Brunel op koers naar groei omzet en winst

11 Nov, 2004, 07:45 GMT Van Brunel International NV

AMSTERDAM, November 11 /PRNewswire/ -- De directie van Brunel International stelt er prijs op onderstaand een korte toelichting te geven op de financiële resultaten tot en met september 2004.

Brunel International realiseerde over de eerste negen maanden van 2004 ruim 20% stijging van de omzet en de marge ten opzichte van 2003. De overheadkosten namen licht toe, waardoor in verhouding de EBIT fors verbeterde.

De bruto marge als percentage van de omzet was, net zoals in 2003, gemiddeld over alle activiteiten ruim 22%.

Het aantal directe medewerkers van Brunel groeide wereldwijd van 3.600 ultimo derde kwartaal 2003 naar 4.200 in 2004.

Brunel International kent drie kernregio's, te weten Brunel Nederland, Brunel Duitsland en Brunel Energy. Deze drie regio's droegen alle bij aan de verbetering van het resultaat.

Brunel Nederland: de detacheringsmarkt voor hoogopgeleide specialisten toont over het algemeen nog geen structureel herstel. Brunel Nederland kende over de eerste drie kwartalen een lichte groei van omzet en marge ten opzichte van 2003.

De technische sector heeft sinds het tweede kwartaal een serieus groeipad gevonden. De voorzichtige opleving van de ICT-markt in 2003 heeft zich echter niet gecontinueerd in 2004.

In verband met het blijvend slechte detacheringsklimaat in de sector sociale diensten heeft de directie van Brunel de beslissing genomen het gespecialiseerde bedrijfsonderdeel Van Kesteren van Vliet te liquideren. De kosten die hiermee gemoeid zijn (ca. EUR 1 miljoen) zullen volledig in het lopende boekjaar worden genomen.

Brunel Energy: de detacheringsmarkt in de internationale olie- en gasindustrie bleef ook in het derde kwartaal sterk. Brunel Energy groeide in het derde kwartaal aanzienlijk in vergelijking met vorig jaar, zowel in omzet als in marge. De sterke marktpositie van Brunel Energy in combinatie met de onverminderd grote vraag naar olie en de hoge olieprijs zijn indicatoren dat de markt voor professional staffing groeimogelijkheden zal blijven bieden.

Brunel Duitsland: de groei in de markt voor technische detachering en consultancy die we constateerden over de eerste zes maanden continueerde zich in het derde kwartaal. Tot en met deze periode groeide Brunel Duitsland sterk in omzet en fors in marge. De opleving in de Duitse markt is eind vorig jaar ingezet en duurt inmiddels bijna een jaar, hetgeen duidt op structurele mogelijkheden voor verdere groei.

De directie van Brunel verwacht dat de netto winst over het tweede halfjaar hoger zal zijn dan over de eerste zes maanden waarin een winst van EUR 2,8 miljoen werd gerealiseerd. Hierin is rekening gehouden met de eerder genoemde liquidatiekosten van Brunel VKVV.

www.brunel.nl

Brunel International NV is een internationale zakelijke dienstverlener gespecialiseerd in de flexibele inzet van kennis en capaciteit, in de gebieden energy, ict, engineering, legal, finance en insurance & banking. Zij doet dit door middel van Consultancy, Detachering en Recruitment. Brunel is sinds haar oprichting in 1975 uitgegroeid tot een internationaal concern met circa 4.000 medewerkers en een jaaromzet van ruim EUR 200 miljoen, en is genoteerd aan Euronext Amsterdam N.V.

BRON Brunel International NV