Biosensors rapporteert een stijging van haar productenomzet over het afgelopen jaar met 37 procent. Dit wordt toegeschreven aan de verkoop van haar Drug-Eluting Stents

29 Mei, 2006, 00:13 BST Van Biosensors International Group, Ltd.

SINGAPORE, May 28 /PRNewswire/ --

Biosensors International Group, Ltd. ("Biosensors" of "Company", Bloomber: BIG SP) maakte vandaag de resultaten bekend over het vierde kwartaal ("4Q FY06") en het fiscale jaar dat eindigde op 31 maart 2006. Het bedrijf rapporteerde een stijging van haar productenomzet met 35 procent tot 7,7 miljoen dollar in 4Q FY06 tegenover een resultaat van 5,7 miljoen dollar in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Daarnaast was er een stijging met 37 procent tot 28,6 miljoen dollar in de 12 maanden eindigend op 31 maart 2006 tegenover 20,9 miljoen dollar in het daaraan voorafgaande fiscale jaar. De toename aan inkomsten is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de groei van de verkoop van haar drug-eluting stents (DES). De inkomsten uit DES bedroegen 3,2 miljoen dollar in 4Q FY06 tegenover 0,6 miljoen dollar in hetzelfde kwartaal vorig jaar en voor het fiscale jaar bedroeg de totale inkomsten uit DES 9 miljoen dollar tegenover 1,2 miljoen dollar in het daaraan voorafgaande fiscale jaar.

Mr. Yoh-Chie Lu, voorzitter en CEO zei: "De introductie van Axxion(TM) DES heeft ons de mogelijkheid gegeven om onze deskundigheid in het leveren van DES verder te ontwikkelen, met inbegrip van het opzetten van distributienetwerken die speciaal gericht zijn op de verkoop van DES. Hoewel Axxion(TM) heeft bijgedragen aan de inkomsten in de kwartalen na de CE-mark goedkeuring in juli vorig jaar, blijven wij ons richten op de lancering van BioMatrix(TM), dat straks de kar moet gaan trekken. Wij zijn dit jaar blijven investeren in BioMatrix(TM), inclusief in de toenemende klinische activiteiten en in het verbeteren van de sales & marketing infrastructuur. Met Axxion(TM) hebben wij het logistieke beheer van DES in de praktijk kunnen brengen, wat zal bijdragen aan de bespoediging van de uiteindelijke lancering van BioMatrix(TM).

De inkomsten uit licentierechten bedroegen 0,2 miljoen dollar in 4Q FY06, tegenover 25 miljoen dollar in hetzelfde kwartaal vorig jaar, en 9,3 miljoen dollar gerekend over het hele fiscale jaar tegenover 50,1 miljoen dollar in het jaar daarvoor. Dit komt overeen met de verwachtingen van het bestuur omdat deze eenmalig van aard zijn en dat mijlpaalbetalingen al zijn onderkend in het verleden.

De uitgaven aan research & development, waaronder onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten, klinische proefstudies, patentregistratie en kosten verbonden aan gereglementeerde goedkeuringen bedroegen 6,9 miljoen dollar in 4Q FY06 tegenover 4 miljoen dollar over dezelfde kwartalen in voorgaande jaren. Voor dit fiscale jaar waren deze 19,2 miljoen dollar tegenover 9,6 miljoen dollar vorig jaar. De toename van 9,6 miljoen dollar over het hele jaar was hoofdzakelijk toe te schrijven aan uitgebreidere investeringen in klinische proefstudies.

De uitgaven bij sales & marketing bedroegen 2,9 miljoen in 4Q FY06 tegenover 1,5 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Voor dit fiscale jaar waren deze 9,4 Miljoen dollar tegenover 5,5 miljoen dollar vorig jaar. De algemene en administratieve onkosten bedroegen 3,4 miljoen dollar in 4Q FY06 tegenover 3 miljoen dollar in hetzelfde kwartaal vorig jaar en kwamen in dit fiscale jaar uit op een totaal van 13,4 miljoen dollar tegenover 10,8 miljoen vorig jaar. De toegenomen uitgaven liggen binnen de lijn der verwachting van het bestuur, daar wij de infrastructuur van onze sales & marketing uitbreiden en extra algemene en administratieve onkosten oplopen die gerelateerd zijn aan het opereren als beursgenoteerd bedrijf.

De 'Group' rapporteerde een netto verlies van 9,7 miljoen dollar, of 0,01 dollar verlies per basis- en diluted aandeel, in 4Q FY06 tegenover een netto winst van 12,9 miljoen dollar, of 0,02 dollar verdiensten per basis- en diluted aandeel, over dezelfde periode vorig jaar. Voor het fiscale jaar rapporteerde de 'Group' een netto verlies van 22,5 miljoen dollar, of 0,03 dollar verlies per basis- en diluted aandeel, tegenover een netto winst van 20 miljoen dollar, of 0,03 dollar verdiensten per basis- en diluted aandeel, vorig jaar.

Update Research & Development (R&D) en intellectueel eigendom

Gedurende het fiscale jaar dat opnieuw bekeken wordt boekte het bedrijf significante progressie met BioMatrix(TM), haar gedeponeerde handelsmerk DES met biologisch afbreekbaar polymeer en met Biolimus A9(TM), het geneesmiddel van het bedrijf. Mr. Lu zei hierover: "Bekende cardiologen hebben hun zorgen geuit over de complicaties op de lange termijn bij stents met een duurzame polymeer-coating. De biologisch afbreekbare polymeer technologie van Biosensors biedt alternatieve oplossingen voor artsen en zou aantrekkelijk moeten zijn omdat zij, nadat het medicijn is uitgewassen, afbreekt in water en CO2".

Gedurende het fiscale jaar dat opnieuw bekeken wordt rapporteerde Biosensors ook dat de Amerikaanse Patent and Tradenark Office een patent heeft verstrekt voor het gebruik van anti-restenotische, immuno-suppresieve geneesmiddelen in combinatie met een biologisch afbreekbare, medicijn-afscheidbare, polymeer coating op een stent. Mr. John Shulze, Chief Technology Officer zei: "Wij zijn blij dat wij de veiligheidszorg van vandaag de dag aanspreken en hebben geïnvesteerd in activiteiten die verbonden zijn met de biologisch afbreekbare technologie en het aan deze technologie gerelateerde intellectuele eigendom. Wij zullen doorgaan te investeren in zowel klinische onderzoeken betreffende BioMatrix(TM) als in R&D voor meer nieuwe producten".

Ms. Chato Abad, Chief Financial Officer zei: "In onze industrie moeten we agressief investeren in R&D activiteiten, met inbegrip van klinische onderzoeken en intellectuele eigendomsrechten, om zo nieuwe en verschillende producten te kunnen introduceren en om onze IP te verdedigen als dat nodig mocht zijn. Eén van onze proefstudies bijvoorbeeld, waar BioMatrix bij betrokken is, trok de sterke aandacht van bekende cardiologen, hetgeen tot het besluit leidde om de proefstudie te verlengen teneinde meer patiënten uit verschillende plaatsen bij het onderzoek te betrekken. Wij geloven dat zulke investeringen op de lange termijn positieve resultaten zouden kunnen opleveren voor het bedrijf. Evenzo is het ook belangrijk voor ons om onze interne infrastructuur op te bouwen en te blijven uitbreiden, met inbegrip van de schaalvergroting van onze productie en activiteiten, om zo de levering van hoogwaardige producten te waarborgen. Al deze activiteiten zijn conform onze plannen en verwachtingen.

Andere belangrijke updates

Biosensors was dit jaar succesvol in haar verdediging tegen een aanvraag voor een voorlopige gerechtelijk bevel, ingediend door Boston Scientific Corporation en Angiotech Pharmaceuticals Inc., voor vermeende schending van een patent dat onder hun naam stond geregistreerd. De Nederlandse rechtbank wees de aanvraag voor het gerechtelijk bevel af en bepaalde in hun voorlopige uitspraak dat de Axxion(TM) -stent geen inbreuk maakte op het EP'376 patent van Angiotech. Als gevolg daarvan kan Biosensors doorgaan met het op de markt brengen van haar Axxion(TM) -stent.

Mr. Lu voegde daaraan toe: "Dit jaar was erg belangrijk voor het leggen van de basis van onze 'wegenkaart naar de toekomst'. Wij zullen doorgaan met het nadenken over hoe wij onze krachten kunnen versterken. Ik ben ervan overtuigd dat wij op de goede weg zijn met onze ontwikkelingsplannen en ik kijk uit naar het realiseren van onze doelstellingen voor de toekomst."

  
  Media contacten
  Biosensors International Group
  Ms Tina Lim, Executive, Corporate Communications
  Tel: +65-6213-5712
  Email: media@biosensors.com

  Verenigde Staten
  Allen & Caron Inc.
  Mr. Matt Clawson
  Executive Vice President, Investor Relations
  Tel: +1-949-474-4300
  Email: matt@allencaron.com

Over Biosensors International Group, Ltd.

Biosensors ontwikkelt, produceert en promoot innovatieve medische apparatuur voor gebruik bij interventionele cardiologie en dringende zorgprocedures. Biosensors bevindt zich in de positie om op te treden als marktleider in drug-eluting stents, een zich ontwikkelende therapie die snel aan marktaandeel wint ten opzichte van de traditionele therapieën zoals multi-vessel stenting en openhartchirurgie. Biosensors heeft eigen ontwikkelde technologie om ieder component van een drug-eluting stentsysteem aan te pakken, inclusief een stent, een stent voedingscatheter, een biologische afbreekbaar polymeer en een geregistreerd anti-restenotisch geneesmiddel. Biosensors houdt zich bezig met twee verschillende drug-eluting stent programma's; BioMatrix(TM) en Axxion(TM), en heeft vier bedrijven toestemming gegeven om delen van haar drug-eluting stenttechnologie te gebruiken.

Op de toekomst gerichte verklaringen

Bepaalde uitspraken in dit persbericht bevatten op de toekomst gerichte verklaringen in de zin van het Amerikaanse Private Securities Ligitation Reform Act van 1995. Op de toekomst gerichte verklaringen kunnen normaal gesproken herkend worden door het gebruik van op de toekomst gerichte terminologie, zoals "kunnen", "willen", "verwachten", "voorhebben", "schatten", "anticiperen", "geloven", "projecteren", "doorgaan" of de ontkennende vorm hiervan c.q. woorden van soortgelijke strekking. Aan alle op de toekomst gerichte verklaringen kunnen risico's en onzekerheden verbonden zijn, met inbegrip van, doch niet beperkt tot; klantacceptatie en marktaanvaarding; concurrentie van bedrijven met grotere financiële hulpmiddelen; introductie van nieuwe producten op de marktplaats door de concurrentie; succesvolle productontwikkeling; afhankelijkheid van belangrijke klanten; de mogelijkheid tot werving en behoud van gekwalificeerd personeel tijdens de verwezenlijking van de groei van Biosensors en internationale economische en politieke situaties. De feitelijke resultaten kunnen verschillen van die besproken in, of gesuggereerd, in de op de toekomst gerichte verklaringen. Biosensors is niet verplicht om op de toekomst gerichte verklaringen bij te werken na de publicatie van dit persbericht.

BRON Biosensors International Group, Ltd.