Besluiten aandeelhoudersvergadering DOCDATA N.V.

15 Jun, 2011, 19:00 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederalnd, June 15, 2011 /PRNewswire/ --


Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V., welke hedenmiddag 15 juni 2011 is gehouden, zijn de volgende besluiten genomen:

  • De jaarrekening over het boekjaar 2010 is vastgesteld.

  • Het reserverings- en dividendbeleid zijn goedgekeurd. Het voorstel inzake de bestemming van het resultaat en het dividendvoorstel zijn goedgekeurd. Op 24 juni 2011 zal een dividend van € 0,35 per uitstaand aandeel betaalbaar worden gesteld onder inhouding van dividendbelasting. Vanaf 17 juni 2011 zal het aandeel DOCDATA N.V. op Euronext Amsterdam door NYSE Euronext ex-dividend worden genoteerd.

  • Er is kwijting verleend aan de Directie voor het gevoerde bestuur over het boekjaar 2010 en aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht over het boekjaar 2010.

  • Aan KPMG Accountants N.V. is de opdracht verleend tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2011.

  • In het kader van het bezoldigingsbeleid is het voorstel betreffende een aanpassing van het 'Performance Share Plan' goedgekeurd.

  • Het voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap is goedgekeurd.

  • De Directie is voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 15 december 2012, gemachtigd tot het verkrijgen door de vennootschap van eigen aandelen binnen de wettelijk en statutair bepaalde grenzen. Daarnaast is de Directie voor diezelfde periode aangewezen als bevoegd vennootschapsorgaan tot uitgifte van aandelen en het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waren 4.200.234 van de 6.767.018 stemgerechtigde aandelen DOCDATA N.V. vertegenwoordigd, waarmee de opkomst 62,07% bedroeg. Voor de stemverhouding bij elk van de ter vergadering behandelde stempunten, verwijzen wij naar het op de corporate website van DOCDATA N.V. (http://www.docdatanv.com) onder Investeerders / Aandeelhoudersvergaderingen geplaatste overzicht met stemresultaten.

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":

E-commerce service bedrijf Docdata (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Docdata biedt een volledige e-commerce dienstverlening aan klanten zodat deze succesvol kunnen zijn op het internet.

Technologiebedrijf IAI industrial systems (http://www.iai-industrial-systems.com ) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren: het beveiligen en personaliseren van waardedocumenten, het bewerken van zonnecellen en -modules en het bewerken van andere materialen en producten.

Corporate website:    http://www.docdatanv.com


BRON DOCDATA N.V.