Beleggen in microkrediet werkt, ook tijdens crisis

27 Jan, 2009, 11:36 GMT Van Oikocredit

UTRECHT, Het Nederland, January 27 /PRNewswire/ --

- Aandeel Oikocredit waardevast gebleven in 2008

43 Procent van de Nederlandse bevolking denkt dat beleggingen in microkrediet minder worden getroffen door de kredietcrisis dan andere beleggingen. Dit blijkt uit onderzoek dat Oikocredit Nederland heeft laten uitvoeren*. Cijfers van Oikocredit, een grote financier van de microkredietsector, bevestigen dat beleggen in microkrediet werkt -ook in tijden van kredietcrisis. Terwijl de AEX in 2008 meer dan de helft van zijn waarde is kwijtgeraakt, is de waarde van het aandeel Oikocredit onveranderd gebleven.

Otto Albrecht, hoofd voorlichting Oikocredit Nederland: 'Hoewel je het niet direct met elkaar kunt vergelijken, spreken die cijfers voor zichzelf. De huidige financiële crisis is begonnen in de VS, waar mensen complexe en dure financiële producten aangeboden kregen die zij niet konden overzien. Microkredietinstellingen, echter, verstrekken een simpel product (een kleine lening) aan klanten die zij goed kennen en die terug kunnen betalen. 99 Procent van de microkredieten wordt terugbetaald, met rente. Dat bewijst dat het concept werkt. Behalve dat het aandeel Oikocredit waardevast is gebleven in 2008, is er al jarenlang een bescheiden rendement uitgekeerd en kan er een fiscaal voordeel voor particulieren zijn.'

Oikocredit geeft geen giften, maar verstrekt leningen aan groepen arme ondernemers in ontwikkelingslanden. Gewone banken lenen hen vaak geen geld, omdat ze onvoldoende onderpand hebben. Met microkrediet, een lening van vaak niet meer dan 100 euro, kunnen zij al in hun eigen inkomen voorzien.

Meer dan 100 miljoen van de armste families ter wereld hebben een microkrediet ontvangen, volgens een vandaag verschenen rapport van de Microcredit Summit Campaign.** Albrecht: 'Dit is een mijlpaal in de geschiedenis. Het blijkt dat microkrediet de armsten bereikt. Beleggen in microkrediet levert dubbel rendement op: een bescheiden financieel rendement en een hoog sociaal rendement. Het is dus goed voor de beleggers hier en voor de arme mensen dáár.'

Meer informatie is te vinden op: www.oikocredit.org

Einde persbericht

Noot voor de redactie:

- Foto beschikbaar op ANP fotobeeldbank van Beth Bernardino, lid van de microkredietinstelling Gabay Multipurpose Coop. In de Filippijnen.

Fotobijschrift: Beth Bernardino startte met microkrediet haar eigen bedrijfje op de Filipijnen.

- Oikocredit werkt aan armoedebestrijding door leningen ter beschikking te stellen aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Nederlandse organisaties en particulieren kunnen investeren via het Oikocredit Nederland Fonds: een erkend sociaal-ethisch beleggingsfonds hetgeen fiscaal voordeel kan opleveren.

*- Het onderzoek is uitgevoerd door PanelWizard onder ruim 500 respondenten.

Op de vraag: 'Denkt u dat beleggingen in microkrediet minder getroffen worden door de kredietcrisis dan andere beleggingen?' antwoordt 43 procent met 'ja'. 29 Procent antwoordt met 'nee' en 28 procent heeft geen mening.

**- Over het rapport van de Microcredit Summit Campaign:

http://www.mediafire.com/?5qm4y1ozvnt

http://www.microcreditsummit.org

U kunt een afbeelding bij deze uitgave verkrijgen van het European ressphoto Agency (EPA). Ga naar https://webgate.epa.eu/ om deze te bekijken en meld u aan met de Username: prnewswire en het Password: guest01

- Contact: Otto Albrecht - Hoofd voorlichting Oikocredit Nederland +31-(0)6-19204162 - +31-(0)30-234-1069 - oalbrecht@oikocredit.org

- Foto's verkrijgbaar via nederland@oikocredit.org - +31-(0)30-2341069

BRON Oikocredit