BNG draagt Theo Bovens en Jan Nooitgedagt voor als lid RvC

03 Apr, 2012, 12:20 BST Van BNG

DEN HAAG, Nederland, April 3, 2012 /PRNewswire/ --

De Raad van Commissarissen van BNG zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van 23 april 2012 voorstellen de heren Theo Bovens en Jan Nooitgedagt te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen.

De heer drs. T.J.F.M. Bovens (1959) is sinds 2011 Commissaris van de Koningin in de provincie Limburg. Hij studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en werkte van 1983 tot 1989 bij het CDA in Den Haag. In 1989 trad hij in dienst van de Universiteit Maastricht en van 1994 tot 2003 was hij wethouder Sociale en Economische Zaken en locoburgemeester van de gemeente Maastricht. Van 1996 tot 2002 was hij tevens voorzitter van de VNG-commissie Sociale Zaken. In 2003 werd hij vicevoorzitter en in 2005 voorzitter van het College van Bestuur van de Open Universiteit. In 2006 werd hij benoemd tot kroonlid en lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad.

De heer drs. J.J. Nooitgedagt RA (1953) is sinds 2009 Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur van AEGON N.V. Hij studeerde economie en accountancy aan de Universiteit van Groningen en werkte van 1977 tot 1980 als accountant bij een voorganger van PricewaterhouseCoopers. In 1980 trad hij in dienst bij Ernst & Young waar hij in 1989 werd benoemd tot partner. In de periode van 1992 tot 2000 vervulde hij een sleutelrol in het ontwikkelen van de adviespraktijk van Ernst & Young op het gebied van fusies en overnames. Van 2000 tot 2009 was hij achtereenvolgens Chairman van Ernst & Young's divisie Financial Services in Nederland en Managing Partner voor Nederland en België en lid van het Executive Committee voor Europa, het Midden-Oosten, India en Afrika.

BNG

BNG is de handelsnaam van de NV Bank Nederlandse Gemeenten. BNG zorgt sinds 1914 voor lage financieringskosten van publieke taken. De belangrijkste diensten van de bank zijn kredietverlening, betalingsverkeer, vermogensbeheer, advies en gebiedsontwikkeling.

BRON BNG