/C O R R E C T I O N -- AEGON N.V./

13 Aug, 2009, 13:46 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, August 13 /PRNewswire/ -- Met betrekking tot het persbericht 'AEGON geeft voor maximaal EUR 1 miljard aan aandelen uit', uitgegeven op 13 augustus 2009, 05:31 GMT, door AEGON N.V., AEX:AEGN, via PR Newswire, hebben wij van een representant van het bedrijf vernomen dat de tweede zin in de zesde paragraaf als volgt moet luiden "De aandelenemissie wordt geleid door J.P. Morgan als Sole Global Coordinator en Joint Bookrunner voor de uitgifte. ABN AMRO Bank N.V. (waarvan de naam spoedig zal veranderen in The Royal Bank of Scotland N.V.) en BofA Merrill Lynch zullen eveneens als Joint Bookrunners optreden" en niet "De aandelenemissie wordt geleid door J.P. Morgan als Sole Global Coordinator en Joint Bookrunner voor de uitgifte. ABN AMRO Bank N.V. en BofA Merrill Lynch zullen eveneens als Joint Bookrunners optreden", zoals oorspronkelijk onbedoeld is gepubliceerd. Daarnaast moet in de zesde paragraaf, derde regel, "met Bank of America Merrill Lynch en Royal Bank of Scotland als joint book runners." verwijderd worden.

- Doel is om uiterlijk 1 december 2009 EUR 1 miljard aan kernkapitaal terug te betalen aan de Nederlandse Staat

AEGON is van plan om maximaal EUR 1 miljard op te halen via een versnelde orderboekplaatsing van aandelen (accelerated bookbuild). AEGON heeft de intentie om de opbrengst van de aandelenemissie te gebruiken om maximaal EUR 1 miljard aan kernkapitaal terug te betalen aan de Nederlandse Staat. Dit bedrag maakt deel uit van de in totaal EUR 3 miljard aan kernkapitaal die de Nederlandse Staat vorig jaar via AEGON's grootste aandeelhouder, Vereniging AEGON, beschikbaar heeft gesteld. De beslissing om per 1 december 2009 terug te betalen hangt af van AEGON's kapitaalpositie en de economische vooruitzichten. Additionele voorwaarde is dat de financiële markten niet ernstig verslechteren. Tevens moet toezichthouder DNB formeel toestemming geven voor de terugbetaling.

AEGON zal voor de terugbetaling gebruik maken van de mogelijkheid om tot 1 december 2009 tot maximaal 250 miljoen convertible core capital securities (CCCS) terug te kopen voor een prijs die ligt tussen de EUR 4,00 en

EUR 4,52 per stuk, afhankelijk van de aandelenkoers en het moment van terugkopen. Na 1 december 2009 geldt een prijs van EUR 6,00 per stuk. Door de securities vóór 1 december 2009 terug te kopen, voorkomt AEGON bovendien toekomstige rentebetalingen van ten minste 8,5% per jaar over de teruggekochte securities.

Om EUR 1 miljard te kunnen ophalen, maakt AEGON gebruik van de toestemming die de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft gegeven om maximaal 10% van het uitstaande gewone aandelenkapitaal uit te geven. Daarnaast zal AEGON zoveel zogenoemde treasury aandelen uitgeven als nodig is. De inschrijving voor de versnelde aandelenemissie begint vandaag. Naar verwachting zal Vereniging AEGON niet deelnemen aan de emissie. Vereniging AEGON heeft echter wel het recht om additionele preferente aandelen B te kopen om haar stemrecht op peil te houden.

"Het is altijd onze intentie geweest om de EUR 3 miljard zo snel mogelijk aan de Nederlandse Staat terug te betalen, mits haalbaar en verantwoord", zegt Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur. "Ons besluit om aandelen uit te geven voor maximaal EUR 1 miljard is de eerste stap op weg naar volledige terugbetaling. Het huidige kapitaaloverschot van EUR 3,5 miljard geeft ons de flexibiliteit om kapitaal te gebruiken voor onze activiteiten en plaatst ons in een betere positie om aan volledige terugbetaling te werken binnen de voorwaarden van de overeenkomst met de Nederlandse Staat."

De aandelenemissie wordt geleid door J.P. Morgan als Sole Global Coordinator en Joint Bookrunner voor de uitgifte. ABN AMRO Bank N.V. (waarvan de naam spoedig zal veranderen in The Royal Bank of Scotland N.V.) en BofA Merrill Lynch zullen eveneens als Joint Bookrunners optreden. . De emissie staat beschreven in het prospectus dat verkregen kan worden bij J.P. Morgan Securities Ltd., 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, Verenigd Koninkrijk.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website www.aegon.com

  
  AEGON N.V.

  Group Corporate Communications & Investor Relations

  Media
  Greg Tucker
  +31(0)70-344-8956
  E-mail: gcc-ir@aegon.com

  Analisten & beleggers
  Gerbrand Nijman
  +31(0)70-344-8305
  E-mail: ir@aegon.com

  Website: http://www.aegon.com

PRN NLD.

BRON AEGON N.V.