Beschamende nederlaag voor de International Crisis Group (ICG) - De ICG, die mede is gefinancierd door George Soros, komt na de omslag in het rechtsgeding tegen Milan Jankovic, alias Philip Zepter, juridisch zwaar onder druk te staan

02 Feb, 2010, 14:57 GMT Van Results: S. Holzinger! GmbH

MUNICH and WASHINGTON, February 3 /PRNewswire/ -- Het Amerikaanse Court of Appeals (Hof van Beroep) in het arrondissement Washington D.C. heeft afgelopen vrijdag de weg vrijgemaakt voor een aanklacht wegens laster door Milan J Jankovic (alias Philip Zepter) jegens de door George Soros mede gefinancierde internationaal gerenommeerde denktank de International Crisis Group (ICG).

Het Hof van Beroep heeft daarbij de eerdere beslissing van het Amerikaanse District Court for D.C., die aanvankelijk resulteerde in een verwerping van het beroep, grotendeels teruggedraaid (kenmerk.: No. 09-7044 U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit; kenmerk U.S. District Court for the District of Columbia-procedure: 04-cv-01198-RBW).

Hoofdrechter Williams wraakt in zijn juridische advies de onjuiste rapportage van de ICG, het slordige onderzoek en misleidende publicaties met betrekking tot het door de ICG uitgegeven "Balkanrapport 145". In dat rapport heeft de ICG op onrechtmatige wijze geprobeerd om de succesvolle Servische zakenman Milan J Jankovic in verband te brengen met de beruchte Servische oorlogsmisdadiger Slobodan Milosevic.

Hoofdrechter Williams stelt in zijn rechterlijke stellingname concreet vast: "Uit geen enkel woord van de vermeende ICG-bron kan worden geconcludeerd dat de Zepter Banka of zelfs Philip Zepter persoonlijk het regime van Milosevic steunde of door het regime werd bevoordeeld."

Malcolm I. Lewin, partner van het New Yorkse advocatenkantoor Morrison Cohen LLP en verdediger van Philip Zepter, benadrukt: "Deze rechterlijke stellingname is een belangrijke stap voor het herstel van de ten onrechte beschadigde reputatie van Philip Zepter. Wij zijn nu vol vertrouwen dat de ICG verantwoording zal moeten afleggen voor zijn beschadigende publicatie.

Voor de ICG is dit een pijnlijke tegenslag en een ernstige aanslag op zijn reputatie. Ook Duitse politici zetten zich in voor de ICG: tot het uitvoerend comité van de IGC behoren onder andere Joschka Fischer, tot de "Senior Advisers" onder andere Volker Ruhe en Christian Schwarz-Schilling.

De aanklacht wegens laster tegen ICG wordt nu voortgezet - Een invloed "als bijna geen enkele andere organisatie"

Het onderhavige rechtsgeding begon met de publicatie van diverse ICG-rapporten, zoals het "Balkanrapport 145" in juli 2003. Het onder andere door George Soros gefinancierde instituut werd in januari 2008 door het Foreign Policy Research Institute tot de tien meest invloedrijke denktanks in de wereld gerekend en door de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton in het openbaar geprezen als de "ogen, oren en het geweten" van de internationale gemeenschap. De Duitse journalist Harald Schumann b eschreef de ICG onlangs als "een soort privé-wereldministerie van buitenlandse zaken" dat een invloed heeft "als geen andere organisatie."

Nu moet de ICG tot een vergelijk zien te komen over de uitspraken die door de gerechtelijke uitspraak in het kader van een juridisch geschil in Washington D.C. als lasterlijk werden bestempeld .

Achtergrond:

Philip Zepter is een Servische zakenman die in 1986 in Oostenrijk zijn carrière als ondernemer begon en in iets meer dan twee decennia een miljardenbedrijf opbouwde, voornamelijk in consumentenartikelen (Zepter International). Tegenwoordig bevindt het hoofdkantoor van Philip Zepter zich in Zwitserland. Philip Zepter en zijn vrouw Madlena behoren tot de meest bekende filantropen: ze ondersteunen een groot aantal liefdadigheidsfondsen, studiebeurzen en culturele projecten.

Contactpersoon voor de media:

  
  Stephan Holzinger/Results: S. Holzinger! GmbH 
  (Litigation Communications Advisors)
  Tel.: +49(0)175-5930897
  contact@results-holzinger.de
  http://www.results-holzinger.de
  http://www.clc-alliance.com

BRON Results: S. Holzinger! GmbH