Biosite(R) Incorporated maakt de resultaten bekend over het eerste kwartaal van 2006

26 Apr, 2006, 16:24 BST Van Biosite Incorporated

SAN DIEGO, April 26 /PRNewswire/ --

Biosite(R) Incorporated (Nasdaq: BSTE) heeft vandaag de financiële resultaten bekendgemaakt over het eerste kwartaal van 2006. Het bedrijf gaf bovendien recente informatie over verscheidene onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten en kondigde aan dat de raad van bestuur een nieuwe terugkoop van maximaal US$50 miljoen aan gewone aandelen heeft goedgekeurd.

  
  Belangrijkste financiële resultaten

  - Inkomsten over het eerste kwartaal van 2006 bedroegen in totaal US$79,3
   miljoen, een stijging van 10 procent van US$71,8 miljoen in 
   vergelijking met dezelfde periode in 2005. Het bedrijf deed zijn 
   voordeel met de toegenomen groei van verschillende productverkopen 
   onder zijn BNP-producten, andere cardiovasculaire producten en de 
   productlijn voor het screenen op geneesmiddelen. De internationale 
   verkopen zijn in het eerste kwartaal van 2005 ook met 19 procent 
   gestegen.

  - De verwaterde winst per aandeel volgens GAAP bedroeg US$0,68 en de 
   non-GAAP verwaterde winst per aandeel bedroeg US$0,92. In vergelijking 
   met het eerste kwartaal van 2005 bedroeg de verwaterde winst per 
   aandeel US$0,76. Het bedrijf merkte op dat de inkomsten over het eerste 
   kwartaal in 2006 gunstig werden beïnvloed door de ontbinding van 
   bepaalde belastingverplichtingen ten gevolge van de recente voltooiing 
   van een IRS-controle van bepaalde voorgaande jaren met een stijging van 
   US$0,05 per verwaterd aandeel.

   In de non-GAAP resultaten over het eerste kwartaal van 2006 werd de 
   invloed van FAS 123R, een op aandelen gebaseerde betaling die verband 
   houdt met de kosten van een niet-contante op aandelen gebaseerde 
   beloning, zoals aandelenopties, niet meegeteld. Het bedrijf zal FAS 
   123R met ingang van 1 januari 2006 op aangepaste prospectieve wijze 
   toepassen. In de tabellen aan het einde van dit persbericht ziet u een 
   afstemming van de non-GAAP financiële resultaten op de financiële 
   resultaten volgens GAAP. Zie ook "Over non-GAAP financiële maatregelen" 
   hieronder.

  - Het bedrijfsresultaat volgens GAAP bedroeg over het eerste kwartaal 
   van 2006 US$18,5 miljoen. Op non-GAAP basis bedroeg het 
   bedrijfsresultaat in het eerste kwartaal US$24,6 miljoen. In dezelfde 
   periode van 2005 bedroeg het bedrijfsresultaat US$22,1 miljoen. 

  - Biosite heeft bovendien bekendgemaakt dat het bedrijf dit kwartaal de 
   terugkoop voltooide van ongeveer 576.000 aandelen van de uitstaande 
   gewone aandelen ter waarde van US$30 miljoen. Rekening houdend met de 
   contanten die werden gebruikt voor de voltooiing van deze terugkoop, 
   bedroegen de kasgelden en courante obligaties van Biosite op 31 maart 
   2006 in totaal US$131,2 miljoen, vergeleken met US$132,4 miljoen op 31 
   december 2005. In het eerste kwartaal van 2006 bedroeg de cashflow 
   van bedrijfsactiviteiten US$31,0 miljoen.

   Daarbij kondigde Biosite aan dat de raad van bestuur een programma voor 
   de terugkoop van maximaal US$50 miljoen aan gewone aandelen heeft 
   goedgekeurd en dit programma zal gedurende de komende 12 maanden worden 
   uitgevoerd. De timing van de terugkoop en het exacte aantal gewone 
   aandelen, dat teruggekocht zal worden, is afhankelijk van de heersende 
   marktomstandigheden, de liquiditeitspositie van het bedrijf en andere 
   factoren. De terugkopen onder dit programma zullen worden betaald uit 
   de eigen kasgelden van het bedrijf en zullen eventueel in de open 
   markt, in particuliere onderhandelingen, of door middel van financiële 
   derivaten en dergelijke arrangementen tot stand komen. 

Hieronder staan de financiële hoogtepunten met betrekking tot inkomsten en cashflow over de kwartalen eindigend op 31 maart 2006 en 2005:

    
  (US$ in duizenden) 
                   Drie maanden eindigend op
                    31/3/06    31/3/05  Verandering 
                                   in %

  Verkoop van Triage(R) BNP-test   $52.564    $49.771     6% 
  Overige cardiovasculaire producten  12.106     8.062    50%
  Overige producten          13.487    12.663     7%
  Totale productverkopen        78.157    70.496    11%
  Totale inkomsten           79.332    71.846    10%
   
  Cashflow uit bedrijfsactiviteiten  $30.996    $31.642    (2%) 
  Kasgelden gebruikt voor terugkoop  30.000      --
   
                    31/03/06   31/12/05  Verandering 
                                   in %
  Balans liquide middelen en 
   courante obligaties        $131.165   $132.412    (1%)

"Het jaar begon goed met een groei in al onze belangrijke productlijnen en met goede brutomarges en operationele marges," zei Kim Blickenstaff, voorzitter en CEO van Biosite. "In het eerste kwartaal hebben we onze BNP-franchise met succes verdedigd en realiseerden we een groei ten gevolge van een bezettingstoename en nieuwe aanpassingen van accounts. In de marktsegmenten met een hoge omzet maakten we een sterke groei mee in verkopen en plaatsingen van onze Triage BNP-test voor de Beckman Coulter immunoassaysystemen."

Nieuwe financiële gegevens

In een commentaar op de verwachtingen voor 2006 haalde het management van Biosite zijn vorige doelstelling aan van totaalinkomsten ter waarde van ongeveer US$318,0 miljoen. Het bedrijf verhoogde zijn doel met betrekking tot de non-GAAP verwaterde winst per aandeel van US$3,12 tot ongeveer US$3,34, en zijn doel met betrekking tot de verwaterde winst per aandeel volgens GAAP van US$2,14 tot ongeveer US$2,30.

Zie de Biosite Incorporated gegevens aan het einde van dit persbericht voor extra informatie betreffende de financiële gegevens van het bedrijf, een afstemming van de non-GAAP financiële gegevens op de financiële gegevens volgens GAAP en een beschrijving van bepaalde factoren die de werkelijke financiële resultaten van het bedrijf zouden kunnen beïnvloeden. Zie ook "Over non-GAAP financiële maatregelen" hieronder.

Naast de financiële resultaten biedt het bedrijf bovendien nieuwe informatie met betrekking tot onderzoek, regelgeving en processen:

  
  Nieuws over onderzoek en ontwikkeling
  - Biosite gaat in het eerste kwartaal van 2006 door met de verdere 
   ontwikkeling van een panel voor sepsis. Het bedrijf heeft verscheidene 
   veelbelovende markers geïdentificeerd die gebruikt zouden kunnen worden 
   op het panel zodat de prestaties kunnen worden verbeterd en intern 
   onderzoek zal doorgaan met het definiëren van de samenstelling van een 
   definitieve versie van het panel. Biosite streeft ernaar de toekomstige 
   klinische studies in de tweede helft van 2006 in te dienen bij de 
   regelgevende instantie.

  - Zoals eerder vermeld, in het eerste kwartaal van 2006, is Biosite een 
   overeenkomst aangegaan met Eli Lilly & Co om een proteïne C-test te 
   ontwikkelen die toegepast zal worden in verband met een klinisch 
   onderzoek dat gebruik maakt van een aangepaste therapiestrategie voor 
   Lilly's medicijn tegen ernstige sepsis, Xigris(R) (drotrecogin alfa 
   [geactiveerd]). Het klinische onderzoek zal naar verwachting in het 
   vierde kwartaal van 2006 van start gaan.

  Nieuws over regelgeving
  - Gedurende het eerste kwartaal is Biosite in gesprek getreden met de 
   U.S. Food and Drug Administration (FDA) betreffende de verwachte 
   voorlegging van aanvullende informatie wat betreft de lopende 
   PMA-aanvraag (Premarket Approval - aanvraag voorafgaand aan het in 
   de handel brengen) voor het Triage(R) Stroke Panel, dat nog in 
   afwachting is van de voorlegging van aanvullende informatie. Het 
   bedrijf blijft de aanvullende klinische gegevens analyseren die 
   werden verzameld nadat de eerste PMA-aanvraag werd ingediend, en het 
   bedrijf verzamelt andere informatie als antwoord op vragen van de FDA. 
   Het Triage Stroke Panel werd gedurende het derde kwartaal van 2005 in 
   verscheidene Europese landen op de markt gebracht.

  - Over de voortgang van de voorlegging van de 510(k) kennisgeving voor 
   het op de markt brengen van de antistoffen tegen myeloperoxidase 
   (MPO), meldt Biosite dat het de eerste reactie van de FDA heeft 
   ontvangen en dat het bedrijf in samenwerking met deze instantie wil 
   zorgen dat de aanvullende informatie gedurende het tweede kwartaal 
   van 2006 ingediend zal worden. Biosite streeft ernaar om halverwege 
   2006 van start te gaan met de Triage MPO-test en een tweede generatie 
   Triage Cardio Profiler(R) Panel met een MPO, een biomarker voor 
   ontstekingen in het vasculaire systeem, in de Verenigde Staten en 
   Europa.

  - In het eerste kwartaal van 2006 heeft het bedrijf een 510(k) 
   kennisgeving ingediend voor een geplande marktgang van een nieuw 
   Triage TOX Drug Screen Panel, waaronder methadone. Met behulp van 
   het verbeterde Triage TOX Drug Screen Panel kan een arts op een 
   eerstehulpafdeling binnen ongeveer 15 minuten testen op de 
   aanwezigheid van 10 veelvoorkomende geneesmiddelen die overgedoseerd 
   of verkeerd gebruikt werden.

  Nieuws over processen
  - Het lopende patentproces van het bedrijf met Roche Diagnostics en 
   verscheidene aangesloten ondernemingen, beide in de Amerikaanse 
   arrondissementsrechtbanken van het zuidelijke district van 
   Californië en het zuidelijke district van Indiana, blijven onderhevig 
   aan een eerder aangekondigd uitstel tot het einde van april 2006. 
   Indien de partijen niet tot een wederzijds acceptabele oplossing kunnen 
   komen, is het aannemelijk dat de processen in beide rechtbanken worden 
   hervat. In maart 2006 is een van de twee patenten waar Roche zich 
   tegenover Biosite tegen verzet, U.S. Patent 4.816.224, verlopen.

Over Biosite(R) Incorporated

Biosite Incorporated is een toonaangevend biomedisch bedrijf dat proteomisch onderzoek commercialiseert voor de verbetering van het stellen van medische diagnoses. De producten van het bedrijf dragen bij aan de verbeteringen in de medische zorg door artsen te helpen bij het stellen van een diagnose bij ernstige ziekten en aandoeningen. De snelle diagnostiek van Biosites Triage(R) wordt gebruikt in meer dan 50 procent van de Amerikaanse ziekenhuizen en in meer dan 60 internationale markten. Voor meer informatie over Biosite kunt u terecht op www.biosite.com.

Teleconferentie voor investeerders

Biosite zal een teleconferentie voor investeerders organiseren om de financiële resultaten en de voortgang van onderzoek en ontwikkeling te bespreken. De teleconferentie zal vandaag, 24 april 2006, om 1:30 p.m. (PDT), plaatsvinden. Een live webcast van de teleconferentie kunt u beluisteren via het internet op www.biosite.com. Het telefoonnummer voor bellers uit de Verenigde Staten en voor internationale bellers is +1-617-614-4076. De code voor de teleconferentie voor de live teleconferentie is 91493864. De teleconferentie zal gedurende minstens 21 dagen op onze website worden gearchiveerd. Het telefoonnummer voor de herhaling is +1-888-286-8010. Internationale bellers kunnen bellen naar +1-617-801-6888. De code voor de teleconferentie is 34509395.

Over de non-GAAP financiële maatregelen

Dit persbericht bevat financiële resultaten en gegevens, waarbij de gevolgen van FAS 123R, een op aandelen gebaseerde betaling, die verband houden met een op aandelen gebaseerde beloning, buiten beschouwing worden gelaten, wat niet in overeenstemming is met de Amerikaanse administratieve verantwoordings- en verslaggevingsprincipes (GAAP). Het bedrijf denkt dat deze non-GAAP financiële maatregel zinvolle aanvullende informatie biedt aan zowel management en investeerders, dat deze informatie indicatief is voor de belangrijkste bedrijfsresultaten van het bedrijf en dat deze de vergelijking van de bedrijfsresultaten over verslagperioden zal vergemakkelijken. Het bedrijf gebruikt deze non-GAAP maatregel zowel voor de evaluatie van zijn financiële resultaten als voor andere doeleinden, zoals intern resource management, plannen en prognosticeren. Deze non-GAAP maatregel mag niet op zichzelf of als vervanging van de financiële resultaten en gegevens volgens GAAP worden beschouwd. Aannames met betrekking tot de waardering van op aandelen gebaseerde beloning en de timing van gebeurtenissen, zoals de uitgiften van nieuwe op aandelen gebaseerde beloningen en de realisatie van belastingvoordelen, kunnen afwijken van de werkelijke resultaten. Voor meer informatie kunt u de gegevenstabel aan het einde van dit bericht raadplegen.

In dit persbericht staan op de toekomst gerichte verklaringen waarbij sprake is van risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de toekomstige resultaten, prestaties of successen. Voorbeelden van op de toekomst gerichte verklaringen zijn financiële doelstellingen en groeidoelstellingen en ze bevatten bovendien, maar niet uitsluitend, verklaringen die worden voorafgegaan met, worden gevolgd door of met woorden zoals: 'zal', 'denkt', 'zou', 'is van plan', 'hoopt op', 'plant', 'verwacht', 'schat', of soortgelijke bewoordingen. Onder de op de toekomst gerichte verklaringen in dit persbericht vallen verklaringen betreffende de verwachte financiële prestaties van het bedrijf voor het fiscale jaar 2006, zoals verwachte inkomsten en winst per aandeel; de plannen van het bedrijf om aanvullende informatie in te dienen bij de FDA over de Triage Stroke Panel en MPO-testen en panels; het vermogen van het bedrijf op de geplande tijdstippen nieuwe producten te lanceren; het vermogen van het bedrijf panels van biomarkers voor sepsis te bepalen en om met klinische onderzoeken te beginnen voor een potentieel sepsispanel in 2006; en het vermogen van het bedrijf de ontwikkeling van een diagnostische test voor nieraandoeningen te voltooien. Er zijn ook nog andere op de toekomst gerichte verklaringen in dit persbericht betreffende het uitstel van het proces tussen Biosite en Roche Diagnostics. Het is mogelijk dat de besprekingen tussen Biosite en Roche niet tot een schikking zullen leiden van beide in behandeling zijnde zaken en dat een eventuele schikking, indien er tot een schikking wordt gekomen, niet onder gunstige voorwaarden zal zijn. Risico's en onzekerheden omvatten risico's die verband houden met Biosites vermogen met de geplande klinische onderzoeken te beginnen en deze te voltooien; Biosites vermogen op gepaste wijze en binnen de toegestane tijd te reageren op de vragen van de FDA met betrekking tot de in behandeling zijnde PMA-aanvraag voor het Triage Stroke Panel; Biosites vermogen de ontwikkeling van een bruikbare proteïne C-test te voltooien; Biosites vermogen de vereiste toestemming te verkrijgen en andere marktactiviteiten te voltooien die benodigd zijn voor het lanceren van nieuwe producten zoals op dit moment gepland, waaronder de Triage Stroke Panel, MPO-test en -panel, de Triage TOX Drug Screen plus MTD Panel en een Proteïne C-test; Biosites vermogen om nieuwe producten op effectieve wijze te promoten en de marktacceptatie van deze nieuwe producten te bewerkstelligen; de voortdurende groei van de BNP-markt in het algemeen, waaronder de markt van de medische praktijken; en andere risico's die nauw verwant zijn met de aan verandering onderhevig zijnde marktomstandigheden en de gevolgen van de concurrentie met bedrijven die over meer kapitaal en bedrijfsmiddelen beschikken. Biosite zal bovendien met de risico's geconfronteerd worden die verband houden met het proces tussen het bedrijf en Roche Diagnostics Corporation en bepaalde aangesloten ondernemingen (samen "Roche"); het zij dat Biosite de claim tegen Roche met succes zal kunnen handhaven, het zij dat Biosite de claims van Roche tegen het bedrijf met succes zal kunnen verdedigen, en het zij dat het proces zal leiden tot een aanzienlijke verlegging van prestaties door management en wetenschappelijk personeel van Biosite en/of de kosten van fondsen die de huidige schattingen van het bedrijf overschrijden. Overige risico's die in overweging genomen dienen te worden, worden gedetailleerd beschreven in het meest recente jaarverslag van het bedrijf op formulier 10-K en in andere verslagen ingediend bij de SEC. Het bedrijf wijst echter ieder voornemen of verplichting af deze op de toekomst gerichte verklaringen te herzien. Kopieën van de SEC-verslagen van het bedrijf zijn verkrijgbaar via de afdeling Investor Relations of via de website van het bedrijf.

Biosite(R), Cardio Profiler(R), Triage(R) en New Dimensions in Diagnosis(R) zijn geregistreerde handelsmerken van Biosite Incorporated.

  
              Biosite Incorporated
  Ongecontroleerd overzicht van inkomensgegevens - volgens GAAP
  (in duizenden, met uitzondering van de bedragen per aandeel en marges)
             (Alle bedragen zijn US$)

                      Drie maanden eindigend op
                           31 maart 
                     2006    2005  Verandering 
                                 in %
  Totale inkomsten:
    Verkoop producten        $78.157  $70.496    11%  
    Contractinkomsten         1.175   1.350   (13%)
     Totale inkomsten        79.332   71.846    10%
  
  Brutomarge op
   productverkopen             70%    71%
  
  Bedrijfskosten:
    Verkoopkosten
    producten            23.105   20.240    14%
    Verkoop, algemene en
    administratieve kosten      23.966   18.557    29%
    Onderzoek en
    ontwikkeling           13.698   10.768    27%  
    Licentie- en patent-
    geschillen              41    209   (80%) 
     Totale operationele
      kosten            60.810   49.77    22%
  
  Bedrijfsresultaat          18.522   22.072   (16%)
  
  Bedrijfsresultaat als
   % van totale inkomsten         23%    31%
  
  Rente en overige
   inkomsten, netto           1.248     59   2015%
  
  Inkomsten voor
   voorziening voor inkomsten-
   belastingen             19.770   22.131   (11%)
  
  Voorziening voor inkomsten-
   belastingen             (7.213)  (8.339)   (14%)
  
  Nettowinst             $12.557  $13.792    (9%)
  
  Verwaterde winst per
   aandeel               $0,68   $0,76   (11%) 
  
  Verwaterde aandelen gebruikt
   voor het berekenen van het 
   bedrag per aandeel         18.601   18.226
  
  Op aandelen gebaseerde beloningskosten voor
   aandeelhouders en het werknemersplan voor het 
   aankopen van aandelen vastgelegd volgens 
   FAS 123R voor lopende activiteiten:
  
  Kosten van productverkoop       $222    $--
  Verkoop, algemene en
   administratieve kosten        4.022     --
  Onderzoek en
   ontwikkeling             1.810     --     
    Subtotaal             $6.054    $--     
  Belasting (Voordeel)/Voorziening   (1.639)    --
    Totaal              $4.415    $--
                Biosite Incorporated
     Ongecontroleerd overzicht van winst- en verliesrekening - non-GAAP
    (in duizenden, met uitzondering van de bedragen per aandeel en marges)

  OPMERKING: Bij de non-GAAP resultaten is de invloed van FAS 123R, die 
  verband houdt met de kosten van een niet-contante op aandelen gebaseerde 
  beloning, niet inbegrepen
  
                      Drie maanden eindigend op
                           31 maart 
                     2006    2005  Verandering 
                                 in %
  Totale inkomsten:
    Productverkopen         $78.157  $70.496    11%  
    Contractinkomsten         1.175   1.350   (13%)
     Totale inkomsten        79.332   71.846    10%
  
  Brutomarge op
   productverkopen             71%    71%
  
  Bedrijfskosten:
    Kosten van
    productverkopen         22.883   20.240    13%
    Verkoop, algemene en
    administratieve kosten      19.944   18.557    7%
    Onderzoek en
    ontwikkeling           11.888   10.768    10%  
    Licentie- en patent-
    geschillen              41    209   (80%) 
     Totale operationele
      kosten            54.756   49.774    10%
  
  Bedrijfsresultaat          24.576   22.072    11%
  
  Bedrijfsresultaat als
   % van totale inkomsten        31%     31%
  
  Rente en overige
   inkomsten, netto          1.248      59   2015%
  
  Inkomsten voor
   voorziening voor inkomsten-
   belastingen            25.824    22.131    17%
  
  Voorziening voor inkomsten-
   belastingen            (8.852)   (8.339)    6%
  
  Nettowinst            $16.972   $13.792    23%
  
  Verwaterde winst per
   aandeel              $0,92    $0,76    21% 
  
  Verwaterde aandelen gebruikt
   voor het berekenen van 
   het bedrag per aandeel      18.493    18.226     
                 Biosite Incorporated
        Ongecontroleerde afstemming van geconsolideerde
         winst- en verliesrekeningen - Non-GAAP 
      op geconsolideerde winst- en verliesrekeningen - GAAP
   (in duizenden, met uitzondering van de bedragen per aandeel en marges)

            Drie maanden eindigend op  Drie maanden eindigend op
                31 maart 2006        31 maart 2005
             Non-GAAP  Aanp.  GAAP   Non-GAAP Aanp. GAAP
  
  Totale inkomsten:
    Productverkopen  $78.157   $--  $78.157  $70.496  $-- $70.496
    Contract-
    inkomsten     1.175   --   1.175   1.350  --  1.350
     Totale 
      inkomsten   79.332   --  79.332   71.846  --  71.846
  
  Brutomarge op
   productverkopen     71%   (1%)   70%    71%  0%   71%
  
  Bedrijfskosten:
    Kosten van
    productverkopen  22.883   222[a] 23.105   20.240  --  20.240
    Verkoop,
    algemeen en
    administratief  19.944  4.022[a] 23.966   18.557  --  18.557
    Onderzoek en
    ontwikkeling   11.888  1.810[a] 23.698   10.768  --  10.768
    Licentie- en
    patent-
    geschillen      41   --    41    209  --   209
     Totale
      operationele
      kosten     54.756  6.054  60.810   49.774  --  49.774
  
  Bedrijfsresultaat   24.576 (6.054)  18.522   22.072  --  22.072
  
  Bedrijfsresultaat als
   % van totale inkomsten  31%   (8%)   23%    31%  0%   31%
  
  Rente en overige
   inkomsten, netto   1.248   --   1.248     59  --    59
  
  Inkomsten voor 
   voorziening voor
   inkomstenbelastingen 25.824 (6.054)  19.770   22.131  --  22.131
  
  Voorziening voor
   inkomstenbelastingen (8.852) 1.639[a] (7.213)  (8.339)  --  (8.339)
  
  Nettowinst      $16.972 $(4.415) $12.557  $13.792  $-- $13.792
  
  Verwaterde winst/verlies
   per aandeel      $0,92 $(0,24)  $0,68   $0,76  $--  $0,76
  
  Verwaterde aandelen
   gebruikt voor
   het berekenen van het 
   bedrag per aandeel  18.493   108  18.601   18.226  --  18.226
  
  [a] - Aanpassingen om non-GAAP financiële maatregelen uit te sluiten van 
     FAS 123R, die verband houden met de kosten van niet-contante op 
     aandelen gebaseerde beloning, beginnend in het eerste kwartaal van 
     2006                Biosite Incorporated
               Ongecontroleerde balans
                 (in duizenden)
  
                      31 maart 2006  31 december 2005
                     Ongecontroleerd
  Activa
    Kasgelden, contanten & 
    courante obligaties          $131.165      $132.412
    Debiteuren                31.070       30.303
    Voorraden                33.089       32.627
    Overige lopende activa          8.173       9.422
     Totale lopende activa        203.497      204.764
  
    Gebouwen, apparatuur en
    gehuurd bezit, netto          153.304      151.018  
    Patent- en licentierechten, netto     4.422       4.764
    Overige activa              8.863       7.380
     Totale activa            $370,086      $367,926
   
  Passiva en aandelenvermogen
    Lopende passiva             $46.974      $39.104
    Langetermijn passiva           12.139       13.457	
    Aandelenvermogen            310.973      315.365
     Totale passiva en
      aandelenvermogen          $370.086      $367.926


  
                 Biosite Incorporated
                 Financiële gegevens
        (in duizenden, met uitzondering van de bedragen per aandeel, 
                marges en percentages)

De financiële gegevens hieronder tonen een geschatte waarde gebaseerd op informatie die per 24 april 2006 beschikbaar was. De toekomstige prestaties van het bedrijf en de financiële resultaten zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, en de werkelijke resultaten zouden aanzienlijk kunnen verschillen van de gegevens die hieronder worden gegeven. Een aantal van de factoren die de werkelijke financiële resultaten van het bedrijf zouden kunnen beïnvloeden worden hierboven genoemd in de sectie met de kop "Op de toekomst gerichte verklaringen" en in de verslagen die het bedrijf heeft ingediend bij de SEC. Het bedrijf voelt zich niet verplicht de hieronder getoonde gegevens te herzien.

  
                   Drie maanden eindigend op 30 juni 2006
                   Non-GAAP           GAAP 
                   Schatting  Aanpassingen(a) Schatting
  
  Verkoop BNP-producten        $50.000     --     $50.000   
  Totale productverkopen       $76.000     --     $76.000
  
  Totale inkomsten          $77.500     --     $77.500
  
  Internationale verkopen % van totale
   verkopen               14,5%    --       14,5%
  
  Bruto marge van productverkopen    70,0%   (1,0%)(b)    69,0%
  
  Bedrijfskosten (excl. 
   verkoopkosten) % van inkomsten    40,5%    8,5% (b)    49,0%
  
  Bedrijfsresultaat als % van totale
   inkomsten               29,0%   (9,5%)(b)    19,5%
  
  Verwaterde winst per aandeel     $0,80   $(0,28) (b)    $0,52
  
  Belastingtarief inkomsten       37,8%    4,0% (b)    41,8%
  
  Cashflow uit bedrijfsactiviteiten  $20.000     --     $20.000                     Jaar eindigend op 31 december 2006
                   Non-GAAP           GAAP 
                   Schatting  Aanpassingen(a) Schatting
  
  Verkoop BNP-producten       $201.000     --     $201.000   
  Totale productverkopen       $313.000     --     $313.000
  
  Totale inkomsten          $318.000     --     $318.000
  
  Internationale verkopen % van totale
   verkopen               14,5%    --       14,5%
  
  Bruto marge van productverkopen    69,5%   (1,0%)(b)    68,5%
  
  Bedrijfskosten (excl. 
   verkoopkosten) % van inkomsten    40,0%    8,0% (b)    48,0%
  
  Bedrijfsresultaat als % van totale
   inkomsten               29,0%   (9,0%)(b)    20,0%
  
  Verwaterde winst per aandeel     $3,34   $(1,04) (b)    $2,30
  
  Belastingtarief inkomsten       37,0%    3,0% (b)    40,0%
  
  Cashflow uit bedrijfsactiviteiten  $85.000     --     $85.000 
  
  (a) Deze aanpassingen brengen de non-GAAP financiële gegevens van het 
    bedrijf in overeenstemming met de financiële gegevens volgens GAAP 
    voor het volgende kwartaal en het hele jaar 2006. Zie de sectie met 
    de kop "Over non-GAAP financiële maatregelen" hierboven.

  (b) Dit getuigt van de geschatte niet-contante beloningen die zijn toe te 
    schrijven aan de op aandelen gebaseerde beloningen, waaronder 
    aandelenopties en plannen waarbij werknemers aandelen kunnen kopen en 
    hun geschatte invloed op de inkomstenbelastingen en verwaterde 
    aandelen gebruikt bij het berekenen van EPS.               Biosite Incorporated
            Geselecteerde productgegevens
      (in duizenden, met uitzondering van marges en percentages)
  
  Verkopen per product:
                 K1 2005 K2 2005 K3 2005 K4 2005 K1 2006
  Triage(R) Drugs of Abuse    
   Producten          $10.283 $11.341 $12.408 $11.018 $11.547
  Triage Cardiac Panel      5.985  6.439  7.142  6.629  6.616
  Triage BNP-testen       49.771  49.058  43.892  46.893  52.564
  Triage Profiler-producten    1.946  2.226  2.852  3.465  4.036
  Triage D-Dimer-test        131   481   757  1.489  1.417
  Triage Parasite Panel       255   283   355   269   286
  Triage C. difficile Panel    1.349  1.377   942   988  1.029
  Triage Meter           776   693   538   724   625
  Triage Stroke Panel (EU)      --    --    2    15    37
    Totale productverkopen   $70.496 $71.898 $68.888 $71.490 $78.157

  
  Internationale verkopen:
                 K1 2005 K2 2005 K3 2005 K4 2005 K1 2006
  Internationale verkopen als % van
   totale verkopen         13%   12%   12%   13%   14%
  BNP internationale verkopen als
   % van BNP totale verkopen    10%    9%    9%   10%   11% 
  
  
  Marge per producttype (a),
   (b):
                 K1 2005 K2 2005 K3 2005 K4 2005 K1 2006
  Triage Drugs of Abuse
   Productlijn           82%   78%   82%   81%   79%
  Triage Cardiovascular
   Productlijn (incl. BNP)     72%   69%   69%   70%   71%
  
  (a) Niet alle producten worden genoemd bij deze marges. De Triage Meter, 
    Triage Micro Productlijn en Triage Stroke Panel worden niet genoemd.
  (b) Hierbij wordt de invloed van FAS 123R, die verband houdt met de 
    kosten van niet-contante op aandelen gebaseerde beloningen, beginnend 
    in het eerste kwartaal van 2006, meegerekend.

Website: http://www.biosite.com

BRON Biosite Incorporated