Burgers en bedrijfsleven in de rij voor zonne-energie

10 Apr, 2009, 09:08 BST Van SolarPlaza

ROTTERDAM, Nederland, April 10 /PRNewswire/ --

- Nederlandse overheid laat kansen zonne-energie liggen

De Nederlandse overheid laat kansen liggen als het gaat om zonne-energie. Op 6 april ging de nieuwe subsidie regeling van start. Zowel burgers als bedrijven hebben boven verwachting hun belangstelling getoond maar velen vissen vanaf nu achter het net. Niet alleen voor grotere projecten maar ook voor de woningeigenaren is de subsidiepot zo goed als leeg.

De Nederlandse overheid stelde de grens voor het jaar 2009 op 20 Megawatt aan geïnstalleerd vermogen. Dat is ongeveer 780 tennisvelden vol zonnepanelen en gelijk aan wat er in Duitsland in twee dagen aan vermogen wordt geïnstalleerd. Nederland loopt steeds verder achter als het gaat om het toepassen van zonne-energie. Ook Vlaanderen streeft Nederland dit jaar voorbij met het geïnstalleerd zonne-energie vermogen. Vlaanderen heeft per hoofd van de bevolking bijna 4 keer zoveel zonne-energie geïnstalleerd als Nederland.

"Mensen staan in de rij voor zonne-energie" aldus de heer J. Trip van Solarplaza, "de overheid laat kansen liggen door hier niet op in te spelen". Solarplaza organiseert op 22 april in Rotterdam een conferentie over zonne-energie. Tijdens deze dag zullen Nederlandse ondernemers en CEO's met bedrijven over de hele wereld vertellen hoe de internationale zonne-energie-industrie en de bijbehorende markt zich ontwikkelen. Zij zullen daarbij ingaan op nieuwe technologieën, investeringsmogelijkheden en kansen.

Ook Hermann Scheer, de man die het succesvolle Duitse subsidie-systeem introduceerde, zal een presentatie geven. Het Vlaamse bedrijf Enfinity, dat kort geleden een kapitaalinjectie van een Nederlandse investeerder ontving, zal ingaan op het succes van de Belgische zonne-energie markt. Vanuit de Nederlandse overheid werd helaas niemand bereid gevonden het beleid toe te lichten. Professor Wim Sinke, een 'founding father' van zonne-energie-onderzoek en -beleid in Nederland, zal de 'mythes' over de onmogelijkheden van zonne-energie in Nederland ontkrachten.

Over solarplaza

Organisator SolarPlaza heeft al vijftien jaar ervaring in de internationale markt voor zonne-energie. Het bedrijf organiseerde de afgelopen jaren een groot aantal internationale zonne-energie conferenties en handelsreizen in landen als de Verenigde Staten, China, India, Spanje, China en Duitsland. Samen met haar website vormt SolarPlaza (http://www.solarplaza.com) een wereldwijd platform op het gebied van zonne-energie, brengt vraag en aanbod samen en verschaft informatie.

BRON SolarPlaza