Besluiten aandeelhoudersvergadering DOCDATA N.V.

30 Mei, 2012, 19:00 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, May 30, 2012 /PRNewswire/ --

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V., welke hedenmiddag 30 mei 2012 is gehouden, zijn de volgende besluiten genomen:

 • De jaarrekening over het boekjaar 2011 is vastgesteld.
 • Het reserverings- en dividendbeleid zijn goedgekeurd. Het voorstel inzake de bestemming van het resultaat en het dividendvoorstel zijn goedgekeurd. Op 8 juni 2012 zal een dividend van €-0,50 per uitstaand aandeel betaalbaar worden gesteld onder inhouding van dividendbelasting. Vanaf 1 juni 2012 zal het aandeel DOCDATA N.V. op Euronext Amsterdam door NYSE Euronext ex-dividend worden genoteerd.
 • Er is kwijting verleend aan de Directie voor het gevoerde bestuur over het boekjaar 2011 en aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht over het boekjaar 2011.
 • Aan KPMG Accountants N.V. is de opdracht verleend tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2012.
 • In het kader van het bezoldigingsbeleid is de vergoeding van de Raad van Commissarissen vastgesteld voor een periode van 4 jaar met ingang van boekjaar 2012.
 • De heer M.F.P.M. (Michiel) Alting von Geusau is herbenoemd tot lid van de Directie in de functie van Chief Executive Officer (CEO) voor een termijn van 4 jaar en daarmee tot mei 2016, gedurende welke termijn hij leiding zal geven aan de executie van de strategie 'Visie-2015: "Growth through Quality"'. De heer Alting von Geusau is sinds 19 oktober 1998
  in dienst van de vennootschap en is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18-mei 1999 benoemd tot lid van de Directie. De heer Alting von Geusau vervult sinds 1 maart 2002 de functie van CEO en is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 mei 2008 herbenoemd voor een termijn van 4 jaar.
 • De Directie is voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 30 november 2013, gemachtigd tot het verkrijgen door de vennootschap van eigen aandelen binnen de wettelijk en statutair bepaalde grenzen. Daarnaast is de Directie voor diezelfde periode aangewezen als bevoegd vennootschapsorgaan tot uitgifte van aandelen en het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waren 2.579.925 van de 6.913.858 stemgerechtigde aandelen DOCDATA N.V. vertegenwoordigd, waarmee de opkomst 37,32% bedroeg. Voor de stemverhouding bij elk van de ter vergadering behandelde stempunten, verwijzen wij naar het op de corporate website van DOCDATA N.V. (http://www.docdatanv.com) onder Investeerders / Aandeelhoudersvergaderingen geplaatste overzicht met stemresultaten.

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":

E-commerce service bedrijf Docdata  (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Docdata biedt een volledige e-commerce dienstverlening aan klanten zodat deze succesvol kunnen zijn op het internet.

Technologiebedrijf IAI industrial systems  (www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren: het beveiligen en personaliseren van waardedocumenten, het bewerken van zonnecellen en -modules en het bewerken van andere materialen en producten.

------------------------------------------

Financiële agenda

 • 1 juni 2012    Datum ex-dividend notering
 • 8 juni 2012    Betaalbaarstelling dividend
 • 19 juli 2012    Publicatie halfjaarcijfers 2012
 • 17 oktober 2012 (*)    Tussentijds bericht derde kwartaal 2012

(*)    voorlopige datum

------------------------------------------

Waalwijk, Nederland, 30 mei 2012

Corporate website:    http://www.docdatanv.com


PRN NLD

BRON DOCDATA N.V.