Bewezen effectiviteit van omega-3 bij de behandeling van ernstige depressie zonder angststoornis

03 Feb, 2011, 08:00 GMT Van Laboratoire Vie et Sante

PARIJS, February 3, 2011 /PRNewswire/ -- Een klinische studie (OMEGA-3D), gepubliceerd in de Journal of Clinical Psychiatry van juni 2010, toont de effectiviteit aan van het voorschrijven van omega-3 bij de behandeling van depressies, al dan niet in combinatie met een medicamenteuze behandeling. Een onderzoek van de Journal International of Medicine (JIM) bij meer dan 250 artsen, zet in reactie op deze studie deze nieuwe klinische gegevens in een nieuw licht ten behoeve van de dagelijkse praktijk van gezondheidswerkers, die geïnteresseerd zijn in alternatieven voor de klassieke behandelingen, mits de effectiviteit ervan in de literatuur is aangetoond.

Een onderzoek op grote schaal

In een dubbelblind, gerandomiseerd, placebo gecontroleerd onderzoek bij 432 patiënten, is de effectiviteit bewezen van een dagelijkse inname van omega-3 met 1 gram eicosapentaeenzuur(EPA) als supplement bij patiënten met een ernstige depressie zonder angststoornis (55% van de patiënten). Het OMEGA-3D onderzoek stond onder leiding van professor François Lespérance, hoofd afdeling Psychiatrie van het Centre Hospitalier van de universiteit van Montreal (CHUM). Deze effectiviteit, te vergelijken met het waargenomen effect van antidepressiva, is onderzocht met het product OM3 emotioneel evenwicht van het laboratorium Vie et Santé. Evaluatie van de tolerantie van de behandeling (bijwerkingen) laat zien dat omega-3-concentraten zeer goed worden verdragen.

Dit multicentra klinisch onderzoek is het grootste dat ooit werd uitgevoerd naar de effectiviteit van omega-3 bij de behandeling van ernstige depressies:

'De gunstige effecten van omega-3, in het bijzonder die van EPA, hadden hun effectiviteit al bewezen in experimenteel onderzoek en in enkele kleinere klinische studies, maar de beperkte resultaten en de verschillende formuleringen en doseringen maakten het nog niet mogelijk om conclusies te trekken of aanbevelingen te formuleren voor het voorschrijven van omega-3 bij patiënten met een depressie', legt professor Lespérance uit. 'We hadden een meer grootschalige proef nodig en daarom hebben we dit onderzoek uitgevoerd.'

Nieuws van INSERM en INRA: een tekort aan omega-3 kan specifiek depressief gedrag verklaren

Onderzoekers van INSERM (het Franse Nationale Instituut voor Gezondheid en Medisch Onderzoek) en INRA (het Franse Nationale Instituut voor Agronomisch Onderzoek) hebben in samenwerking met Spaanse onderzoekers muizen een dieet laten volgen met weinig omega-3 vetzuren. Zij ontdekten dat een verlaagde omega-3 spiegel de functies van neuronen verminderden, die bij de controle van emotioneel gedrag een rol spelen.

De auteurs menen dat hun resultaten een bijdrage leveren aan het eerste biologische bewijs, dat de waargenomen correlatie tussen een dieet met een laag omega-3 gehalte, wijdverspreid in de geïndustrialiseerde wereld, en stemmingsstoornissen zoals depressie kan verklaren.

- Nadere gegevens van deze studie zijn beschikbaar op de online versie van het tijdschrift Nature Neuroscience, op het adres: http://dx.doi.org/10.1038/nn.2736

- Het persbericht van het INSERM en INRA kan geraadpleegd worden op het volgende adres: https://files.me.com/smorelle/mj9tcm

De standpunten van de beroepsbeoefenaars

Uit de resultaten van het onderzoek van het medische tijdschrift JIM* dat naar aanleiding van deze studie werd verricht, is gebleken dat bijna 83% van de huisartsen en 79% van de ondervraagde psychiaters van plan zijn om omega-3 als supplement voor te schrijven bij depressies, wanneer wetenschappelijk bewijs voor handen is; driekwart van hen betrekt al niet-medicamenteuze maatregelen bij de behandeling van depressie, zoals wijziging van voedingspatroon, in aanvulling op een antidepressivum.

Een meerderheid van de clinici namen ook een seizoensgebonden kenmerk van depressie waar, met meer depressieve episoden in de herfst en winter.

Ondanks een toch al uitgebreide literatuur over het mogelijke verband tussen een tekort aan omega-3 meervoudig onverzadigde vetzuren en depressie, bleef het wetenschappelijk bewijs onvoldoende. 'Het onderzoek van professor Lespérance heeft de rol aangetoond van omega-3 bij de behandeling van depressie zonder angststoornis: er werd een aanzienlijke verbetering van de depressieve symptomen waargenomen, die te vergelijken is met die van antidepressiva', aldus P. Astorg van het Franse onderzoeksinstituut INRA (Institut national de la recherche agronomique). Volgens hem laat dit onderzoek de positieve effecten van omega-3 zien bij de behandeling van depressie zonder angststoornis.

De enquête van JIM toont van zijn kant aan dat de artsen (psychiaters en huisartsen) openstaan voor niet-medicamenteuze alternatieven, die een aanvulling op het therapeutische arsenaal zijn, mits zij echter voldoen aan de eisen van 'evidence based medicine'.

Meer dan 10% van de bevolking van België heeft een depressie en bijna 1,2 miljoen mensen zijn er vatbaar voor of hebben minstens een maal een depressie in hun leven ervaren. Bovendien is de kans op herhaling groter bij personen die al eens eerder een depressieve periode hebben doorgemaakt.

'Het is vaak door een combinatie van behandelingen dat een behandeling van depressie aanslaat, en we weten nu dat EPA-supplementen een onderdeel vormen van de beschikbare middelen', concludeert professor Lespérance.

* Raadpleeg het onderzoek van JIM door op de volgende link te klikken (of door deze te kopiëren): https://files.me.com/smorelle/ngctno

Meer informatie op de website: http://www.isodisnatura.com

Voor het opnemen van contact met de distributeur van OM3 in België, GTF Cosmapharma:* info@gtf-cosmapharma.com

Als u de OM3-producten in uw dichtstbijzijnde biologische winkel wilt vinden, neem dan contact met ons op via: contact_benelux@superdiet.fr

Pers- & communicatiedienst: MHC Communication, M.H Coste - V. Manus, 38 avenue Jean Jaurès - 94110 Arcueil, +31(0)1-49-12-03-40, e-mail: MHC@mhccom.eu

BRON Laboratoire Vie et Sante