Besluitvorming van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Schuitema

10 Jun, 2008, 20:31 BST Van Schuitema N.V.

AMERSFOORT, Nederland, June 10 /PRNewswire/ --

- In de vandaag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Schuitema heeft onder andere besluitvorming plaatsgevonden over de volgende onderwerpen

Jaarrekening en dividend

De jaarrekening over 2007 is vastgesteld en de aan de aandeelhouders beschikbare winst is in zijn geheel toegevoegd aan de reserves van Schuitema. Het dividend is daarmee vastgesteld op nihil.

Benoemingen

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft na kennisgeving aan de AvA, de heer drs. Th.A.W.M. Janssen per 10 juni 2008 benoemd als lid van de Statutaire Directie.

De heer mr. P.N. Wakkie is herbenoemd als lid van de RvC, daarnaast is de heer ir. M.G.P.M. Schoonus benoemd als lid van de RvC.

Op het moment van overdracht van de aandelen van Schuitema door Ahold en C.K.K. aan CVC ('closing') zullen de heren I.J. Vos, J.A.J. Vink, P.N. Wakkie en M. Schoonus aftreden. De huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen J.C.M. Hovers zal aanblijven als lid van de Raad.

In de vacatures die dan ontstaan, zijn de volgende personen benoemd de als lid van de RvC. De heer T. Heidman, de heer drs. R.J.A.M. van Ogtrop en de heer mr. H.G.J. van Berckel MBA. Zij zullen na closing toetreden tot de RvC. In de vierde vacature wordt voorzien zodra er een geschikte kandidaat is gevonden.

Geen vrijstelling van openbaar bod

Er is geen goedkeuring gegeven voor een vrijstelling van een openbaar bod door CVC op de aandelen in Schuitema. Derhalve zal CVC een openbaar bod uitbrengen op de resterende 1,7% van de aandelen. De aandeelhouders zullen hierover te zijner tijd nader worden geïnformeerd.

http://www.schuitema.nl

PRN NLD

BRON Schuitema N.V.