Biosite rapporteert over presentatie van inleidende informatie voor Sepsis programma

28 Maa, 2007, 12:00 BST Van Biosite Incorporated

SAN DIEGO en BRUSSEL, België, March 28 /PRNewswire/ --

Biosite Incorporated (Nasdaq: BSTE) kondigde vandaag de inleidende resultaten aan van een studie van verzamelde stalen om een panel van biomarkers te identificeren die eventueel kunnen helpen bij het beoordelen van risico's bij sepsisontwikkeling. Sepsis is vaak fataal en de therapeutische mogelijkheden zijn beperkt. Klinisch researcher Emanuel P. Rivers, M.D., drs., vice-voorzitter en research manager op de spoedafdeling van het Henry Ford Hospital in Detroit, presenteerde de informatie op het 27ste International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine (ISICEM) in Brussel.

"In deze studie identificeerden we een combinatie van drie biomarkers die beter presteerden in vergelijking met verscheidene andere individuele biomarkers," zei dr Rivers. "Deze inleidende studie suggereert dat deze biomarkers klinisch gebruikt kunnen worden voor het beoordelen van risico's van sepsisontwikkeling binnen de 72 uur vanaf het moment dat patiënten zich bij de spoedafdeling aanmelden en aan de diagnostische criteria van sepsis beantwoorden. We verheugen ons op toekomstige studies die deze bevindingen zullen bewijzen."

"Deze studie moedigt ons aan en leidt het sepsis biomarker panel naar de volgende stap in onze klinische procedure," zei Ken Buechler, Ph.D., president en chief scientific officer van Biosite. "We zijn van plan om in het tweede kwartaal van 2007 een toekomstige klinische studie met meerdere centra te lanceren om de klinische bruikbaarheid van dit panel te bevestigen en de nodige gegevens te verzamelen om een aanvraag in te dienen bij de FDA."

De biomarkers in het panel, neutrofiele aan gelatinase verwante lipocalin (NGAL), c-reactieve proteïne (CRP) en macrofaag ontstekingsproteïne-3, werden uit 150 biomarkers geselecteerd die door het Biosite Discovery programma onderzocht werden. Het panel bevat het MultiMarker Index (TM) (MMX) Value-aspect dat eigendom is van Biosite en een algoritme gebruikt om een enkel kwantitatief resultaat te produceren van diverse gelijktijdige biomarker-metingen. Biosite is van plan het biomarker panel onder de productnaam Triage(R) Sepsis Panel op de markt te brengen.

Bij deze studie werden bloedstalen van ongeveer 1000 patiënten verzameld die zich op de spoedafdeling aanmeldden met indicaties en symptomen van sepsis. De stalen werden bij Biosite met een prototype toestel geanalyseerd. De inleidende bevindingen van de studie zijn:

  
  -- De studiegegevens zijn gebaseerd op stalen van eerste
    bloedafnamen en suggereren dat de test handig kan zijn voor de
    snelle beoordeling van patiënten.

  -- Het sepsis biomarker panel kan klinisch gebruikt worden bij de
    beoordeling van het risico in patiënten die zich in het
    ziekenhuis aanmelden en aan de diagnostische criteria van sepsis
    beantwoorden.

  -- Het sepsis biomarker panel presteerde beter als middel om risico
    te beoordelen dan markers in de literatuur, inclusief
    procalcitonine en C-reactieve proteïne.

Een webcast van de presentatie van dr Rivers is tot 26 april 2007 beschikbaar op de website van Biosite op www.biosite.com. Dr Rivers is consulent van Biosite.

Over het Triage Sepsis Panel

Het Triage Sepsis Panel is een snelle point-of-care test voor gelijktijdige metingen van MIP-3, CRP en NGAL om te helpen bij de beoordeling van het risico op sepsisontwikkeling binnen de 72 uur vanaf het moment dat patiënten zich bij de spoedafdeling aanmelden en aan de diagnostische criteria van sepsis beanwoorden. Biosite is van plan om in het tweede kwartaal van 2007 een validatiestudie met meerdere centra op te starten, MINDSET (MultiMarker Index voor de risicobeoordeling van Sepsis op de spoedafdeling) genaamd. De studie heeft tot doel gegevens te produceren om een aanvraag te kunnen indienen bij de US Food and Drug Administration (FDA). Het bedrijf is ook van plan later dit jaar CE marking aan te vragen voor het product.

Biosite is ook bezig met de beoordeling van andere potentiële producten in de sepsisafdeling, inclusief biomarker doelen die gebruikt kunnen worden bij de diagnose van geïnfecteerde patiënten. Biosite verzamelde ongeveer 4000 stalen van patiënten die gebruikt kunnen worden bij de studie van sepsis.

Over Biosite Incorporated

Biosite Incorporated is een toonaangevend biomedisch bedrijf dat proteomisch onderzoek commercialiseert voor de vooruitgang van medische diagnoses. De producten van het bedrijf dragen bij aan een betere gezondheidszorg door artsen te helpen bij de diagnose en risicobeoordeling van kritische ziekten en ziektebeelden. Triage(R)-producten van Biosite(R) voor snelle diagnoses worden gebruikt in meer dan 70 procent van ziekenhuizen in de VS en in meer dan 60 internationale markten. Ga voor meer informatie over Biosite naar www.biosite.com.

Buiten de historische informatie die hier vermeld wordt, zijn de verklaringen in dit persbericht op de toekomst gericht en is er sprake van bepaalde risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de toekomstige resultaten, prestaties of successen die in deze verklaringen vermeld of gesuggereerd worden. Buiten verklaringen die geen historische feiten zijn, zijn voorbeelden van op de toekomst gerichte verklaringen, maar niet uitsluitend, verklaringen die worden voorafgegaan met, worden gevolgd door of met woorden zoals: 'zal', 'denkt', 'zou', 'is van plan', 'hoopt op', 'verwacht', 'schat' of soortgelijke bewoordingen. Onder de op de toekomst gerichte verklaringen in dit persbericht vallen verklaringen betreffende de plannen van het bedrijf om MINDSET in het tweede kwartaal van 2007 op te starten, een studie met meerdere centra om de klinische bruikbaarheid van het Triage Sepsis Panel te valideren, de verwachting dat de resultaten van de MINDSET-studie zullen voldoen om een aanvraag voor het Triage Sepsis Panel in te dienen bij de FDA, de plannen van het bedrijf om later dit jaar CE marking aan te vragen voor het Triage Sepsis Panel, de marktbehoefte aan een snelle sepsistest, de potentiële bruikbaarheid van een sepsistest, het vermogen van het bedrijf om een gereguleerde vergunning voor een sepsistest te verkrijgen en het vermogen van het bedrijf om andere potentiële producten te ontwikkelen in de sepsisafdeling. Risico's en onzekerheden omvatten risico's die verband houden met het vermogen van het bedrijf om de MINDSET-studie op te starten en deze te voltooien binnen het verwachte tijdsbestek, risico's dat de resultaten van de MINDSET-studie niet overeenkomen met de aanvankelijke studie van het bedrijf, het vermogen van het bedrijf om het Triage Sepsis Panel op commerciële schaal te produceren of andere productiebeperkingen, potentiële contractgeschillen of patentconflicten, de beschikbaarheid van concurrerende producten van bedrijven met meer kapitaal en bedrijfsmiddelen, de mate waaraan onze producten en producten in ontwikkeling met succes ontwikkeld worden, aanvaarding door de markt en andere risico's in de klinische, onderzoeks- en ontwikkelingprocessen in het algemeen. Overige risico's die in aanmerking genomen dienen te worden, worden gedetailleerd beschreven in het meest recente jaarverslag van Biosite op formulier 10-K en andere verslagen ingediend bij de SEC. Het bedrijf wijst echter elk voornemen of elke verplichting af deze op de toekomst gerichte verklaringen te herzien. Kopieën van deze SEC-verslagen zijn verkrijgbaar bij de afdeling Investor Relations.

Biosite(R), Triage(R) en New Dimensions in Diagnosis(R) zijn geregistreerde handelsmerken van Biosite Incorporated. MultiMarker Index(TM) is een handelsmerk van Biosite Incorporated. Het logo van het bedrijf is een handelsmerk van Biosite Incorporated.

Website: http://www.biosite.com

BRON Biosite Incorporated