Besluitvorming van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Schuitema

28 Nov, 2008, 13:14 GMT Van Schuitema N.V.

AMERSFOORT, Nederland, November 28 /PRNewswire/ --

- In de vandaag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Schuitema heeft besluitvorming plaatsgevonden over de volgende onderwerpen.

Benoeming

De heer drs. L.P.E.M. van den Boom RA is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Kwijting de heer B. Roetert

Besloten is om de heer B. Roetert kwijting te verlenen voor het door hem gevoerde bestuur gedurende de periode vanaf 1 januari 2008 tot de datum van zijn terugtreding per 4 juli 2008.

Verstrekken van een lening

Goedkeuring is verleend voor de voorgenomen besluiten van Schuitema n.v. om een lening aan Skipper Intermediate B.V. en van Schuitema Vastgoed b.v om een lening aan Skipper Holding B.V. te verstrekken.

Omzetting en statutenwijziging

Besloten is tot omzetting van Schuitema n.v. in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en wijziging van de statuten. Deze omzetting en statutenwijziging zullen pas na de beëindiging van de beursnotering effectief worden.

http://www.schuitema.nl

PRN NLD

BRON Schuitema N.V.