Betalingsbarometer Atradius wijst op grotere aandacht kredietmanagement

01 Okt, 2010, 08:00 BST Van Atradius N.V.

AMSTERDAM, October 1, 2010 /PRNewswire/ --

- Betalingsmoraal klanten Nederlandse bedrijven zichtbaar verbeterd

Hoewel Nederland is gedaald van een tweede plaats in 2009 naar een zevende plaats in 2010 in de Top 10 van Europese betalingstermijnen is in ons land sprake van een betere betalingsmoraal. Dat blijkt uit het feit dat binnenlandse klanten de gemiddelde betalingstermijn van 30 dagen slechts met één dag overschrijden. Voor buitenlandse ondernemingen geldt dat zij hun facturen zelfs sneller betalen: gemiddeld 36 dagen op een betalingstermijn van 38 dagen. Dit is een duidelijke verschuiving ten opzichte van dezelfde periode één jaar geleden. Toen betaalden binnenlandse klanten de rekening na 35 dagen: een overschrijding van 7 dagen op een termijn van 28 dagen. Buitenlandse klanten betaalden bij een betalingstermijn van 28 dagen na 10 dagen.

(Photo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20100930/411983-a )

(Photo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20100930/411983-b )

In deze achtste editie van de Betalingsbarometer heeft Atradius - één van 's werelds grootste aanbieders van kredietverzekeringen en incassodiensten - voor het eerst ook wereldwijd onderzoek gedaan naar de betalingsmoraal. Het aantal onderzochte landen is in de loop van de tijd uitgebreid van 8 naar 22 landen en er zijn ruim 3.971 bedrijven onderzocht.

In Nederland vindt ongeveer driekwart van de binnenlandse verkoop plaats op krediet. En voor de buitenlandse verkoop is dit zelfs bijna 80 procent. Uit het jaarlijkse onderzoek komt naar voren dat Nederlandse bedrijven vaker dan gemiddeld bereid zijn op krediet te verkopen. De bereidheid van Nederlanders om op krediet te verkopen, is niet toevallig. Samen met Scandinavië heeft Nederland van alle onderzochte landen de beste ervaringen met klantbetalingen. Het meest tevreden zijn ondernemers over hun zakenrelaties met Duitse klanten, de belangrijkste handelspartner van Nederland.

Toch slagen lang niet alle ondernemingen erin hun facturen op tijd te betalen, wat mogelijk een gevolg is van de voortdurende economische crisis. Zo wordt ruim een derde van de facturen in Nederland te laat betaald. Als een afnemer zijn betaling uitstelt, gebeurt dit volgens ruim de helft van de bedrijven zonder voorafgaande afspraken. Bij te late betaling is bovendien al snel sprake van een sneeuwbaleffect. Zo stelt 21 procent van de ondernemingen dan niet in staat te zijn de eigen rekeningen te betalen. Voor bijna een kwart is dit bovendien aanleiding specifieke maatregelen te treffen om de cashflow bij te stellen.

Opvallend is dat Nederland in vergelijking met andere landen het minst vaak kortingen geeft aan klanten die snel betalen. Dat geldt voor nog geen kwart voor de ondernemers in vergelijking met 41 procent wereldwijd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de vooronderstelling dat kortingen aanzetten tot vroege betalingen niet per se opgaat voor Nederland.

Vinger aan de pols

De belangstelling voor kredietverzekeringen stijgt dan ook en veel bedrijven maken meer werk van het innen van (achterstallige) facturen. De grotere aandacht voor debiteurenbeheer zorgt voor een stabilisatie van betaaltermijnen. "Bedrijven benutten de mogelijkheid om onverwachte achterstallige betalingen voor te zijn. Bijvoorbeeld door al in een vroeg stadium contact op te nemen met klanten om te zien of betalingsproblemen te verwachten zijn", vertelt Bert Bruning, algemeen directeur van Atradius Nederland. "Veel Nederlandse bedrijven houden al een stevige vinger aan de pols. 4 op de 10 bedrijven geven aan dat als zij hun beleid op het gebied van kredietmanagement aanpassen, zij dit doen door vaker gebruik te maken van het sturen van herinneringen voor openstaande facturen om de openstaande bedragen alsnog binnen te krijgen."

  
  Top 5 Europese betalingstermijnen

  Binnenlandse betalingstermijnen

  Najaar 2010                Najaar 2009

  1. Duitsland        19 dagen 1. Duitsland  22 dagen
  2. Oostenrijk       25 dagen 2. Nederland  28 dagen
  3. Denemarken en Australië 26 dagen 3. UK     28 dagen
  4. Hongarije, Zweden, UK  27 dagen 4. Denemarken 30 dagen en Polen 
  5. USA           28 dagen 5. Zweden   31 dagen


  Buitenlandse betalingstermijnen

  Najaar 2010                Najaar 2009

  1. Duitsland      24 dagen   1. Duitsland en Polen 22 dagen
  2. UK en Oostenrijk   29 dagen   2. Oostenrijk     24 dagen
  3. Polen        32 dagen   3. Zwitserland     25 dagen
  4. Hong Kong, Zweden en 33 dagen   4. UK en Nederland   28 dagen
    Zwitserland            5. Denemarken     30 dagen
  5. Frankrijk      34 dagen   

Koploper Duitsland

Duitsland is met afstand het land met de beste betalingsmoraal wereldwijd. Duitsland is streng en hanteert zeer korte, en dit jaar nog strengere, betalingstermijnen. Desondanks betalen zowel binnen- als buitenlandse zakenrelaties snel. Zo voldoen binnenlandse klanten de rekening al binnen 24 dagen. Hoewel dit 5 dagen is na het verstrijken van de betalingstermijn van 19 dagen, is dit alsnog veel sneller dan in de rest van Europa. Dat geldt ook voor buitenlandse klanten, die betalen al binnen 27 dagen: 3 dagen na de termijn van 24 dagen.

Over Atradius

Atradius is een vooraanstaande kredietverzekeraar met premie-inkomsten van 1,7 miljard euro per jaar en een mondiaal marktaandeel van 31 procent. Het bedrijf verzekert handel tegen het risico van wanbetaling en biedt tal van producten, variërend van kredietverzekeringen tot incasso. Met 3.400 medewerkers en 160 kantoren in 42 landen, heeft Atradius toegang tot kredietinformatie van meer dan 52 miljoen ondernemingen op basis waarvan 22.000 kredietlimietbeslissingen per dag genomen worden.

http://www.atradius.nl

BRON Atradius N.V.