Besluiten aandeelhoudersvergadering DOCDATA N.V.

14 Mei, 2009, 08:00 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, May 14 /PRNewswire/ -- Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V., welke gisteren 13 mei 2009 is gehouden, zijn de volgende besluiten genomen:

- De jaarrekening over het boekjaar 2008 is vastgesteld.

- Het reserverings- en dividendbeleid zijn goedgekeurd. Het voorstel inzake de bestemming van het resultaat en het dividendvoorstel zijn goedgekeurd. Op 22 mei 2009 zal een dividend van EUR 0,30 per uitstaand aandeel betaalbaar worden gesteld onder inhouding van dividend­belasting. Vanaf 15 mei 2009 zal het aandeel DOCDATA N.V. op Euronext Amsterdam door NYSE Euronext ex-dividend worden genoteerd.

- Er is kwijting verleend aan de Directie voor het gevoerde bestuur over het boekjaar 2008 en aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht over het boekjaar 2008.

- Aan KPMG Accountants N.V. is de opdracht verleend tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2009.

- De voorgestelde aanpassing van één van de voorwaarden van het bestaande optieplan is goedgekeurd.

- De heer J.A. (Koos) de Vreeze is herbenoemd als Commissaris en Voorzitter van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar en daarmee tot mei 2013. De heer De Vreeze was voorgedragen voor herbenoeming vanwege zijn uitgebreide bestuurlijke en juridische ervaring en diepgaande kennis van retail en de mediamarkt. De heer De Vreeze is op 16 mei 2002 benoemd als Commissaris en op 12 mei 2005 voor een tweede termijn van vier jaar herbenoemd. Sinds 10 mei 2007 is hij tevens Voorzitter van de Raad van Commissarissen.

- De heer A. (Aat) Schouwenaar is benoemd als Commissaris voor een termijn van vier jaar en daarmee tot mei 2013. De heer Schouwenaar, voormalig CEO van Endemol Holding N.V., was voorgedragen voor benoeming vanwege zijn uitgebreide bestuurlijke ervaring en zijn grote kennis op het gebied van financiële en economische zaken. Met de benoeming van de heer Schouwenaar is voorzien in de vacature die zou zijn ontstaan in de Raad van Commissarissen door het aftreden van de heer E.F. (Emiel) van Veen, wegens het regulier eindigen van zijn benoemingstermijn. De aandeelhouders hebben de heer Van Veen hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet voor en betrokkenheid bij de onderneming sinds mei 1998.

- De Directie is voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 13 november 2010, gemachtigd tot het verkrijgen door de vennootschap van eigen aandelen binnen de wettelijk en statutair bepaalde grenzen. Daarnaast is de Directie voor diezelfde periode aangewezen als bevoegd vennootschapsorgaan tot uitgifte van aandelen en het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen.

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":

Internet service bedrijf Docdata (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en bestaat uit vier services:

- Docdata commerce

- Docdata payments

- Docdata fulfilment

- Docdata media

Technologiebedrijf IAI industrial systems ( http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren:

- beveiligen en personaliseren van waardedocumenten

- bewerken van verpakkingsmaterialen

- bewerken van zonnecellen

- bewerken van andere materialen

Corporate website: http://www.docdatanv.com

PRN NLD

BRON DOCDATA N.V.