Beleggers vragen om inzicht in "data equity"

16 Aug, 2011, 09:13 BST Van Rotterdam School of Management, Erasmus University

ROTTERDAM, Nederland, August 16, 2011 /PRNewswire/ --

Ondernemingen worstelen al jaren met de manier waarop ze de waarde van patenten, merknamen, human capital en andere immateriële zaken inzichtelijk kunnen maken voor beleggers. Daar komt een nieuwe verslaggevingsuitdaging bij: het verschaffen van inzicht in de waarde van de data waarover ondernemingen beschikken - ook wel "data equity" genaamd. Dit blijkt uit onderzoek van Rotterdam School of Management, Erasmus University in samenwerking met PwC onder 250 analisten en beleggers. Zes op de tien beleggers vinden dat zij een beter begrip moeten krijgen van de (strategische) waarde van de data van ondernemingen. Eenzelfde percentage vindt dat ondernemingen hiervoor nieuwe manieren van rapporteren moeten ontwikkelen.

Waar data vroeger een randvoorwaarde waren, bepaalt het vermogen om uit enorme hoeveelheden beschikbare data slimme strategieën te distilleren nu het concurrentievoordeel van ondernemingen. Ongeveer 40 procent van de beleggers verwacht dat het combineren en analyseren van transactiedata, social networks, video en allerhande data uit ingebouwde chips en sensoren, een golf van productiviteitsgroei zal veroorzaken. Een bijna even groot deel (36%) denkt zelfs dat het vermogen van ondernemingen om 'big data' in hun voordeel te gebruiken, zal bepalen of zij op lange termijn overleven. Meer details over dit onderzoek vindt u hier.

Nieuwe manier van rapporteren

Zes op de tien beleggers vinden dat zij de waarde van de data van ondernemingen beter zouden moeten kunnen begrijpen. Hoe ondernemingen dit inzichtelijk kunnen maken is echter nog de vraag. Van de professionele beleggers en analisten zegt 60 procent dat ondernemingen nieuwe manieren moeten ontwikkelen om over de waarde van hun data te rapporteren. De realiteit is echter dat ondernemingen hier nog nauwelijks over nagedacht hebben.

De oplossingen voor het voor beleggers inzichtelijk maken van de waarde van data liggen niet voor het oprapen. Het is vergelijkbaar met het rapporteren over de waarde van R&D of over merkwaarde, ook daar worstelen ondernemingen al jaren mee. Professor Erik Roelofsen, de leider van het onderzoek: "Dit soort ontwikkelingen onderstreepen het belang van innovatie in de verslaggeving van ondernemingen. De traditionele manier van verslaggeving is allang niet meer toereikend om inzicht te geven in de waardebepalende factoren van een onderneming. We moeten veel meer naar maatwerkverslaggeving met gestructureerde financiële en niet-financiële informatie, toegespitst op de strategie van de onderneming." Ook Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management aan RSM, stelt dat naast harde financiële data steeds meer zachte niet-financiële informatie voor beleggers van belang is om vast te kunnen stellen of de onderneming in staat is haar gekozen strategie uit te voeren. Deze directe zachte niet-financiele data zijn vaak een early-warning voor de meer indirecte harde financiële data.

Big data

Zoals gezegd beschikken de meeste ondernemingen over een steeds grotere hoeveelheid data. De uitdaging ligt in het zo slim mogelijk benutten van deze berg aan "big data". Recent onderzoek toont aan dat de detailhandel een margegroei van 60 procent zou kunnen realiseren door beschikbare data optimaal te gebruiken. Veel winkelketens gebruiken nu al transactiedata en data van klantenkaarten om het consumentengedrag in kaart te brengen. In de toekomst kan dit worden gecombineerd met video van het winkelgedrag op de winkelvloer, de activiteit van klantkaarthouders op het internet, gecombineerd met andere data over bijvoorbeeld het weer, het nieuws en het sentiment onder klantgroepen.

Schaars talent

Data- en analysecapaciteiten worden door deze ontwikkelingen steeds meer een belangrijke productiefactor naast arbeid en kapitaal in plaats van alleen een randvoorwaarde. Experts verwachten dan ook dat de komende vijf jaar een tekort zal ontstaan aan 'data scientists'. Een omschrijving voor de medewerker die niet alleen statistisch en softwarematig onderlegd is, maar de uitkomsten ook op een begrijpelijke manier weet te vertalen naar de bedrijfsvoering.

Over dit onderzoek

De RSM Global Analyst and Investor Survey is een onderzoek dat ieder kwartaal wereldwijd onder sell-side en buy-side analisten en portfolio managers wordt gehouden. Het doel van dit onderzoek is om meningen en verwachtingen te verzamelen over wereldwijde economische ontwikkelingen, economische indicatoren en onderwerpen die een effect kunnen hebben op de huidige en toekomstige staat van de economie. De survey is een gezamenlijk initiatief van RSM en PwC. Het onderzoek is opgezet door Prof. dr. Erik Roelofsen RA (Professor of International Financial Reporting and Capital Market Communication bij RSM en director bij PwC) en Prof.dr. Gerard Mertens (Professor of Financial Analysis bij RSM). Dit onderzoek is gehouden tussen 1 juli en 8 juli 2011. Er hebben ca. 250 beleggers en analisten aan deelgenomen.

Rotterdam School of Management, Erasmus University wordt consequent gerekend tot de top 10 business schools in Europa.Het bedrijf is gevestigd in de internationale havenstad Rotterdam, waar de Nederlandse kernwaarden openheid, flexibiliteit en het accepteren van diversiteit bedrijven uit de hele wereld hebben aangetrokken. De nadruk ligt op doorbraken in onderzoek en praktijken die relevant zijn voor bedrijven; primair gaat de aandacht uit naar het ontwikkelen van leiders die hun vernieuwende ideeën kunnen omzetten in een duurzame toekomst. Onze portfolio bestaat uit een breed gamma van programma's voor Bachelor, Master, Doctoraal en MBA programma's en opleidingen voor executives. http://www.rsm.nl

BRON Rotterdam School of Management, Erasmus University