Besluiten van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

25 Apr, 2007, 17:30 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, April 25 /PRNewswire/ -- De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van AEGON N.V. (NYSE: AEG; LSE: AGN) is vandaag gehouden op het hoofdkantoor in Den Haag. De volgende besluiten werden door de aandeelhouders genomen:

Herbenoeming in de Raad van Bestuur

De heer A.R. Wynaendts is per 25 april 2007 herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar.

Samenstelling Raad van Commissarissen

De heer L.M. van Wijk is per 25 april 2007 herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.

Mevrouw K.M.H. Peijs is per 25 april 2007 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.

De heer A. Burgmans is per 25 april 2007 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.

Jaarrekening

De AVvA heeft de jaarrekening over het boekjaar 2006 vastgesteld en er is besloten tot kwijting van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken.

Slotdividend 2006

Het totale dividend voor het boekjaar 2006 is vastgesteld op EUR 0,55 per gewoon aandeel van EUR 0,12 nominaal. Rekening houdend met het interim-dividend van EUR 0,24, betekent dit een slotdividend van EUR 0,31 per gewoon aandeel. Dit zal, naar keuze van de aandeelhouders, geheel in contanten of geheel in aandelen worden uitgekeerd. De fractie ter bepaling van het dividend in aandelen wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en zal worden bepaald op basis van de gemiddelde koers van het aandeel AEGON op Euronext Amsterdam tijdens de vijf handelsdagen in de periode van 10 mei 2007 tot en met 16 mei 2007. AEGON zal zoveel aandelen kopen dat het verwateringseffect van het dividend in aandelen wordt geneutraliseerd.

Nieuw bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur van AEGON N.V.

Het nieuwe bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur van AEGON N.V. is vastgesteld. Het nieuwe beleid zal vanaf 1 januari 2007 van kracht zijn.

Intrekking van 11.600.000 in 2006 ingekochte gewone aandelen

De AVvA heeft besloten tot intrekking van 11.600.000 gewone aandelen, welke in 2006 werden ingekocht teneinde het verwateringseffect van het interim-dividend in aandelen te neutraliseren. Het aandelenkapitaal zal dienovereenkomstig worden verminderd.

Statutenwijziging

Het voorstel tot statutenwijziging is aangenomen. De wijziging houdt voornamelijk verband met het implementeren van nieuwe wettelijke bepalingen gericht op het faciliteren van elektronische communicatie met aandeelhouders.

Machtigingen

De AVvA heeft de Raad van Bestuur gemachtigd om gewone aandelen uit te geven, voorkeursrechten bij de uitgifte van gewone aandelen te beperken of uit te sluiten, gewone aandelen uit te geven in het kader van incentive plannen en tot verkrijging van eigen aandelen door de Vennootschap.

OVER AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 29.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website www.aegon.com.

  
  Contact:

  Group Corporate Affairs & Investor Relations
  Den Haag
  Analisten & beleggers: +31-(0)70-344-83-05
  Media : +31-(0)70-344-83-44
  E-mail : gca-ir@aegon.com
  Website: www.aegon.com

BRON AEGON N.V.