale hoofdsombedrag van de Obligaties die in het kader van het Aanbod waren aangeboden 246.169.000 euro. Alle Obligaties die zijn aangeboden zullen naar verwachting worden geaccepteerd voor overname door het Bedrijf. De vereffening zal naar verwachting plaatsvinden op of omstreeks 16 september 2009. De Obligaties die naar verwachting voor overname zullen worden geaccepteerd vertegenwoordigen circa 53,5% van de totale hoofdsomwaarde van 460 miljoen van de Obligaties die voor het Aanbod uitstonden. Obligaties die in het kader van het Aanbod worden aangekocht zullen worden geannuleerd.

De overnameprijs die aan de houders zal worden betaald voor elk van de Obligaties met een hoofdsomwaarde van 1000 euro bedraagt 1045 euro in cash, vermeerderd met opgelopen en onbetaalde rente vanaf en met inbegrip van de datum waarop de laatste rentebetaling is verricht, tot aan, maar niet met inbegrip van, de vereffeningsdatum. De totale compensatie die door het Bedrijf zal worden betaald voor de Obligaties die naar verwachting voor overname zullen worden geaccepteerd, met inbegrip van opgelopen en onbetaalde rente, bedraagt circa 257,9 miljoen euro. Na de voltrekking van het Aanbod, zullen nog Obligaties met een hoofdsomwaarde van in totaal 213.831.000 uitstaan.

Het Overnameaanbod werd gedaan door middel van het Aanbod tot Aankoop d.d. 3 september 2009. Citigroup Global Markets Inc. en The Royal Bank of Scotland plc traden op als dealer managers voor het Aanbod. Dit persbericht is geen aanbod tot koop noch een verzoek tot een aanbod tot het verkopen van obligaties.

Waarschuwing betreffende uitspraken met betrekking tot de toekomst

Met uitzondering van historische informatie bestaat alle overige informatie in dit persbericht uit uitspraken met betrekking tot de toekomst. Aan deze uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn een aantal risico's, onzekerheden en overige factoren verbonden, met inbegrip van de financiële voorwaarden die aan het Aanbod zijn verbonden en het vermogen van het bedrijf haar korte- en langetermijnschulden onder aanvaardbare voorwaarden terug te betalen, te herfinancieren of te herstructureren, waardoor de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen afwijken van de resultaten uitgedrukt of geïmpliceerd in de uitspraken met betrekking tot de toekomst Het kan niet worden gegarandeerd dat het Aanbod zal worden voltrokken onder de hierin beschreven voorwaarden, of überhaupt zal worden voltrokken. Belangrijke factoren die ertoe zouden kunnen bijdragen tot verschillen tussen de uitspraken in dit persbericht en de werkelijke resultaten van activiteiten of de financiële conditie van het Bedrijf worden besproken onder het kopje "Forward-Looking Statements" op het jaarrapport voor het jaar eindigende op 31 december 2008 dat door het bedrijf op Formulier 10-K is ingediend, en in andere documenten die daarvoor if daarna zijn ingediend. Het Bedrijf heeft niet de intentie bepaalde uitspraken met betrekking tot de toekomst te herzien naar aanleiding van gebeurtenissen in de toekomst.

Crown Holdings, Inc. is met haar dochterbedrijven een vooraanstaande leverancier van verpakkingsproducten aan marketingbedrijven op de consumentenmarkt, verspreid over de hele wereld. Het internationale hoofdkantoor is gevestigd in Philadelphia, Pennsylvania.

  
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  Timothy J. Donahue, Executive Vice President en Chief Financial Officer,
  +1-215-698-5088, of
  Ed Bisno van Bisno Communications,
  +1-212-717-7578.

BRON CROWN Holdings, Inc.