Brexit leidt tot toename faillissementen met 2.5% in België

24 Jun, 2016, 13:51 BST Van Atradius N.V.

NAMEN, België, June 24, 2016 /PRNewswire/ --

Bij een opkomst van 72% procent heeft een kleine meerderheid van de Britten gisteren met 52% procent gestemd voor uittreding uit de Europese Unie. Naar aanleiding van een onderzoek naar de gevolgen van de Brexit door Atradius, voorspelt de kredietverzekeraar dat:

  • Op korte termijn de Brexit gematigde negatieve effecten op de Belgische economie heeft, onder meer door een dalend vertrouwen onder consumenten en investeerders 
  • De Brexit zal leiden tot een stijging van het aantal faillissementen met 2.5% in België. 

     (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150513/743985 )

Het Verenigd Koninkrijk is zonder twijfel één van de belangrijkste handelspartners van België. Impact op verschillende Belgische sectoren ligt dan ook voor de hand.

Korte-termijneffecten Brexit 

De Brexit heeft uiteindelijk ook gevolgen voor de Belgische economie, omdat op termijn handelsbelemmeringen ontstaan tussen België en het Verenigd Koninkrijk. Atradius denkt dat het bbp in het Verenigd Koninkrijk hierdoor tegen 2030 tussen 2 en 8 procent zal dalen. Tot 2018 blijft het Verenigd Koninkrijk echter toegang houden tot de Europese interne markt. Op de kortere termijn zijn de gevolgen vooral merkbaar in het sentiment van bedrijven en huishoudens. Zo ligt een waardedaling van het Britse pond voor de hand, waardoor de waarde van de Belgische investeringspositie afneemt en investeerders terughoudender worden.

Het Belgische bedrijfsleven krijgt mogelijk ook last van onzekerheid over de uitkomst van het onderhandelingsproces dat met de EU wordt gestart. Dit kan zich op korte termijn vertalen in hogere risicopremies op bedrijfsleningen. De Britse uittreding heeft waarschijnlijk ook negatieve gevolgen voor het sentiment van de Belgische consument. Of dit tot lagere bestedingen zal leiden, is nu echter moeilijk in te schatten.

Lichte stijging faillissementen 

De macro-economische schade van de Brexit blijft vooralsnog beperkt. Zo verwacht Atradius een lichte toename van faillissementen in de landen die het meest met het Verenigd Koninkrijk zijn verweven. "Waarschijnlijk zal door de Brexit het aantal faillissementen in België in 2018 ongeveer 2,5% hoger uitvallen. Deelsectoren van de Belgische economie en dan voornamelijk de chemie, de textielindustrie en de leveranciers van transportuitrusting , zullen hiervan vanwege hun afhankelijkheid van export naar het Verenigd Koninkrijk meer last hebben dan andere sectoren", vertelt Christophe Cherry, Country Director van Atradius België en Luxemburg.

Ook kansen 

"Naast kosten biedt de Brexit echter ook kansen voor Belgische bedrijven. Buitenlandse bedrijven die vrije toegang willen hebben tot de Europese markt, zullen hun blik verleggen naar het Europese vasteland. België kan hiervan profiteren door een deel van deze investeringen naar zich toe te trekken. Zo is België vanwege haar hoogwaardige IT-infrastructuur en hoogopgeleide beroepsbevolking gunstig gepositioneerd om zakelijke en financiële dienstverlening aan te trekken", zegt Andreas Tesch, Chief Market Officer van Atradius. "In het Verenigd Koninkrijk kende de economie in het eerste kwartaal van 2016 een gematigde groei van 0,4 procent. Vooruitlopend op een Brexit is de wisselkoers gedaald ten opzichte van alle primaire valuta's. Voor de nabije toekomst verwachten we dan ook geen belangrijke veranderingen. Handelsovereenkomsten moeten uiteraard worden aangepast, maar op korte termijn zal de internationale handel doorgaan en zullen bedrijven profiteren van een lagere wisselkoers",

Over Atradius  

Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso via strategische aanwezigheid in 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 200 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico's die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de leidende verzekeraars in Spanje en een wereldleider op het gebied van kredietverzekering.

http://www.atradius.be    

BRON Atradius N.V.