Besluiten aandeelhoudersvergadering DOCDATA N.V.

12 Mei, 2010, 20:00 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, May 12, 2010 /PRNewswire/ -- Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V., welke hedenmiddag 12 mei 2010 is gehouden, zijn de volgende besluiten genomen:

- De jaarrekening over het boekjaar 2009 is vastgesteld.

- Het reserverings- en dividendbeleid zijn goedgekeurd. Het voorstel inzake de bestemming van het resultaat en het dividendvoorstel zijn goedgekeurd. Op 21 mei 2010 zal een dividend van EUR 0,55 per uitstaand aandeel betaalbaar worden gesteld onder inhouding van dividend­belasting. Vanaf 14 mei 2010 zal het aandeel DOCDATA N.V. op Euronext Amsterdam door NYSE Euronext ex-dividend worden genoteerd.

- Er is kwijting verleend aan de Directie voor het gevoerde bestuur over het boekjaar 2009 en aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht over het boekjaar 2009.

- Aan KPMG Accountants N.V. is de opdracht verleend tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2010.

- In het kader van het bezoldigingsbeleid zijn de voorstellen betreffende de toekenning van rechten op aandelen en de invoering van een 'Performance Share Plan' goedgekeurd.

- De heer M.E.T. (Marc) Verstraeten is herbenoemd als lid van de Directie voor een termijn van vier jaar en daarmee tot mei 2014. De heer Verstraeten is sinds 1 februari 2001 in dienst en sinds 11 mei 2006 lid van de Directie in de functie van Chief Financial Officer (CFO).

- De heer J.V. (Victor) Elsendoorn is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar en daarmee tot mei 2014. De heer Elsendoorn was voorgedragen voor herbenoeming vanwege zijn kennis van logistieke processen en techniek, alsmede zijn brede algemene bedrijfservaring. De heer Elsendoorn is op 11 mei 2006 benoemd als Commissaris voor zijn eerste termijn van vier jaar.

- De heer D. (Dirk) Lindenbergh is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar en daarmee tot mei 2014. De heer Lindenbergh was voorgedragen voor herbenoeming vanwege zijn algemene ondernemingservaring en zijn specifieke kennis van corporate finance, met name in relatie tot kleinere beursgenoteerde ondernemingen. De heer Lindenbergh is op 11 mei 2006 benoemd als Commissaris voor zijn eerste termijn van vier jaar.

- De Directie is voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 12 november 2011, gemachtigd tot het verkrijgen door de vennootschap van eigen aandelen binnen de wettelijk en statutair bepaalde grenzen. Daarnaast is de Directie voor diezelfde periode aangewezen als bevoegd vennootschapsorgaan tot uitgifte van aandelen en het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waren 3.195.299 van de 6.650.018 stemgerechtigde aandelen DOCDATA N.V. vertegenwoordigd, waarmee de opkomst 48,05% bedroeg. Voor de stemverhouding bij elk van de ter vergadering behandelde stempunten, verwijzen wij naar het op de corporate website van DOCDATA N.V. onder Investeerders / Aandeelhoudersvergaderingen geplaatste overzicht met stemresultaten.

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":

E-commerce service bedrijf Docdata (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en bestaat uit vier services:

- Docdata commerce

- Docdata payments

- Docdata fulfilment

- Docdata media

Technologiebedrijf IAI industrial systems ( http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren:

- beveiligen en personaliseren van waardedocumenten

- bewerken van zonnecellen en -modules

- bewerken van andere materialen en producten

Corporate website: http://www.docdatanv.com

BRON DOCDATA N.V.