Beleggers optimistisch over nieuwe jaarcijfers, maar nog niet over Europese economie

06 Jan, 2011, 13:44 GMT Van Rotterdam School of Management, Erasmus University

ROTTERDAM, Nederland, January 6, 2011 /PRNewswire/ --

- Verwachtingen voor 2011 terughoudend, met name voor Europa

Een grote meerderheid van analisten en beleggers is optimistisch over de jaarcijfers die de komende weken gepubliceerd zullen worden. Het optimisme voor de Europese economie blijft echter duidelijk achter bij de andere regio's. Onrust over de Europese schuldencrisis speelt hierbij een grote rol. Dat blijkt uit recent onderzoek onder ca. 400 institutionele beleggers en analisten wereldwijd door Rotterdam School of Management, Erasmus University in samenwerking met PwC.

Belangrijkste bevindingen

- 74% van de analisten en beleggers is optimistisch over de te rapporteren cijfers over het vierde kwartaal

- Slechts de helft van de analisten en beleggers geeft aan dat 2011 het jaar van economisch herstel is.

- Hoog optimisme over: mijnbouw, landbouw, chemie, technologie, energie en nutsbedrijven

- Weinig optimisme over: bouw, consumentenelektronica, telecom, papier en bosbouw, banken

- 10% van de analisten en beleggers verwacht dat de Euro zal instorten in 2011

- 81% verwacht meer overnameactiviteit, 70% meer beursgangen en 68% meer beleggingen in aandelen

- Het optimisme voor de Europese economie blijft duidelijk achter bij de andere regio's.

Optimisme

Ongeveer 74% van de analisten en beleggers geeft aan gemiddeld genomen optimistisch te zijn over de winstcijfers die de komende weken gepubliceerd zullen worden. Slechts 9% is pessimistisch over de jaarcijfers. Het optimisme is het grootst over de vooruitzichten van mijnbouwbedrijven, landbouw, chemie, technologie en energie en nutsbedrijven. De aanhoudend sterke vraag naar grondstoffen vanuit landen als China en India en de gestegen energiebehoefte door de wereldwijd aangetrokken industriële productie liggen hier mede aan ten grondslag. Het minst optimistisch is men over de bouw, consumentenelektronica, telecom, papier en bosbouw en banken. Leider van het onderzoek Dr. Erik Roelofsen, onderzoeker bij Rotterdam School of Management, Erasmus University en director bij PwC: "ten opzichte van een kwartaal geleden zien we dat het optimisme van beleggers en analisten vooral sterk is gegroeid voor de chemie en de mijnbouw, maar ook voor hotels en restaurants is het optimisme sterk gestegen. Voor consumentenelektronica is het juist opvallend dat de vooruitzichten van beleggers en analisten aanmerkelijk somberder zijn geworden. Ook over telecom en de farmaceutische industrie is men minder positief."

Het optimisme van analisten en beleggers over de wereldeconomie zit in de lift, waarbij Europa duidelijk achterblijft. Veel beleggers en analisten zeggen minder optimistisch over Europa te zijn geworden; over het geheel genomen blijft het gemiddelde optimisme over de Europese economie ongeveer gelijk. Het optimisme over Noord Amerika is het hardst gestegen. Volgens onderzoeker Gerard Mertens blijkt uit deze resultaten dat analisten zich eind 2010 in toenemende mate zorgen maken over de begrotingsproblemen binnen de landen van Europese Unie en de gevolgen hiervan voor de monetaire stabiliteit en economische groei in de Eurozone. Het negatieve sentiment wordt mede veroorzaakt door de recente onrust in Ierland, Portugal en Spanje. Ongeveer 42% van de analisten en beleggers geeft aan te verwachten dat in 2011 de schuldencrisis zal voortduren.

Analisten blijven ondanks het gestegen optimisme terughoudend over het economisch herstel. Slechts de helft van de analisten en beleggers geeft aan dat 2011 het jaar van wereldwijd economisch herstel zal worden. Over de toekomst van de Euro zijn de meeste analisten minder somber. Slechts één op de 10 analisten verwacht dat de Euro in 2011 ineen zal storten.

Beursactiviteit

Een meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek verwacht in 2011 meer activiteit op de beurs. Ongeveer 81% verwacht meer overnames, 70% verwacht meer beursintroducties en 68% verwacht dat beleggers meer voor aandelen zullen kiezen. Roelofsen: "Beleggers zijn er inmiddels wel van overtuigd dat ondernemingen weer het vertrouwen krijgen om op de overnamemarkten en aandelenmarkten actief te worden. Beleggers worden in aandelenmarkten gezogen, vanwege de lage rendementen die er op dit moment elders te halen zijn."

Over de survey

De RSM Global Analyst and Investor Survey is een onderzoek die ieder kwartaal wereldwijd onder sell-side en buy-side analisten en portfolio managers wordt gehouden. Het doel van de onderzoek is om meningen en verwachtingen te verzamelen over wereldwijde economische ontwikkelingen, economische indicatoren en onderwerpen die een effect kunnen hebben op de huidige en toekomstige staat van de economie. De survey is een gezamenlijk initiatief van Rotterdam School of Management, Erasmus University en PwC. Het onderzoek is opgezet door Dr. Erik Roelofsen ( http://www.rsm.nl/home/faculty/academic_departments/accounting_and_control/faculty/faculty/roelofsen ) (onderzoeker bij Rotterdam School of Management, Erasmus University en director bij PwC) en Professor Gerard Mertens (http://www.rsm.nl/home/faculty/academic_departments/accounting_and_control/faculty/faculty/mertens ) (Rotterdam School of Management, Erasmus University). Dit onderzoek is gehouden in de periode tussen 29 december 2010 en 4 januari 2011. Er hebben ca. 400 beleggers en analisten aan meegedaan. Het volledige rapport vindt u hier. ( http://www.rsm.nl/portal/page/portal/home/content_pages/news/RSM%20News/2011%20-%2001/RSM%20Global%20Analyst%20and%20Investor%20Survey%20-%20outlook%20report.pdf)

(Vanwege de lengte van deze URL kan het nodig zijn om deze hyperlink te knippen en plakken in het adresveld van uw internetbrowser. Verwijder zonodig de spatie.)

Rotterdam School of Management, Erasmus University wordt consequent gerekend tot de top 10 business schools in Europa. Het bedrijf is gevestigd in de internationale havenstad Rotterdam, waar de Nederlandse kernwaarden openheid, flexibiliteit en het accepteren van diversiteit bedrijven uit de hele wereld hebben aangetrokken. De nadruk ligt op doorbraken in onderzoek en praktijken die relevant zijn voor bedrijven; primair gaat de aandacht uit naar het ontwikkelen van leiders die hun vernieuwende ideeën kunnen omzetten in een duurzame toekomst. Onze portfolio bestaat uit een breed gamma van programma's voor Bachelor, Master, Doctoraal en MBA programma's en opleidingen voor executives. http://www.rsm.nl

BRON Rotterdam School of Management, Erasmus University