Brattle: Fusie Nuon-Essent schadelijk voor concurrentie in elektriciteit

20 Jun, 2006, 13:48 BST Van The Brattle Group

BRUSSEL, België, June 20 /PRNewswire/ --

De Brattle Group heeft een rapport gepubliceerd waarin de concurrentie-impact van mogelijke productiefusies in Nederland wordt geanalyseerd. In het rapport, geschreven op verzoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, wordt gesteld dat een fusie tussen Nuon en Essent zeer schadelijk zou zijn voor de Nederlandse consumenten door het stijgen van de groothandelsprijzen voor energie tot ongeveer 4 euro per Megawattuur. Het tegengaan van de concurrentieschade van de fusie zou een desinvestering van 4.000 MW van de opgewekte capaciteit betekenen. De fusie zou tevens de concurrentie in de doorverkoop van energie naar huishoudens schaden, waardoor verdere belangrijke stappen genomen zouden moeten worden.

In het rapport van de Brattle Group werd bijzondere nadruk gelegd op de vraag of de concurrentie van uit Duitsland of België naar Nederland geïmporteerde elektriciteit de marktkracht van een gefuseerde Nederlands nutsbedrijf zou inperken. Brattle concludeerde dat de huidige importcapaciteit niet voldoende import toestaat -- de Nederlandse markt blijft nationaal gericht. Om een grotere "regionale" energiemarkt te creëren moet er in belangrijke mate geïnvesteerd worden in nieuwe grensoverschrijdende contacten en is er ten minste 3.000 MW en misschien wel tot 6.000 MW aanvullende capaciteit nodig.

De Brattle Group schat dat een dergelijke investering de Nederlandse piekprijzen van meer dan 10 euro/MWh zou verlagen. Het rapport onderschrijft het huidige Regionale Initiatief van de Europese Toezichthouders Groep en roept op tot grotere regionale samenwerking tussen eigenaren van transmissiesystemen (Transmission System Operators).

De Brattle Group levert adviesdiensten en expertverklaringen op het gebied van economie, financiën en regelgeving aan ondernemingen, juridische bedrijven en overheidsvertegenwoordigingen in de hele wereld. Onze hoofdrolspelers zijn internationaal erkende experts en we hebben sterke relaties met toonaangevende universiteiten en gediplomeerde specialisten in de sector wereldwijd. De Brattle Group heeft kantoren in Brussel, Londen, Cambridge, Massachusetts, San Francisco en Washington D.C. Meer informatie kunt u vinden op www.brattle.com.

Opmerkingen voor redacties

1. Het onderzoek werd ondernomen voor de Nederlandse Mededingingsautoriteit of NMa. Zie www.nmanet.nl

2. NMa heeft het onderzoek van de Brattle Group gepubliceerd als onderdeel van een consultatiedocument over fusies op de Nederlandse toevoersector van elektriciteit (voor de Engelse versie zie http://www.nmanet.nl/engels/home/News_and_publications/News_and_press_release s/News_2006/06-18_consult_mergers_energy.asp; voor de Nederlandse versie zie http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persber ichten/Persberichten_2006/06-18_marktafbakening_energie.asp).

3. Het Regionale Initiatief van de Europese Toezichthouders is een set voorstellen van de Europese Toezichthouders Groep voor Elektriciteit en Gas (ERGEG) om concurrerende energiemarkten in Europa te ontwikkelen door het verbeteren van regionale samenwerking (zie persberichten en feiten van ERGEG op http://www.ergeg.org/portal/page/portal/ERGEG_HOME/ERGEG_DOCS/PRESS_RELEASES/ PR-06-05_ERGEG_LAUNCH-OF-RI%20_2006-02-27.DOC). De Nederlandse, Belgische en Franse toezichthouders hebben een 'routekaart' naar een verbeterde marktintegratie ontwikkeld, zie http://www.dte.nl/engels/news_publications/pressreleases/belgian_french_and_d utch_energy_reegulators_publish_roadmap.asp

4. Eigenaren transmissiesystemen (Transmission System Operators) zijn de bedrijven die de elektriciteitstransmissiesystemen voor de lange afstand bezitten en beheren. TenneT in Nederland (www.tennet.nl), Elia in Belgie (www.elia.be), E.On Netz (http://www.eon-netz.com) en RWEtransportnetzstrom in Duitsland (http://www.rwetransportnetzstrom.com).

Website: http://www.brattle.com

BRON The Brattle Group